Studenții călărășeni învață limba bulgară în cadrul proiectului „Căi de carieră pentru mobilitatea forței de muncă în rândul tinerilor”, cod 16.4.2.021,e-MS-ROBG 156

usamv sigla1

În perioada februarie-martie 2018, în cadrul activității A4 -Asigurarea unui sistem educațional comun „Căi de carieră pentru mobilitatea forței de muncă în rândul tinerilor”,  40 de studenti ai Filialei Călărași a Facultății de Management, Inginerie Economică în Agricultură și Dezvoltare Rurală ce apartine Universității de Științe Agronomice și Medicină Veterinară București  participă la cursuri de limba bulgară,  în cadrul proiectuluiCareer Paths to Youth Labour Mobility”/”Pași în carieră pentru mobilitatea fortei de muncă pentru tineret”,  cod 16.4.2.021., finanțat  prin Programul: INTERREG V-A RO-BG, Axa prioritară-4; Prioritatea de Investitii 1.

Activitatea A4 implementează unul dintre pilonii programului educațional comun „Căi de carieră pentru mobilitatea forței de muncă în rândul tinerilor”, care oferă măsuri de mobilitate transfrontalieră a forței de muncă, o schemă comună de învățământ orientată spre piața muncii: stagii comune, cursuri de limbi străine specializate, cursuri de antreprenoriat, cursuri virtuale de antreprenoriat etc. pentru studenții grupurilor țintă din România și Bulgaria. Cursul de limba bulgară este organizat pe două grupe de studenti din anii II și III de studii, pentru un număr de 100 de ore de seminar precum și 6 deplasări în Bulgaria pentru exersarea competențelor lingvistice.  Având în vedere calitatea de stat membru al Uniunii Europene precum și gradul de integrare al economiei romanești la nivel european și global cu influențe directe și asupra dinamicii sociale, România trebuie să răspundă  principalelor provocări cu care spațiul european se confruntă în domeniul ocupării forței de munca sau a provocărilor cu relevanță asupra acestui domeniu. Odată cu integrarea in Uniunea Europeana orizontul de muncă s-a deschis foarte mult. Acum avem marea posibilitate de a ne angaja pe teritoriul țărilor care fac parte din Uniune, si nu numai, tuturor li se dă șansa de a studia peste granițele României. Doua lucruri extraordinare, nu? Dar cum putem profita de aceste șanse? Numai știind limbi străine, respectiv limba țării pe care o vizezi, un certificat care sa ateste competențele lingvistice, si vom putea beneficia de aceste oportunitati.Cunoasterea unei limbi straine ne poate ajuta sa avansăm in plan profesional, deoarece se vor deschide noi orizonturi si uși. Cultura generală si comunicarea interculturală reprezintă un mare plus,iar de cele mai multe ori, jobul poate fi condiționat de cunoașterea unei limbi straine, care oferă posibilitati mult mai mari de comunicare si acces la culturi noi. Studierea unei limbi straine dezvaluie cum gândesc si ce simt alte societati, care sunt experiențele, valorile si modul in care se exprimă, ne pune față in față cu o cultură, pe care, dacă o cunoști, poti vedea mult mai clar propria ta societate, plusurile si minusurile ei.

“Necunoscând limbi străine, nicicând nu vei înţelege tăcerea străinilor.”Este unul din multele citate care pune in evidență importanța pe care trebuie să o acordăm unei alte limbi, diferite de cea maternă.Cunoasterea unei limbi străine a devenit aproape obligatorie intr-o lume in proces de globalizare. Mai ales in aceste vremuri ale globalizarii, cunoasterea unei limbi straine, nu mai reprezinta o dovada a inteligentei, a pozitiei in societate ci pur si simplu o adaptare la prezent, si, in anumite situatii, o cerință obligatorie. Orice limbă se poate invăța, fie ca este bulgara, franceza, chineza etc. Limbile străine reprezintă pasaportul nostru către ceilalți oameni.

Pornind de la aceste argumente, în cadrul proiectului nostru am considerat necesar studiul limbii bulgare pentru a asigura un acces larg la inițiativele de angajare comune ale proiectului avand drept scop- creșterea gradului de ocupare a absolvenților de invatamant superior, pe piata transfrontalieră a muncii.

Pentru competențele linvistice de limba bulgară, studentii vor primi certificate de atestare a acestora, care vor da un plus de valoare pe piața muncii transfrontaliere și europene.

     

Prof.univ.dr. Daniela Cretu

Manager Proiect

                                                                                  www. Interregrobg.eu

                              Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene

                          The content of this material does necessarily represent the official position of the European Union.

 

us2us3 us4 us5

 

 

509 vizualizari in total 2 vizualizari azi


Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*