Primăria Șoldanu/ Nesimțire pe bani publici/Geambașu Iulian doarme?

 

soldanu

Hulea Traian ocupă funcția publică de Secretar al comunei Șoldanu din județul Călărași. Conform declarației de avere, a realizat venituri din salariu, în anul 2016, în valoare de 17 960 lei. Puțin….foarte puțin……. , poate că acesta este și motivul pentru care afișează tot timpul o atitudine sfidătoare și  de lehamite.

În data de 15.06. 2017, în conformitate cu legea 544/2001 cu privire la liberul acces la informațiile de interes public, am depus la registratura primăriei Șoldanu, o cerere în care solicitam o serie de documente. Această cerere a fost înregistrată cu nr. 4196/15.06.2017. Deoarece după aproape 50 de zile nu am primit nici un răspuns, ieri m-am deplasat la primăria Șoldanu pentru a vedea ce se întâmplă. Am fost plimbat pe la mai multe birouri cu motivația că angajata care a înregistrat cererea este în concediu. În cele din urmă am fost îndrumat la Secretarul comunei, domnul Hulea Traian căruia i-am comunicat motivul prezenței mele. Acesta a răspuns sec : ,, Bă, voi ăștia din presă, vă plictisiți? Nu aveți altceva de făcut ? Noi avem treabă și vouă vă arde de prostii? Poți să-mi faci plângere administrativă că am depășit termenul. Chiar te rog! „. Fiind atât de ocupat și stresat,  probabil că domnul Hulea Traian a uitat de prevederile legii nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici :

Art. 5: Asigurarea unui serviciu public de calitate
(1)Functionarii publici au obligatia de a asigura un serviciu public de calitate in beneficiul cetatenilor, prin participarea activa la luarea deciziilor si la transpunerea lor in practica, in scopul realizarii competentelor autoritatilor si ale institutiilor publice.
(2)In exercitarea functiei publice, functionarii publici au obligatia de a avea un comportament profesionist, precum si de a asigura, in conditiile legii, transparenta administrativa, pentru a castiga si a mentine increderea publicului in integritatea, impartialitatea si eficacitatea autoritatilor si institutiilor publice.
Art. 6: Loialitatea fata de Constitutie si lege
(1)Functionarii publici au obligatia ca, prin actele si faptele lor, sa respecte Constitutia, legile tarii si sa actioneze pentru punerea in aplicare a dispozitiilor legale, in conformitate cu atributiile care ie revin, cu respectarea eticii profesionale.
(2)Functionarii publici trebuie sa se conformeze dispozitiilor legale privind restrangerea exercitiului unor drepturi, datorata naturii functiilor publice detinute.
Art. 7: Loialitatea fata de autoritatile si institutiile publice
(1)Functionarii publici au obligatia de a apara in mod loial prestigiul autoritatii sau institutiei publice in care isi desfasoara activitatea, precum si de a se abtine de la orice act ori fapt care poate produce prejudicii imaginii sau intereselor legale ale acesteia.
(2)Functionarilor publici le este interzis:
a)sa exprime in public aprecieri neconforme cu realitatea in legatura cu activitatea autoritatii sau institutiei publice in care isi desfasoara activitatea, cu politicile si strategiile acesteia ori cu proiectele de acte cu caracter normativ sau individual;
b)sa faca aprecieri neautorizate in legatura cu litigiile aflate in curs de solutionare si in care autoritatea sau institutia publica in care isi desfasoara activitatea are calitatea de parte;
c)sa dezvaluie informatii care nu au caracter public, in alte conditii decat cele prevazute de lege;
d)sa dezvaluie informatiile la care au acces in exercitarea functiei publice, daca aceasta dezvaluire este de natura sa atraga avantaje necuvenite ori sa prejudicieze imaginea sau drepturile institutiei ori ale unor functionari publici, precum si ale persoanelor fizice sau juridice;
e)sa acorde asistenta si consultanta persoanelor fizice sau juridice in vederea promovarii de actiuni juridice ori de alta natura impotriva statului sau autoritatii ori institutiei publice in care isi desfasoara activitatea .

Sperăm că,  după aplicarea hotărîrii de consiliu local cu privire la noile salarii ale funcționarilor publici și al personalului contractual din cadrul primăriei Șoldanu, atitudinea domnului Secretar , Hulea Traian să fie cu totul alta. Sau poate că primarul în funcție, Geambașu Iulian, citește secțiunea sancțiuni din legea mai sus menționată.

 

2576 vizualizari in total 3 vizualizari azi


Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*