SITUAŢIA PRINCIPALILOR INDICATORI SOCIO–ECONOMICI AI JUDEŢULUI CĂLĂRAŞI, ÎN LUNA MAI 2016

index

  Evoluţia principalilor indicatori socio-economici la nivelul judeţului Călăraşi, în luna mai 2016 s-a caracterizat prin:

– scăderea producţiei industriale realizată în luna mai 2016 cu 8,9% faţă de luna precedentă şi respectiv cu 14,5% comparativ cu producţia industrială realizată în luna mai 2015;

creşterea câştigului salarial mediu nominal net cu 1,3% comparativ cu luna precedentă şi respectiv cu 19,4% comparativ cu luna mai 2015 ;

– menţinerea la acelaşi nivel a ratei şomajului înregistrat la sfârşitul lunii mai 2016 faţă de luna precedentă şi scăderea cu 0,5 puncte procentuale faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent;

– scăderea indicelui de utilizare netă a locurilor de cazare, din structurile de primire turistică, cu 1,8 puncte procentuale faţă de luna anterioară şi respectiv cu 2,8 puncte procentuale faţă de luna mai 2015;

– creşterea numărului de autorizaţii de construire eliberate pentru clădiri rezidenţiale cu 16 comparativ cu luna precedentă şi scăderea cu 1 faţă de luna mai 2015;

– creşterea numărului născuţilor-vii, al căsătoriilor şi scăderea numărului deceselor generale, al divorţurilor şi menţinerea la acelaşi nivel al numǎrului deceselor sub 1an faţă de luna anterioară. Comparativ cu luna mai 2015 a scăzut numărul născuţilor-vii, al divorţurilor şi a crescut numǎrul deceselor generale, al căsătoriilor şi numărul deceselor sub 1 an.

  Producţia industrială realizată în luna mai 2016 a înregistrat o scǎdere cu 8,9%, comparativ cu luna precedentă.

sssssss  În luna mai 2016, aportul industriei prelucrătoare a fost de 99,9% din volumul total al producţiei industriale realizată.

  Producţia industrială realizată în luna mai 2016, comparativ cu luna mai 2015, a fost mai micǎ cu 14,5%, scǎderea datorându-se în principal producţiei din industria prelucrătoare.

  În perioada 1.I – 31.V.2016, comparativ cu perioada corespunzǎtoare a anului precedent, s-a înregistrat scăderea producţiei cu 6,0%.

Capturedddddddddddddd

fffffffffffffffff

  Câştigul salarial mediu nominal brut pe total judeţ, în luna mai 2016, a fost de 2307 lei, mai mare cu 1,4% comparativ cu luna precedentă şi cu 19,3% comparativ cu luna mai 2015. Pe ramuri de activitate, acesta a fost de 2512 lei în agricultură, silvicultură şi pescuit, de 2006 lei în industrie şi construcţii şi de 2499 lei în servicii.

  Câştigul salarial mediu nominal net în luna mai 2016, a fost de 1669 lei, mai mare cu 1,3% comparativ cu luna precedentă şi respectiv cu 19,4% comparativ cu luna mai 2015. Pe ramuri de activitate, acesta a fost de 1813 lei în agricultură, silvicultură şi pescuit, de 1466 lei în industrie şi construcţii şi de 1797 lei în servicii.

  Câştigul salarial mediu nominal brut la nivelul economiei naţionale, în luna mai 2016 a fost de 2853 lei, iar cel net de 2063 lei. Comparativ cu luna precedentă, câştigul salarial mediu nominal net a scǎzut cu 1,1%. Indicele câştigului salarial real, calculat ca raport între indicele câştigului salarial nominal net şi indicele general al preţurilor de consum al populatiei, a fost de 98,7% pentru luna mai 2016 faţă de luna precedentă, de 156,9% faţă de octombrie 1990 şi de 118,3% faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent.

  Efectivul salariaţilor, la sfârşitul lunii mai 2016, a fost de 44454 persoane, mai mare cu 97 persoane faţă de luna precedentă şi respectiv cu 1375 persoane faţă de luna mai 2015.

  Pe ramuri de activitate, numărul salariaţilor a fost de 3,9 mii persoane în agricultură, silvicultură şi pescuit, de 15,7 mii persoane în industrie şi construcţii şi de 24,9 mii salariaţi în servicii.

  Potrivit datelor furnizate de Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Călăraşi, numărul şomerilor înregistraţi, la sfârşitul lunii mai 2016, era de 6917 persoane, în creştere cu 12 persoane faţă de luna precedentă (0,2%).

  Comparativ cu luna mai 2015, numărul şomerilor înregistraţi a fost mai mic cu 442 persoane (-6,0%).

  La sfârşitul lunii mai 2016, femeile reprezentau 41,8% din numărul total al şomerilor înregistraţi.

  Din numărul total al şomerilor înregistraţi, 736 persoane (10,6% din total şomeri) beneficiau de indemnizaţie de şomaj 75% şi 5 persoane (0,1% din total şomeri) au primit indemnizaţie de şomaj 50%.

  Numărul şomerilor neindemnizaţi la sfârşitul lunii mai 2016 era de 6176 persoane, reprezentând 89,3% din totalul şomerilor înregistraţi – majoritatea (94,4%) având studii primare, gimnaziale sau profesionale.

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

  Rata şomajului înregistrat la sfârşitul lunii mai 2016, în judeţul Călăraşi, a fost de 6,6%, calculată în raport cu populaţia activă civilă totală (6,6% în luna aprilie 2016 şi 7,1% în luna mai 2015).

  Pentru femei, rata şomajului în luna mai 2016 a fost de 5,5% (5,5% în luna aprilie 2016 şi 5,7% în luna mai 2015).

  Pentru bărbaţi, rata şomajului în luna mai 2015 a fost de 7,7% (7,7% în luna aprilie 2016 şi 8,4% în aceeaşi perioadă a anului precedent).

  Evoluţia principalelor fenomene demografice în luna mai 2016, comparativ cu luna precedentă a fost caracterizată de creşterea numǎrului născutilor-vii, al căsătoriilor şi de scăderea numărului deceselor generale, al divorţurilor şi s-a menţinut la acelaşi nivel numărul deceselor sub 1 an. Comparativ cu luna mai 2015, a scăzut numărul născuţilor-vii, al divorţurilor şi a crescut numǎrul deceselor generale, al căsătoriilor şi al deceselor sub 1 an.

  Natalitatea. În luna mai 2016, numărul născuţilor-vii a fost de 209, mai mare cu 25 faţă de luna precedentă şi mai mic cu 21 faţă de luna mai 2015.

  Mortalitatea generală. În luna mai 2016, numărul deceselor înregistrate a fost de 349, mai mic cu 6 faţă de luna precedentă şi mai mare cu 21 comparativ cu luna mai 2015.

  Mortalitatea infantilă. În luna mai 2016 s-au înregistrat 4 decese sub 1 an, numărul deceselor sub 1 an s-a menţinut la acelaşi nivel fatǎ de luna precedentǎ şi a fost mai mare cu 3 faţă de aceeaşi perioadǎ a anului precedent.

  Sporul natural. Ca urmare a faptului că numărul născuţilor-vii a fost mai mic decât cel al deceselor, s-a înregistrat un spor natural negativ -140 persoane în luna mai 2016 (-171 persoane în luna aprilie 2016 şi -98 în luna mai 2015).

  Nupţialitatea. La oficiile de stare civilă, în luna mai 2016, s-au înregistrat 147 căsătorii, mai multe cu 105 faţă de luna precedentă şi respectiv cu 23 faţă de luna mai 2015.

  Divorţialitatea. În luna mai 2016 s-au înregistrat 5 divorţuri, mai puţine cu 14 faţă de luna precedentă şi respectiv cu 43 faţă de luna mai 2015 .

  În luna martie 2016, comerţul internaţional cu bunuri s-a concretizat într-un volum al exporturilor FOB de 32,5 milioane euro şi al importurilor CIF de 23,4 milioane euro, înregistrând un sold pozitiv de 9,1 milioane euro. Exporturile FOB au înregistrat o scǎdere faţă de luna precedentă (-6,1%) şi o creştere faţă de luna martie 2015 (+9,8%), iar importurile CIF au înregistrat creştere faţă de luna precedentă (+28,6%) şi scădere faţă de luna martie 2015 (-18,1%).

  În perioada 1.I-31.III.2016, în structura exporturilor, ponderea o deţin următoarele secţiuni din Nomenclatorul Combinat (NC) : produse vegetale (41,0%), metale comune şi articole din acestea (19,0%), articole din piatră, ciment, ceramică, sticlă şi din alte materiale similare (13,8%), materii textile şi articole din acestea (8,1%), maşini, aparate şi echipamente electrice de înregistrat sau de reprodus sunetul şi imaginile (7,8%).

  În structura importurilor, în perioada 1.I.-31.III.2016, ponderea o deţin următoarele secţiuni: metale comune şi articole din acestea (17,5%),%), produse vegetale (14,0%), maşini, aparate şi echipamente electrice de înregistrat sau reprodus sunetul şi imaginile (12,2%), materii textile şi articole din acestea (10,8%), produse ale industriei chimice şi ale industriilor conexe (10,6%), materiale plastice, cauciuc şi articole din acestea (7,5%), pastă de lemn, deşeuri de hârtie sau de carton; hârtie şi carton şi articole din acestea (8,3%) şi animale vii şi produse animale (4,2%).

  În luna mai 2016, activitatea de turism s-a caracterizat prin creşterea numărului de sosiri şi scǎderea numǎrului de înnoptări în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică şi a indicelui de utilizare netă a capacităţii de cazare turistică în funcţiune faţă de luna precedentă. Comparativ cu aceiaşi perioadǎ a anului precedent s-a înregistrat scǎderea numărului de sosiri, a numǎrului de înnoptări în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică şi a indicelui de utilizare netă a capacităţii de cazare turistică în funcţiune.

  Numărul de sosiri ale turiştilor în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică în luna mai 2016, a fost de 1419, mai mare cu 13,6% comparativ cu luna anterioară şi mai mic cu 7,6% comparativ cu luna mai 2015.

  Sosirile înregistrate în structurile de tip hotel au reprezentat 62,1% din numărul total de sosiri în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare, în timp ce sosirile înregistrate în structurile de tip motel au reprezentat 11,3%.

  Numărul de înnoptări în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică, în luna mai 2016, a fost de 2529, mai mic cu 11,1% faţă de luna precedentă şi respectiv cu 20,4% comparativ cu luna mai 2015.

  Înnoptările înregistrate în structurile de tip hotel au reprezentat 62,9% din numărul total de înnoptări în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică, în timp ce înnoptările înregistrate în structurile de tip motel au reprezentat 17,8%.

  Indicele de utilizare netă a capacităţii de cazare turistică în funcţiune, în luna mai 2016, a fost de 10,7% la total structuri de primire turistică cu funcţiuni de cazare, mai mic cu 1,8 puncte procentuale comparativ cu luna precedentă şi respectiv cu 2,8 puncte procentuale faţă de luna mai 2015.

  În luna mai 2016, s-au eliberat 54 autorizaţii de construcţii pentru clădiri rezidenţiale, mai multe cu 16 faţă de luna anterioară şi mai puţine cu 1 faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent.

  Rata inflaţiei, determinată pe baza creşterii preţurilor de consum la populaţie, a fost în luna mai 2016 de 0,25% faţă de luna precedentă, de -0,82% faţă de luna decembrie 2015, de -3,46% faţă de mai 2015.

  Rata medie lunară a inflaţiei, în perioada 1.01-31.05.2016, a fost de -0,2%, în scǎdere faţǎ de cea din perioada corespunzătoare a anului precedent (0,4%).

iiiiiiiiiiiiiii

  În luna mai 2016 faţă de luna anterioară, au crescut preţurile mărfurilor alimentare (0,55%), preţurile mărfurilor nealimentare (0,09%) şi tarifele serviciilor cu 0,11%.

Fii primul care comentează

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.


*