Proba test scris – IPJ Călărași

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Călăraşi a demarat procedura de angajare din sursă externă în vederea completării deficitului de personal existent. Proba test va consta în 60 de întrbări de tip grilă.

După parcurgerea şi promovarea evaluării performanţei fizice, candidaţii la concursul pentru ocuparea posturilor vacante de agenţi prin încadrare din sursă externă vor susţine proba test scris, ce va consta într-un test de tip grilă, elaborat de către Comisia de concurs din cadrul IGPR din tematica și bibliografia recomandată, având ca scop verificarea cunoştinţelor de specialitate pe care le candidații și va avea loc la data de 14.05.2016.

Testul constă în 60 de întrebări, cu trei variante de răspuns din care doar una este corectă. Fiecare răspuns corect va fi apreciat cu 0,15 puncte, iar la punctajul final se adaugă un punct din oficiu, obținându-se nota la testul scris.
Durata de rezolvare a testului este de 3 ore, începând cu ora stabilită în graficul de concurs.

Pentru a fi declarat „admis”, candidatul trebuie să obțină minimum nota 7,00. Candidații care nu au obținut minimum nota 7,00 vor fi declarați „respins”.

Ora și locul unde se va desfășura proba test scris se vor stabili, în funcție de numărul candidaților, și se vor comunica acestora prin postarea unui anunț ulterior pe pagina de Internet a Poliției Române, www.politiaromana.ro, Secțiunea carieră – Posturi scoase la concurs (adresa http://www.politiaromana.ro/ ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs), precum și la avizierul și pe pagina de Internet a Inspectoratului de Poliţie Judeţean Călăraşi.

Nota finală reprezintă media notelor obţinute la proba de evaluarea a performanţei fizice şi la proba test scris.

Sunt declarați „admis” la concurs candidații care au fost declarați „admis” la toate probele concursului în ordinea descrescătoare a notei finale, în limita posturilor pentru care s-a organizat concursul, potrivit opțiunii formulate, după cum urmează:
– În situația în care candidații au concurat pe un singur post, este declarat „admis” candidatul care a fost declarat „admis” la toate probele concursului și a obținut nota finală cea mai mare, dintre candidații înscriși pe post;
– În situația în care candidații au concurat pe mai multe posturi din cadrul aceleiași structuri, sunt declarați „admis”, în ordinea descrescătoare a notei finale, candidații care au fost declarați „admis” la toate probele concursului și au obținut notele finale cele mai mari, în limita posturilor vacante din structură, potrivit opțiunii formulate de către aceștia.

În situaţia în care mai mulţi candidaţi au aceeaşi notă finală aceştia vor fi departajaţi prin aplicarea succesivă a următoarelor criterii:
A) nota la proba test scris;
B) nota la proba de evaluare a performanţei fizice, dacă au aceeaşi notă la proba scrisă;
C) nota la bacalaureat, dacă au aceeaşi notă la proba scrisă şi la proba de evaluare a performanţei fizice;
D) nota la interviul pe subiecte profesionale, pe baza aceloraşi tematici şi bibliografii stabilite pentru testul scris, dacă după aplicarea criteriilor de departajare prevăzute la lit. a) – c), doi sau mai mulţi candidaţi sunt la egalitate. Interviul, ca și criteriu de departajare, se susţine în termen de cel mult 3 zile de la data expirării termenului de soluţionare a contestaţiilor, pe baza aceleiași tematici şi bibliografii stabilite la testul scris.
Informaţii complete despre condițiile de participare, tematica și bibliografia, documentația necesară pentru întocmirea dosarului de candidat și probele de concurs le găsiți accesând pagină web https://cl.politiaromana.ro sau la sediul inspectoratului.

Situaţia candidaţilor înscrişi până la data de 05.04.2016, pentru fiecare post în parte, se află ataşată.

Nr. crt. Localitate Total
1. Alexandru Odobescu 10
2. Belciugatele 4
3. Borcea 9
4. Chirnogi 16
5. Ciocanesti 3
6. Crivat 6
7. Cuza Voda 12
8. Dichiseni 17
9. Dor Marunt 9
10. Dorobantu 15
11. Dragalina 10
12. Dragos Voda 4
13. Frasinet 7
14. Fundeni 9
15. Galbinasi 2
16. Gradistea 12
17. Gurbanesti 4
18. Ileana 8
19. Independenta 10
20. Jegalia 5
21. Manastirea 3
22. Perisoru 20
23. Plataresti 1
24. Radovanu 6
25. Roseti 24
26. Sarulesti 15
27. Sohatu 1
28. Soldanu 7
29. Stefan Voda 7
30. Tamadau Mare 4
31. Ulmeni 12
32. Ulmu 7
33. Vasilati 2
          – Total general 281

 

Fii primul care comentează

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.


*