ANUNŢ NEGOCIERE DIRECTA / Serviciul Public Pieţe Oboare

Anunt-Public

   Primăria Municipiului Călăraşi, str Bucuresti, nr.140A, prin Serviciul Public Pieţe Oboare, Cod fiscal 14198936, bloc Agroalimentar Big, telefon 0242/333040, cont RO50TREZ24A705000200109X, deschis la Trezoreria Călăraşi, organizează în 26.02.2020, ora 11.00, negociere directa pentru spatiile:.

  • Spatiu nr.8, suprafata 17,42 mp si Spatiul nr.16, suprafata 17,48 mp – Piata Centrala Hala .

  • Lot I (teren) suprafata 596.00 mp si Lot II (teren), suprafata 484,00 mp – Piata Mircea Voda.

Documentaţia de atribuire se pune în vânzare la data de 12.02.2020, sediul SPPO.

Costul unui exemplar este 200 lei .

Data limită depunere oferte 25.02.2020 ora 15.00, sediul SPPO.

Numarul de exemplare in care trebuie depusa fiecare oferta – 2 exemplare.(original)

Data/locul desfasurarii licitatiei 26.02.2020, ora 11.00 la sediul SPPO.

Director,

ing Manea Vasile

377 vizualizari in total 2 vizualizari azi


Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*