Începând de luni, 11 iulie, se pot ridica ajutoarele alimentare

ajutoare-ue

  Primăria Municipiului Călărași, prin Direcția de Asistență Socială, aduce la cunoștință faptul că începând de luni, 11 iulie, beneficiarii programului POAD 2015-2016 se pot prezenta la Căminul de bătrâni Sf. Antim Ivireanul, din strada Oborului nr. 2A, pentru ridicarea ajutoarelor alimentare.

   Pe listele inițiale sunt înscriși 5.739 de beneficiari (956 VMG+ASF, 194 șomeri indemnizați și neindemnizați, 1.812 pensionari și 2.777 persoane cu handicap grav și accentuat) , fiecare dintre aceștia urmând a primi câte două cutii cu alimente. Produsele alimentare ce se regăsesc într-o cutie sunt: zahăr (1 kg), mălai (2 kg), făină (1 kg), orez (1 kg), paste făinoase (400 gr), fasole (500 gr.), pastă de tomate (400 gr.), conservă carne de vită (300 gr), pate de ficat (200 gr) și ulei (2 litri).

  Beneficiarii, la ridicarea alimentelor, trebuie să prezinte documentele care dovedesc încadrarea în una dintre categoriile defavorizate, care sunt după caz următoarele:

A. Pentru categoriile de persoane beneficiare de VMG (ajutor social) si ASF (Alocație de Susținere a Familiei) :

1. Dispoziţia scrisă a Primarului / sau mandatul poştal

2. Copie act identitate dupa caz : Carte identitate (Adulți ) sau Certificat Naștere pentru copii.

B. Pentru categoriile de persoane aflate în evidența Agenţiei Județene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Călărași ):

* pentru şomerii care beneficiază de indemnizaţie de şomaj în cuantum lunar stabilit conform prevederilor legale de până la 450 lei, inclusiv :

1. Carnetul de şomer vizat la zi, decizia de stabilire a cuantumului sau mandatul poştal, respectiv orice alt document prin care se atestă plata indemnizaţiei de şomaj cuvenite lunar

2. Copie act identitate după caz : Carte identitate (Adulți)

*pentru şomerii care nu beneficiază de indemnizaţie de şomaj în condiţiile

Legii nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare:

1. Adeverinţă eliberată de Agenţia Județeana pentru Ocuparea Forţei de Muncă Călărași, care atestă înregistrarea persoanei ca şomer neindemnizat

2. Copie act identitate dupa caz : Carte identitate (Adulti )

C. Pensionarii sistemului public de pensii ale căror drepturi, obținute din pensie sau, după caz, din pensii cumulate, sunt de până la 450 lei/lună inclusiv:

1. Talonul de pensie sau mandatul postal pentru plata drepturilor (Talonul de pensie poate fi şi cel aferent lunii anterioare)

2. Copie act identitate după caz : Carte identitate (Adulți )

D. Pensionarii sistemului public de pensii, beneficiari ai indemnizației sociale pentru pensionari, acordată potrivit O.U.G. nr. 6/2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate, aprobată prin Legea nr. 196/2009, al căror venit este de până la 450 lei/lună inclusiv:

1. Talonul de pensie sau mandatul postal pentru plata drepturilor (Talonul de pensie poate fi şi cel aferent lunii anterioare)

2. Copie act identitate dupp caz : Carte identitate (Adulti )

E. Persoanele beneficiare ale prevederilor Legii nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizații și sporuri invalizilor, veteranilor și văduvelor de război, cu modificările și completările ulterioare :

1.Talonul de pensie sau mandatul postal pentru plata drepturilor (Talonul de pensie poate fi şi cel aferent lunii anterioare)

2. Copie act identitate după caz : Carte identitate (Adulți )

F. Persoanele cu handicap grav și accentuat, adulți și copii, care nu beneficiază de îngrijire în servicii sociale în regim rezidențial, publice sau private:

1. Certificatul de încadrare în grad de handicap (copie)

2. Copie act identitate după caz : Carte identitate (Adulți ) sau Certificat Naștere pentru copii.

G. Pentru categoriile de persoane fără venituri sau ale căror venituri lunare nete realizate sunt de până la 450 lei / lună / persoană, inclusiv, și nu se încadrează în nici una din categoriile prevăzute de lege:

1. Dispoziţia Primarului având anexată fie ancheta socială, fie adeverinţa eliberată de ANAF Calarasi

2. Copie act identitate după caz : Carte identitate (Adulți) sau Certificat Naștere pentru copii.

  IMPORTANT:

  • Documentele mai sus menționate trebuie să fie valabile la data distribuţiei ajutoarelor alimentare.
  • Persoanele care fac parte din mai multe categorii de persoane defavorizate, beneficiază de ajutoare alimentare pentru o singură categorie căreia îi aparțin la data distribuției ajutoarelor.
  • Distribuţia pe listele iniţiale se face în ordinea prezentării beneficiarilor la centrele de distribuţie.
  • Distribuţia pe listele de suplimentare se face după finalizarea distribuției pe listele inițiale.

  Până în acest moment, Direcției de Asistență Socială i-au fost repartizate 10.240 cutii cu alimente, numărul total alocat municipiului Călărași fiind de 13.310 cutii.

Fii primul care comentează

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.


*