AFIR a publicat Ghidul Solicitantului pentru Schema de ajutor de stat în sectorul pomicol pentru investiții în obținerea de produse neagricole

producator-fructe-vinifruct

  Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR) a publicat în data de 09 august 2016 pe pagina oficială de internet a Agenției (www.afir.info) varianta finală a Ghidului Solicitantului pentru accesarea Schemei de ajutor de stat GBER Stimularea dezvoltării regionale prin realizarea de investiţii pentru procesarea și marketingul produselor din sectorul pomicol în vederea obţinerii de produse neagricole”, aferentă Submăsurii 4.2aSprijin pentru investiții în procesarea/ marketingul produselor din sectorul pomicol.

  Totodată, împreună cu această schemă de ajutor de stat va putea fi accesată și o Schemă de ajutor de minimis pentru „Sprijin pentru servicii de consultanță în vederea implementării proiectelor de investiții pentru procesarea și marketingul produselor din sectorul pomicol în vederea obținerii de produse neagricole”.

  Ghidul solicitantului poate fi consultat în vederea întocmirii cererilor de finanțare pentru sesiunea de cereri de proiecte care va fi deschisă peste 7 zile, începând cu data de 16 august 2016.

  Solicitanții interesați să obțină finanțare europeană nerambursabilă prin intermediul Schemei de ajutor de stat GBER, ce vizează obținerea de diferite produse printre care producerea de fructe confiate sau băuturi alcoolice din fructe, pot consulta gratuit Ghidul Solicitantului pe pagina oficială de internet a AFIR, www.afir.info.

  Măsurile sunt în linie cu  „Pachetul de măsuri pentru dezvoltarea clasei de mijloc la sate”, lansat de premierul Dacian CIOLOȘ în luna martie 2016, prin care se urmărește, între altele: stimularea mediului de afaceri din mediul rural, crearea de locuri de muncă, creșterea veniturilor populației rurale, reducerea diferențelor dintre mediul rural și urban. Pachetul de măsuri poate fi consultat pe site-ul Guvernului www.gov.ro la secțiunea Obiective, subsecțiunea Strategii-Politici-Programe.

  Obiectivul general ale Schemei de Ajutor de Stat GBER (4.2a)Stimularea dezvoltării regionale prin realizarea de investiţii pentru procesarea și marketingul produselor pomicole în vederea obţinerii de produse neagricolevizează îmbunătăţirea nivelului general de performanţă al întreprinderilor, prin creşterea competitivităţii celor care realizează investiţii în sectoarele economice, eligibile, mentionate în Anexa 4 la Ghidul Solicitantului.

  Beneficiarii Submăsurii – persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și familiale, societăţi comerciale, cooperative agricole, grupuri de producătoripot obţine o rată a sprijinului public nerambursabil de maximum 50% din totalul cheltuielilor eligibile.

   Astfel, pentru un proiect se pot obţine până la 1,5 milioane euro, în funcţie de tipul întreprinderii şi investiţia propusă.

   Printre cheltuielile finanţate prin Schema GBER – pomicultură se numără:

  • Construcţia, extindere, modernizarea şi dotarea clădirilor realizate în scopul colectării, condiţionării şi/sau procesării materiei prime provenite din sectorul pomicol menţionată;

  • Construcții destinate unei etape sau întregului flux tehnologic (colectare-depozitare (materie primă/produse)-sortare-condiționare-procesare-comercializare);

– infrastructură internă şi utilităţi, precum şi branşamente şi racorduri necesare proiectelor, sisteme supraveghere video pentru activitatea propusă prin proiect etc;

– unităţi mobile de procesare

– pentru respectarea conditiilor de igienă, sanitar-veterinare și a fluxului tehnologic, sunt eligibile spațiile destinate personalului de producție: laboratoare, vestiare tip filtru pentru muncitori, spațiu pentru pregătirea și servirea mesei etc.

   Dintre domeniile eligibile care pot face obiectul unei investiții finanțate prin această Schemă de ajutor de stat putem menționa fabricarea fructelor confiate, dar și a bauturilor alcoolice din fructe.

  Schema de ajutor de minimis „Sprijin pentru servicii de consultanță în vederea implementării proiectelor de investiții pentru procesarea și marketingul produselor din sectorul pomicol în vederea obținerii de produse neagricole” se adresează întreprinderilor, indiferent de forma de organizare, care au optat (la depunerea proiectului pe schema GBER) pentru finanțarea costurilor generale ale proiectului prin schema de minimis și beneficiază de sprijin financiar acordat prin schema GBER, aferentă submăsurii 4.2a, adică au încheiat un contract de finanţare cu AFIR.

   Costurile generale ale proiectului reprezintă acele costuri necesare pentru pregătirea şi implementarea proiectului, constând în cheltuieli pentru consultanţă, proiectare, monitorizare şi management, inclusiv onorariile pentru consiliere privind durabilitatea economică și de mediu, taxele pentru eliberarea certificatelor potrivit art. 45 din Regulamentul Comisiei (CE) nr. 1305/2013, precum şi cele privind obţinerea avizelor şi autorizaţiilor necesare implementării proiectelor, prevăzute în legislaţia naţională.

  Cu alte cuvinte, această Schemă de minimis poate fi accesată doar de beneficiarii GBER în vederea acoperirii cheltuielilor generate de alcătuirea și implementarea proiectului.

În cadrul schemei de minimis valoarea finanţării nerambursabile nu poate depăşi 200.000 euro/proiect. Valoarea eligibila a costurilor generale proiect este, după cum urmează:

i. maximum 10% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile din GBER contractat, pentru proiectele de investiții care presupun construcții-montaj;

ii. maximum 5% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile din GBER contractat, pentru proiectele de investiții care nu prevăd lucrări de construcții-montaj.

Fii primul care comentează

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.


*