SINTEZA PRINCIPALILOR INDICATORI SOCIO – ECONOMICI AI REGIUNII SUD MUNTENIA, ÎN LUNA MAI 2016

Comunicat de presă

Evoluţia principalilor indicatori socio-economici la nivelul Regiunii Sud Muntenia, în luna mai 2016 s-a caracterizat prin:

creşterea numărului de sosiri şi a numărului de înnoptări în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică faţă de luna precedentă şi faţă de luna mai 2015;

creşterea numărului salariaţilor la sfârşitul lunii mai 2016 cu 1253 persoane faţă de luna precedentă şi respectiv cu 19634 persoane faţă de luna mai 2015.

creşterea numărului şomerilor înregistraţi la sfârşitul lunii mai 2016 cu 530 persoane faţă de luna precedentă şi scăderea cu 8375 persoane comparativ cu luna mai 2015;

menţinerea la acelaşi nivel a ratei şomajului înregistrat la sfârşitul lunii mai 2016 faţă de luna anterioară şi scăderea cu 0,7 puncte procentuale faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent;

creşterea numărului născuţilor-vii, al căsătoriilor, al divorţurilor şi scǎderea numărului deceselor generale şi al deceselor sub 1 an faţă de luna precedentă. Comparativ cu luna mai 2015 a crescut numărul deceselor generale, al căsătoriilor, al divorţurilor şi a scăzut numărul nascuţilor-vii şi al deceselor sub 1 an;

scăderea numărului de autorizaţii de construire eliberate pentru clădiri rezidenţiale cu 34 faţă de luna precedentă şi respectiv cu 53 faţă de luna mai 2015;

Producţia industrială realizată în luna mai 2016, comparativ cu producţia realizată în luna mai 2015 a crescut în judeţele: Ialomiţa (+25,9%), Prahova (+3,8%), Dâmboviţa (+3,5%), Teleorman (+2,3%) Giurgiu (+0,1%) şi a scăzut în judeţele Călăraşi (-14,5%) şi Argeş (-0,2%) .

111111

Cifra de afaceri totală a întreprinderilor cu activitate principală de industrie (provenită atât din activitatea principală, cât şi din activităţile secundare ale întreprinderilor cu profil industrial) realizată în luna mai 2016 faţă de luna mai 2015 a crescut în judeţele: Ialomiţa (+12,9%), Dâmboviţa (+9,8%), Giurgiu (+7,5%), Prahova (+5,6%), Călăraşi (+1,9%), Argeş (+1,4%) şi a scăzut în judeţul Teleorman (-4,8%).

222222

În luna mai 2016, în Regiunea Sud Muntenia au fost eliberate 517 autorizaţii de construire pentru clǎdiri rezidenţiale (13,9% din totalul autorizaţiilor eliberate la nivel naţional), cu 6,2% mai puţine decât luna anterioarǎ (551 autorizaţii). Din acestea, 25,1% au fost eliberate în judeţul Argeş, 24,0% în judeţul Prahova, 19,3% în judeţul Dâmboviţa, 11,0% în judeţul Giurgiu, 10,5% în judeţul Călăraşi, 8,3% în judeţul Ialomiţa şi 1,8% în judeţul Teleorman.

În Regiunea Sud Muntenia, comerţul internaţional cu bunuri în luna martie 2016, potrivit datelor înregistrate în funcţie de sediul social al operatorilor economici care au realizat exporturi/importuri de bunuri, a înregistrat exporturi de 875504 mii euro (17,8% din total exporturi pe ţară) şi importuri de 749342 mii euro (12,7% din total importuri pe ţară), stabilindu-se un sold FOB/CIF de +126162 mii euro.

În luna martie 2016, exporturile de mărfuri în Regiunea Sud Muntenia au crescut cu 14,4% faţă de luna anterioară şi respectiv cu 11,2% faţă de martie 2015.

Importurile de mărfuri au înregistrat în Regiunea Sud Muntenia o creştere de 10,7% faţă de luna precedentă şi respectiv de 2,6% faţă de luna martie 2015.

În cadrul Regiunii Sud Muntenia, în luna martie 2016, judeţul Argeş deţinea 62,2% din valoarea exporturilor, fiind urmat de judeţele: Prahova cu 23,8%, Dâmboviţa cu 6,5%, Călaraşi cu 3,7%, Ialomiţa cu 1,7% , Teleorman cu 1,6% şi judeţul Giurgiu cu 0,5%.

3333333333333333

Din valoarea importurilor la nivelul Regiunii Sud Muntenia în luna martie 2016, judeţul Argeş deţinea 52,1%, fiind urmat de judeţele: Prahova cu 32,1%, Dâmboviţa cu 6,8%, Călăraşi cu 3,1%, Ialomiţa cu 2,2% Teleorman cu 2,0% şi Giurgiu cu 1,7%.

444444444

În luna mai 2016, în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică ale Regiunii Sud Muntenia au fost înregistrate 73213 sosiri (8,3% din totalul sosirilor înregistrate pe ţară), din care 48825 sosiri au fost înregistrate în hoteluri (7,4% din totalul sosirilor în hoteluri înregistrate pe ţară), acestea deţinând ponderea cea mai mare (66,7%) din total sosiri.

În cadrul regiunii, 56,3% din sosiri s-au înregistrat în judeţul Prahova, 21,6% în judeţul Argeş, 10,8% în judeţul Dâmboviţa, 4,9% în judeţul Ialomiţa, 2,7% în judeţul Giurgiu, 2,0% în judeţul Călăraşi şi 1,7% în judeţul Teleorman.

Numărul de sosiri din luna mai 2016 a crescut cu 20,0% faţă de luna precedentă şi respectiv cu 4,8% faţă de luna corespunzătoare din anul 2015.

Numărul de înnoptări în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică în luna mai 2016, a fost 153367 înnoptări (8,0% din totalul înnoptărilor înregistrate pe ţară), din care 110502 înnoptări au fost înregistrate în hoteluri (7,4% din totalul înnoptărilor în hoteluri înregistrate pe ţară), acestea deţinând ponderea cea mai mare în total înnoptări (72,1%).

În cadrul regiunii, 56,2% din înnoptări s-au înregistrat în judeţul Prahova, 16,4% în judeţul Argeş, 11,4% în judeţul Dâmboviţa, 10,3% în judeţul Ialomiţa, 2,9% în judeţul Giurgiu, 1,7% în judeţul Călăraşi şi 1,1% în judeţul Teleorman.

Numărul de înnoptări din luna mai 2016 a crescut cu 21,8% faţă de luna precedentă şi respectiv cu 1,4% faţă de luna mai 2015.

În cadrul Regiunii Sud Muntenia, în luna mai 2016, cel mai mare indice de utilizare netă a capacităţii de cazare turistică în funcţiune (calculat ca raport între numărul de înnoptări şi capacitatea de cazare turistică în funcţiune) s-a înregistrat în judeţul Ialomiţa cu 34,0% urmat de judeţele: Prahova cu 23,3%, Giurgiu cu 22,6%, Dâmboviţa cu 18,5%, Argeş cu 17,6%, Călăraşi cu 10,7% şi Teleorman cu 7,5%.

La nivel naţional, indicele de utilizare netă a capacităţii de cazare turistică în funcţiune a fost de 28,3% în luna mai 2015.

Captur77777777777

Rata inflaţiei, determinată pe baza creşterii preţurilor de consum la populaţie, a fost în luna mai 2016 de 0,25% faţă de luna precedentă, de -0,82% faţă de luna decembrie 2015, de -3,46% faţă de mai 2015.

Rata medie lunară a inflaţiei, în perioada 1.01-31.05.2016, a fost de -0,2%, în scǎdere faţǎ de cea din perioada corespunzătoare a anului precedent (0,4%).

gggyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy

În luna mai 2016 faţă de luna anterioară, au crescut preţurile mărfurilor alimentare (0,55%), preţurile mărfurilor nealimentare (0,09%) şi tarifele serviciilor cu 0,11%.

Efectivul de salariaţi estimat la sfârşitul lunii mai 2016 în Regiunea Sud Muntenia era de 576,9 mii persoane (11,6% din efectivul salariaţilor pe ţară). Din acest efectiv 319,7 mii persoane lucrau în servicii (55,4%), 233,9 mii persoane lucrau în industrie şi construcţii (40,6%) şi 23,3 mii persoane lucrau în agricultură, vânătoare, silvicultură şi pescuit (4,0%).

În cadrul Regiunii Sud Muntenia, judeţul Prahova deţine 30,7% din efectivul de salariaţi de la sfârşitul lunii mai 2016, urmând judeţele: Argeş cu 24,8, Dâmboviţa cu 13,4%, Teleorman cu 9,6%, Ialomiţa cu 7,8%, Călăraşi cu 7,7% şi Giurgiu cu 6,0%.

Efectivul de salariaţi estimat la sfârşitul lunii mai 2016 a crescut cu 1253 persoane (+0,2%) faţă de luna precedentă şi respectiv cu 19634 salariaţi (+3,5%) faţă de mai 2015.

În Regiunea Sud Muntenia cel mai mare câştig salarial mediu nominal brut realizat în luna mai 2016 se înregistrează în judeţul Argeş (2757 lei/persoană), iar cel mai mic în judeţul Teleorman (2050 lei/persoană).

În luna mai 2016 câştigul salarial mediu nominal net cel mai mare s-a înregistrat în judeţul Argeş (1988 lei/persoană), iar cel mai mic în judeţul Teleorman (1475 lei/persoană).

ffffffffffffffffffff

Câştigul salarial mediu brut cât şi câştigul salarial mediu net realizat în toate judeţele Regiunii Sud Muntenia a fost în luna mai 2016 sub nivelul înregistrat la nivelul economiei naţionale.

Câştigul salarial nominal mediu brut la nivelul economiei naţionale în luna mai 2016 a fost de 2853 lei/persoană iar cel net de 2063 lei/persoană.

Indicele câştigului salarial real, calculat ca raport între indicele câştigului salarial nominal net şi indicele general al preţurilor de consum al populatiei, a fost de 98,7% pentru luna mai 2016 faţă de luna precedentă, de 156,9% faţă de octombrie 1990 şi de 118,3% faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent.

Potrivit datelor furnizate de Agenţia Naţională de Ocupare a Forţei de Muncă, la sfârşitul lunii mai 2016, în Regiunea Sud Muntenia, numărul şomerilor înregistraţi era de 74354 persoane (18,1% din numărul total de şomeri pe ţară), din care 24,2% în judeţul Teleorman, 17,2% în judetul Dâmboviţa, 16,2% în judeţul Prahova, 16,0% în judeţul Argeş, 10,4% în judeţul Ialomiţa, 9,3% în judeţul Călăraşi şi 6,7% în judeţul Giurgiu.

Din totalul şomerilor înregistraţi în Regiunea Sud Muntenia, la sfârşitul lunii mai 2016, femeile în număr de 30090 persoane, reprezentau 40,5% din total şomeri (17,8% din totalul şomerilor femei pe ţară). Cea mai mare pondere a femeilor în total şomeri la nivel de judeţ s-a înregistrat în judetul Giurgiu unde ponderea a fost de 44,6%, urmat apoi de judeţele: Călăraşi cu 41,8%, Dâmboviţa cu 41,7%, Prahova cu 41,2%, Argeş cu 41,0%, Ialomiţa cu 39,2% şi Teleorman cu 37,7%.

hhhhhhhhhhhhhhh

La sfârşitul lunii mai 2016, în cadrul judeţelor din Regiunea Sud Muntenia cea mai mare rată a şomajului înregistrat a fost în judeţul Teleorman (10,6% pe total, 12,8% pentru bărbaţi şi 8,3% pentru femei) iar cea mai mică rată a şomajului s-a înregistrat în Prahova (4,0% pe total, 4,1% pentru bărbaţi şi 3,8% pentru femei).

Rata şomajului înregistrat la sfârşitul lunii mai 2016, în Regiunea Sud Muntenia şi judeţele componente, a înregistrat valori aproape peste nivelul ratei şomajului la nivel naţional, excepţie făcând judeţul Prahova.

La nivel naţional, rata şomajului înregistrat la sfârşitul lunii mai 2016 era de 4,6%, rata şomajului pentru femei a fost de 4,1%, iar cea pentru bărbaţi a fost de 5,1%.

Evoluţia principalelor fenomene demografice la nivelul Regiunii Sud Muntenia în luna mai 2016, comparativ cu luna precedentă a fost caracterizată de o creştere a numărului nascuţilor-vii, al căsătoriilor, al divorţurilor şi de o scădere a numărului deceselor generale şi a deceselor sub 1 an. Comparativ cu luna mai 2015 a scăzut numărul născuţilor-vii, al deceselor sub 1 an şi a crescut numărul deceselor generale, al căsătoriilor şi al divorţurilor.

Natalitatea. În luna mai 2016 în Regiunea Sud Muntenia numărul născuţilor-vii a fost de 1904, reprezentând 13,1% din numărul total al născuţilor-vii înregistrat la nivel naţional, mai mare cu 102 faţă de luna precedentă şi mai mic cu 222 faţă de luna mai 2015. Comparativ cu luna anterioară s-au înregistrat creşteri în aproape toate judeţele Regiunii Sud Muntenia, exceptie judeţul Giurgiu.

Mortalitatea generală. În luna mai 2016 numărul deceselor înregistrate la nivelul regiunii a fost de 3493 reprezentând 16,6% din numărul deceselor înregistrat la nivel naţional. Numărul deceselor a fost mai mic cu 48 faţă de luna precedentă şi mai mare cu 84 faţă de luna mai 2015. Comparativ cu luna anterioară s-au înregistrat scăderi în aproape toate judeţele Regiunii Sud Muntenia, excepţie judeţele Dâmboviţa şi Teleorman.

kkkkkkkkkkkkkkkk

Sporul natural. Ca urmare a faptului că la nivelul regiunii numărul născuţilor-vii a fost mai mic decât cel al deceselor, s-a înregistrat un spor natural negativ de -1589 persoane în luna mai 2016 (-1739 persoane în luna aptilie 2016, -1283 persoane în luna mai 2015).

În luna mai 2016 s-a înregistrat un spor natural negativ în toate judeţele regiunii Regiunii Sud Muntenia.

Nupţialitatea. La oficiile de stare civilă, în Regiunea Sud Muntenia, în luna mai 2016 s-au înregistrat 1589 căsătorii (12,7% din numărul de căsătorii pe ţară). Numărul căsătoriilor a fost mai mare cu 1057 faţǎ de luna aprilie 2016 şi respectiv cu 382 faţă de luna mai 2015. S-au înregistrat creşteri a numărului căsătoriilor în luna mai 2016 faţă de luna anterioară în toate judeţele Regiunii Sud Muntenia.

Divorţialitatea. În luna mai 2016, la nivelul Regiunii Sud Muntenia s-au înregistrat 429 divorţuri (15,8% din numărul divorţurilor pe ţară), mai multe cu 43 faţă de luna precedentă şi respectiv cu 28 faţă de luna mai 2015.

rfffff

S-au înregistrat scăderi ale numărului de divorţuri în luna mai 2016 faţă de luna precedentă în judeţele Călăraşi, Dâmboviţa, Giurgiu, Ialomiţa şi creşteri în celelalte judeţe.

Mortalitatea infantilă. În luna mai 2016, numărul deceselor sub 1 an a fost de 15 (12,1 % din numărul deceselor sub 1 an pe ţară), mai puţine cu 4 comparativ cu luna precedentă şi respectiv cu 6 faţă de luna mai 2015.

Comparativ cu luna anterioară, numărul deceselor sub un 1 an au crescut în judeţele Argeş, Dâmboviţa, au scăzut în judeţele Giurgiu, Ialomiţa, Prahova, şi s-a menţinut la acelaşi nivel în judeţele Cǎlǎraşi şi Teleorman.

502 vizualizari in total 2 vizualizari azi


Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*