Absolvenții de învățământ promoția 2016 au la dispoziție 60 zile de la absolvire pentru a se înregistra în evidența AJOFM Călărași

 absolvire-1374839740

  

 Absolvenții unei forme de învățământ promoția 2016 pot beneficia de serviciile şi facilităţile acordate conform prevederilor Legii 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.

  Astfel, pentru a beneficia de indemnizație de șomaj este necesar ca, în termen de 60 zile de la absolvire, să se înregistreze la A.J.O.F.M. Călăraşi, ca persoană aflată în căutarea unui loc de muncă.

Data absolvirii este data de întâi a lunii următoare celei înscrise pe diplomă sau, după caz, pe certificatul de studii eliberat de către instituţia de învăţământ, dacă în cuprinsul acestora nu se specifică în mod expres o anumită dată de absolvire.

  Dacă în cele 60 de zile nu au reuşit să ocupe un loc de muncă, după această perioadă, absolvenții pot depune cerere de acordare a indemnizaţiei de şomaj.

  Indemnizaţia de şomaj se acordă absolvenţilor pe o perioadă de 6 luni şi constă într-o sumă fixă, lunară, al cărei cuantum reprezintă 50% din valoarea indicatorului social de referinţă, în vigoare (250 lei).

  Indemnizaţia de şomaj se acordă tinerilor absolvenţi o singură dată, pentru fiecare formă de învăţământ finalizată.

  În urma înregistrării la Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă , absolvenții pot beneficia gratuit de :

  • repartizarea pe un loc de muncă vacant;

  • înscrierea la un curs de (re) calificare în una din meseriile solicitate pe piaţa muncii;

  • informare și consiliere profesională.

 

Fii primul care comentează

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.


*