În perioada 01.01.2017 – 01.02.2018 compartimentul Control Comercial, Disciplină în Construcții și Protecția Mediului din cadrul Direcției Poliția Locală Călărași, a aplicat sancțiuni în valoare de 99.500 lei

locala

Compartimentul Control Comercial, Disciplină în Construcții și Protecția Mediului din cadrul Direcției Poliția Locală Călărași își desfășoară activitatea cu 4 polițiști locali clasa I (studii superioare).

În perioada 01.01.2017 – 01.02.2018 activitatea acestui compartiment s-a concretizat prin efectuarea a 879 acțiuni, astfel :
– 115 acțiuni în colaborare cu Serviciul Urbanism din cadrul Primăriei Călărași ;
– 300 acțiuni pe linia respectării normelor legale privind activitățile de comerț ;
– 65 acțiuni pe linia respectării normelor privind curățenia pe raza municipiului ;
– 189 acțiuni privind disciplina în construcții ;
– 210 acțiuni privind ocuparea abuzivă a domeniului public .

În materie de sancțiuni contravenționale la nivelul acestui compartiment s-au aplicat un număr de 277 sancțiuni , valoarea amenzilor aplicate fiind de 99.500 lei, acestea fiind aplicate astfel:
– HCL 102/2017 privind circulația, deținerea animalelor pe raza municipiului Călărași , altele decât gestionarea populației canine – 7 sancțiuni contravenționale în valoare de 1.050 lei plus măsura complementară de confiscare a animalelor și preluarea acestora de către S.P.G.C.F.S. Călărași ;
– HCL 219/2008 privind Regulamentul de gospodărire comunală al municipiului Călărași:
a) 3 sancțiuni contravenționale în de 300 lei pentru îngrădirea ilegală a spațiilor verzi apartinând domeniului public ;
b) 70 sancțiuni contravenționale în valoare 10.000 lei pentru nerespectarea normelor privind activitățile comerciale în piețe și oboare dar și în zonele neautorizate de pe raza municipiului ;
c) 48 sancțiuni contravenționale în valoare de 3.800 lei pentru colectarea de către persoane fizice a deşeurilor menajere din containerele amplasate în zonele special amenajate ;
d) 6 sancțiuni contravenționale în valoare de 600 lei pentru urcarea şi oprirea pe trotuare a oricăror vehicule destinate transportului de mărfuri pentru încărcare/descărcare marfă ;
e) 13 sancțiuni contravenționale în valoare de 3.000 lei pentru depozitarea de moloz pe domeniul public ;
f) 10 sancțiuni contravenționale în valoare de 1.000 lei pentru creșterea , deținerea de animale pa raza municipiului , altele decât cele de agrement ;
– HCL 32/2017 privind Regulamentul de ocupare al domeniului public din municipiul Călărași – 75 sancțiuni contravenționale în valoare de 15.000 lei ;
– OG 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă – 6 sancțiuni contravenționale în valoare de 3.100 lei plus măsura complementară de suspendare a activității localului până la intrarea în legalitate .
– Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii – 41 contravenţii constatate privind disciplina în domeniul autorizării executării lucrărilor în construcţii și înaintarea proceselor-verbale de constatare a contravenţiilor, în vederea aplicării sancţiunii, şefului compartimentului de specialitate care coordonează activitatea de amenajare a teritoriului şi de urbanism din cadrul Primăriei Călărași, valoarea amenzilor aplicate fiind de 61.000 lei .

1377 vizualizari in total 2 vizualizari azi


Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*