Evaluarea performanţei fizice IPJ Călărași

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Călăraşi a demarat procedura de angajare din sursă externă în vederea completării deficitului de personal existent. Probele la evaluarea performanţei fizice constau în alergare de rezistenă şi flezie abdominală.

Candidaţii înscrişi la concursul pentru ocuparea posturilor vacante de agenţi prin încadrare din sursă externă vor susţine evaluarea performanţei fizice la:
– Flexie abdominală, pentru toţi candidaţii, bărbaţi şi femei;
– Alergare de rezistenţă pe distanţa 1000 m pentru candidaţii-bărbaţi, respectiv 800 m pentru candidaţii – femei.

Baremele la probele de flexie abdominală şi alergare de rezistenţă se stabilesc pe grupe de vârstă atât pentru bărbaţi, cât şi pentru femei, astfel:
– Grupa I – până la 30 de ani, inclusiv;
– Grupa a II-a – de la 31 de ani până la 35 de ani, inclusiv;
– Grupa a III-a – de la 36 de ani până la 40 de ani, inclusiv;
– Grupa a IV-a – de la 41 de ani până la 45 de ani, inclusiv;
– Grupa a V-a – de la 46 de ani până la 50 de ani, inclusiv;
– Grupa a VI-a – peste 51 de ani.

La proba de evaluare a performanţei fizice pot participa doar candidaţii a căror candidatură a fost validată de comisia de recrutare şi care sunt declaraţi „apt” medical şi psihologic.
Proba de evaluare a performanţei fizice este probă de concurs eliminatorie şi este luată în calcul la stabilirea notei finale, prin efectuarea mediei aritmetice cu nota la proba scrisă.

Este declarat „Admis” candidatul care îndeplineşte baremul stabilit pentru fiecare probă, corespunzător notei 5 şi obţine, la final, minimum nota 6, reprezentând media aritmetică a notelor acordate la probele de flexie abdominală şi alergare de rezistenţă.
Candidatul care nu promovează prima probă sportivă este eliminat din concurs, iar în funcţie de momentul în care intervine aceasta, nu mai parcurge cealaltă probă, fiind declarat „Respins”. Candidaţii declaraţi „respins” la proba de evaluare a performanţei fizice nu vor fi planificaţi la proba „test scris”.

Proba de evaluare a performanţei fizice nu se repetă, nu se reexaminează şi nu poate fi contestată.

Informaţii complete despre condițiile de participare, tematica și bibliografia, documentația necesară pentru întocmirea dosarului de candidat și probele de concurs le găsiți accesând pagină web https://cl.politiaromana.ro sau la sediul inspectoratului.

Fii primul care comentează

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.


*