Obiectivele strategice ale A.N.A.F

logo-anaf  Obiectivele strategice ale A.N.A.F. în ceea ce privește serviciile oferite contribuabililor sunt extinderea comunicării în relația cu aceștia și îmbunătățirea activității structurilor care asigură îndrumarea și asistența în domeniul fiscal, precum și orientarea cu preponderență spre servicii oferite la distanță.

   În ceea ce privește serviciile oferite de ANAF, acestea pot fi servicii oferite la distanță (electronic, telefonic sau prin corespondență), sau la sediul unităților fiscale (asistență directă, depunerea declarațiilor fiscale).

  Serviciile oferite electronic presupun accesarea de către contribuabili a website-ului www.anaf.ro pentru acces la asistență în domeniul fiscal prin următoarele modalități:

-ghiduri elaborate de ANAF privind îndeplinirea obligațiilor fiscale de către persoanele fizice care obțin venituri din activități independente, chirii, arendă, venituri din străinătate, privind recuperarea TVA plătită în străinătate, privind obligațiile fiscale ale asociațiilor de proprietari, și altele asemenea;

-buletine informative fiscale, legislație fiscală;

-formulare fiscale cu explicații și instrucțiuni de completare;

-calendarul obligațiilor fiscale;

-asistență prin e-mail pe problematică fiscală;

-asistență în probleme de natură tehnică;

-formularea unor sesizări;

-depunerea on-line a declarațiilor fiscale;

-Spațiul Privat Virtual. Acesta este un serviciu prin intermediul căruia se efectuează comunicarea electronică a informațiilor și înscrisurilor în legătură cu situația de fapt fiscală, eliberarea de certificate de atestare fiscală și adeverințe de venit pentru persoanele fizice.

   Serviciile oferite telefonic constau în îndrumare și asistență în domeniul fiscal prin Call-Center, posibilitatea de a formula sesizări prin TelVerde privind nerespectarea obligațiilor legale de către operatorii economici, informații în domeniul vamal prin Helpdesk, acces date prin SMS.

  Serviciile oferite prin corespondență se referă la îndrumare și asistență oferite prin corespondență, la solicitarea scrisă a contribuabililor.

  Serviciile oferite la sediul unităților fiscale constau în îndrumare și asistență directă în domeniul fiscal, precum și depunerea declarațiilor fiscale.

  Întrucât depunerea declarațiilor la ghișeu și comunicarea în format letric implică timp și costuri atât pentru contribuabili cât și pentru unitățile fiscale, contribuabilii sunt îndrumați să utilizeze celelalte mijloace de comunicare cu ANAF, respectiv cele electronice sau telefonice.

Fii primul care comentează

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.


*