LA MULTI ANI, TENARIS-LMT!

„Programul LMT se proiectează pentru mine sub forma unui podEinstein-Rosen mai special. O scurtătură care nu neantizează distanțe, ci despică un eon. Am crescut și m-am maturizat, atât uman cât și profesional, într-o galaxie a șabloanelor replicate necritic și irațional, o lume specializată, aș spune kafkian, în orizontalizări și plafonări. O lume abrutizantă și rinocerizantă, în care instrumentarul formării numără motivația extrinsecă și negativă, agresivitatea, obediența, atomizarea. Descriu un mediu educațional specializat în rolul de incubator al „omului nou”, un om nou care se poate defini mai curând ca nonom, o existență necritică, precară și lipsită de conexiuni, dar plină Picture2de angoase și frustrări, o unealtă neproductivă sau slab productivă, incapabilă de revoluții și evoluții.
Programul LMT mi-a facilitat accesul la oameni care știu și pot schimba această stare de fapt, la surse de actualizare valorică, dar mai ales la câteva instrumente ale schimbării pe care le pot valorifica, dar mai ales le pot transfera elevilor, astfel încât societatea să-și schimbe chipul odată cu ei. Nu pot spune că am asimilat cu totul sensurile acestui contact privilegiat, însă prețuiesc în mod deosebit câteva lecții importante, care pot fi sintetizate prin câteva cuvinte cheie: valoare, sens, responsabilitate, asumare, inițiativă, optimism, comunitate.
Tinerii cursanți au șansa de a crește ca membri activi ai comunității, împărtășind valori pro-sociale, își permit să supună filtrului critic arhetipuri culturale și educaționale împământenite, putând înțelege necesitatea acțiunii sociale în numele unui bine mai puțin egocentrist și individual, ci comunitar și național.
Îi mulțumesc lui Marian Staș pentru că s-a întors din viitor pentru a deschide această fereastră de oportunitate, salvatoare pentru speranțele celor care încă speră.”
Am scris cuvintele de mai sus pentru ediția aniversară a programului Tenaris-LMT, un program educațional de excepție, care însumează zece ani și peste 2000 de absolvenți, mulți dintre aceștia provenind din orașul Călărași.
Cuvintele nu sunt mari, nu sunt spuse pentru a fi spuse, ci sunt gândite cu sinceritate și rodite de prezența într-un anturaj de “viță nobilă”, nu măsurabil în nume mari și în titluri, ci mai curând în valori, în bunăvoințe și deschideri generoase față de cea mai importantă resursă pe care o avem la dispoziția noastră, în vederea formării, tinăra generație.
Picture1Școala, în paradigma ei tradițională, așa cum încă putem admira în România, nu oferă nicăieri în curriculumul ei o componentă de dezvoltare personală a elevilor și de leadership, ci, din contră, structural și funcțional, școala încurajează obediențele, tăiatul elanului, atomizarea și individualizarea, iar elitele pe care ea le generează sunt rareori cuantificabile în alte sectoare sociale și profesionale. Poate și din cauza aceasta putem vorbi despre o percepție publică nefavorabilă educației. Poate și din cauza aceasta leadershipul la nivel local și național atrage atât de multe comentarii negative.
Programul LMT pune în centrul său tânărul valoros, acel tânăr care nu este neapărat mai înzestrat, ci este mai conștient de propria sa existență într-un mediu social față de care are a-și asuma responsabilități. Tinerii cursanți ai programului Liderii Mileniului Trei înțeleg dezvoltarea personală nu într-un sens egocentrist, ci în sensul cultivării și creșterii propriilor atuuri pentru a răspunde nevoilor de dezvoltare și de progres ale comunităților în care ei trăiesc.
Esența acestui program, care nu poate fi descrisă în câteva cuvinte, a fost sintetizată în cadrul Galei Aniversare Tenaris-LMT „10 la puterea 2000”, desfășurată la Călărași la finalul lunii martie, de către Marian Staș, coordonatorul programului, de către domnul prof. Dr. Constantin Tudor, inspectorul școlar general, dar și de către reprezentanți ai Companiei Tenaris-Silcotub, principalul finanțator al acestui program. Această gală, găzduită de Muzeul Municipal Călărași, a reunit peste 100 de elevi traineri, foști absolvenți, profesori traineri, cursanți și alți prieteni ai programului. Cele patru licee în care se derulează acest program (Colegiul Național „Barbu Știrbei”, Colegiul Economic, Liceul Danubius și Liceul Teoretic “Mihai Eminescu”), alături de comunitatea locală și chiar de națiune, sunt beneficiarii indirecți ai educației non-formale oferite în cadrul programului LMT, calitatea elevilor și valoarea inițiativelor pe care aceștia și le asumă modificând atât ethosul școlar, cât și interacțiunile relevante din spațiul social.
La aniversare, urez tuturor celor implicați în acest program educațional, dar mai ales organizatorilor lui, cât mai mulți beneficiari, iar comunității, lideri cât mai valoroși.

Dumitrel Toma

Fii primul care comentează

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.


*