Poliția Locală a efectuat controale în Piața BIG

COMUNICAT DE PRESĂ

 

Poliția Locală Călărași aduce la cunoștință cetățenilor onești din acest municipiu, că în urma controlului executat în ziua de 27.07.2016, în Piața BIG – Orizont au fost constatate următoarele nereguli:

  1. Comercianți fără atestate de producător  – 15;
  2. Comercianți care nu au verificare metrologică la cântare  –  35;
  3. Comercianți care au expus mărfuri înafara tarabei, ocupând astfel un spațiu mai mare decât cel stabilit prin contract și pentru care plătește taxă  –  20;
  4. Comercianți care nu aveau expus corect prețul produselor  –  5;
  5. Comercianți care nu aveau expuse datele de identificare ale firmelor  –  15;
  6. Comercianți care nu aveau viza semestrului II pe atestatele de producător  –  44;
  7. Comercianți care nu aveau plătită taxa forfetară  – 14;

Comercianții verificați au fost avertizați verbal asupra constatărilor făcute, iar în cazul în care nu se vor conforma se va lua măsura sancționării contravenționale.

 

În conformitate cu reglementările stabilite de Art. 10.din Legea nr.155/2010 – a poliției locale, în domeniul activităţii comerciale, poliţia locală are următoarele atribuţii:

a)acţionează pentru respectarea normelor legale privind desfăşurarea comerţului stradal şi a activităţilor comerciale, respectiv a condiţiilor şi a locurilor stabilite de autorităţile administraţiei publice locale;

b)verifică legalitatea activităţilor de comercializare a produselor desfăşurate de operatori economici, persoane fizice şi juridice autorizate şi producători particulari în pieţele agroalimentare, târguri şi oboare, precum şi respectarea prevederilor legale de către administratorii pieţelor agroalimentare;

c)verifică existenţa la locul de desfăşurare a activităţii comerciale a autorizaţiilor, a aprobărilor, a documentelor de provenienţă a mărfii, a buletinelor de verificare metrologică pentru cântare, a avizelor şi a altor documente stabilite prin legi sau acte administrative ale autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale;

d)verifică respectarea normelor legale privind comercializarea obiectelor cu caracter religios;

e)verifică respectarea normelor legale privind amplasarea materialelor publicitare şi a locurilor de comercializare a produselor din tutun şi a băuturilor alcoolice;

f)verifică respectarea prevederilor legale privind orarul de aprovizionare şi funcţionare al operatorilor economici;

g)identifică mărfurile şi produsele abandonate pe domeniul public sau privat al unităţii administrativ-teritoriale şi pe raza sectoarelor municipiului Bucureşti sau pe spaţii aflate în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale ori a altor servicii/instituţii de interes local şi aplică procedurile legale de ridicare a acestora;

h)verifică respectarea regulilor şi normelor de comerţ şi prestări de servicii stabilite prin acte normative în competenţa autorităţilor administraţiei publice locale;

i)cooperează şi acordă sprijin autorităţilor de control sanitar, de mediu şi de protecţie a consumatorilor în exercitarea atribuţiilor de serviciu specifice domeniului de activitate al acestora;

j)verifică respectarea obligaţiilor ce revin operatorilor economici cu privire la afişarea preţurilor, a produselor comercializate şi a serviciilor şi sesizează autorităţile competente în cazul în care identifică nereguli;

k)verifică şi soluţionează, în condiţiile legii, petiţiile primite în legătură cu activităţi de producţie, comerţ sau prestări de servicii desfăşurate în locuri publice cu încălcarea normelor legale;

l)constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor legale specifice realizării atribuţiilor prevăzute la lit. a)-j), stabilite în sarcina autorităţilor administraţiei publice locale.

Director Executiv

Direcția Poliția Locală Călărași

Daniel ANGHEL

Fii primul care comentează

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.


*