Anunț public privind decizia etapei de încadrare

Anexa nr.11 la Metodogie

anunt2

UAT – Curcani , titular al proiectului RACORDAREA LA REȚEAUA ELECTRICA A GOSPODĂRIEI DE APĂ NOUA anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare  evaluare de impact asupra mediului și  evaluare adecvată de către APM Călărași, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului* și de evaluare adecvată, pentru proiectul RACORDAREA LA REȚEAUA ELECTRICĂ A GOSPODĂRIEI DE APA NOUA, propus a fi amplasat în COM. CURCANI, JUD. CĂLĂRAȘI .

    1. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Călărași Chiciu, Nr.2, jud. Călărași, în zilele de luni-vineri, între orele 9-12, precum si la urmatoarea adresă de internet: www.apmcl.anpm.ro
    2. Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunț, până la data de 20.06.2017

2149 vizualizari in total 1 vizualizari azi


Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*