DISPOZIŢIE privind convocarea Consiliului Local Călărași în şedinţă ordinară

 

 

Primarul Municipiului Călăraşi,

În temeiul art. 39, alin. 1 şi art. 68, alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia   publică locală, republicată:

 

DISPUNE:

Articol unic: Consiliul Local al municipiului Călăraşi se convoacă în şedinţa ordinară, joi, 25.02.2016, ora 16.30, în sala de şedinţe a Consiliului Local Călăraşi, cu următoarea ordine de zi:

Proiect de hotărâre privind aprobarea structurii organizatorice şi a statului de funcţii al Direcţiei de Asistenţă Socială Călăraşi.

 1. Proiect de hotărâre privind constituirea Consiliului Consultativ la nivelul municipiului Călăraşi şi aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a acestuia.
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului anual municipal pentru acordarea finanţărilor nerambursabile, valabil pe anul 2016.
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea investiţiilor pe anul 2016 ale S.C. ECOAQUA S.A. – Sucursala Călăraşi, investiţii care se vor finanţa din cota de dezvoltare rezultată din tarifele de apă şi canalizare.
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor de performanţă pentru serviciile publice de alimentare cu apă şi canalizare pe anul 2016, pentru municipiul Călăraşi.
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice pentru investiţia cu titlul ,,MODERNIZARE STRĂZI ÎN CARTIERUL MIRCEA VODĂ”, municipiulCălăraşi.
 6. Proiect de hotărâre privind constatarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Călăraşi a unui imobil – teren, în suprafaţă de 532 mp – Şoseaua Chiciului, situat în intravilanul municipiului Călăraşi, judeţul Călăraşi.
 7. Proiect de hotărâre privind exprimarea acordului de principiu referitor la aprobarea vânzării imobilului teren, proprietatea privată a municipiului Călăraşi, situat în municipiul Călăraşi, strada Aleea Măgureni, nr. 5, către Enache Eugenia.
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea exercitării dreptului de uz şi servitute de către S.C. Enel Distribuţie Dobrogea S.A. asupra unor terenuri aparţinând unităţii administrativ teritoriale municipiul Călăraşi, în vederea amplasării capacităţii energetice de distribuţie a energiei electrice de interes public, PTAB amplasat în curtea Uzinei de Apă din municipiul Călăraşi, judeţul Călăraşi.
 9. Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii ,,ION NEAGU”, SăliiPolivalente din municipiulCălăraşi, situatăpestradaAlexandruSahia.
 10. Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii de strada ,,Prelungirea I.L. Caragiale”, unuiaccespietonal situate în zona de nord a municipiului Călăraşi.
 11. Proiect de hotărâre privind utilizarea sumei de 8.139.000 lei din excedentul anual al bugetului municipiului Călăraşi rezultat la încheierea exerciţiului bugetar 2015, în exerciţiul bugetar 2016, pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare.
 12. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Călăraşi pe anul 2016.
 13. Proiect de hotărâre privind concesionarea cu licitație publică a imobilului teren, proprietate privată a municipiului Călărași, situat în  Călărași, Bulevardul Republicii, nr. 19P, cu număr cadastral 28848, în vederea realizării unui spațiu comercial-prestări servicii.
 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului local de acţiune revizuit, realizat cu membrii Grupului Local de Sprijin Călăraşi, pentru perioada 2014-2020, în vederea funcţionării programelor ROMED/ROMACT.
 15. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune pentru imobilul ,,CASA 1891”, situate înintravilanulmunicipiuluiCălăraşi, stradaIndependenţei, nr. 33 (fost 37), judeţulCălăraşi.
 16. Proiect de hotărâre privind achiziţionarea unui autogreder prin leasing financiar pe o perioadă de 5 ani, de către Serviciul Public Pavaje Spaţii Verzi Călăraşi.
 17. Diverse:

– informare şi raport pe semestrul II al anului 2015, înaintat de Direcţia de Asistenţă Socială Călăraşi.

 

Primar,

Daniel Ştefan Drăgulin

 

Nr.271             Vizat pentru legalitate,

Emisă la Călăraşi                                                  Secretarul municipiului,

Astăzi, 18.02.2016 Cs. jr. Sârbu Mărgărit

 

Fii primul care comentează

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.


*