Școala „Nicolae Titulescu” lansează proiectul „Profesori inovatori pentru o Școală Europeană” – Programul Erasmus+ KA1

nicolae titulescu

    Școala „Nicolae Titulescu” Călărași va derula în perioada 1 iunie 2017 – 31 decembrie 2018 proiectul „Profesori inovatori pentru o Școală Europeană” din cadrul Programului Erasmus+, Acțiunea Cheie1- Mobilități de formare a cadrelor didactice, domeniul Educație școlară.

Număr de referință al proiectului: 2017-1-RO01-KA101-035785

Buget: 40155 euro

Coordonator de proiect: prof. Olaru Adriana

Scopul proiectului: Inovarea strategiilor didactice ale profesorilor din ariile curriculare Matematică și științe, Limbă și comunicare, Om și societate din Școala „Nicolae Titulescu” Călărași în vederea perfecționării procesului instructiv-educativ conform standardelor educaționale europene privind competențele cheie pentru învățarea pe tot parcursul vieții.

În cadrul proiectului se vor realiza 14 mobilități de formare continuă a cadrelor didactice din cele 3 arii curriculare, în 3 fluxuri:

Fluxul 1: Cursul „Structured educational visit to Schools/Institutes and training seminar”, la Stockholm, în perioada 8-14 aprilie 2018. Vor participa 3 cadre didactice: prof. Constantin Adriana – director adjunct, prof. Olaru Adriana – coordonator de proiect și un profesor de limba engleză.

Fluxul 2: Cursul „ICT for teaching and learning”, la Valencia, în perioada 2-6 iulie 2018, la care vor participa 6 cadre didactice.

Fluxul 3: Cursul „ICT for teaching – a practical course to incorporate Information Technology (literacy, numeracy, science, etc.), la Dublin, la care vor participa 5 cadre didactice.

Profesorii participanți la cursurile din fluxurile 2 și 3 vor fi selectați pe baza unei proceduri de selecție ce se va organiza în perioada 1 iulie-1 septembrie 2017, care va fi publicată pe site-ul școlii www.scoalanicolaetitulescu.ro.

În perioada septembrie-octombrie 2017 se vor realiza activități de pregătire lingvistică (engleză) pentru participanții la cele 3 cursuri. Organizatorii cursurilor vor oferi participanților un CV tip Europass în care vor fi menționate competențele și abilitățile dobândite la cursuri și un document de mobilitate Europass.

Promovarea standardelor europene în educație prin inovarea strategiilor didactice va consolida dimensiunea europeană a educației în Școala „Nicolae Titulescu” Călărași – școală ce a obținut în 2016 pentru a doua oară titlul de „Școală Europeană”.

Prof. Olaru Adriana- coordonator de proiect.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*