PRIMĂRIA COMUNEI GRĂDIŞTEA ANGAJEAZĂ CONSILIER

Tip concurs: Recrutare pe funcţie publică de execuţie vacantă în afara Agenţiei
Data de sustinere a probei scrise: 26.06.2023, ora 10:00
Data și ora probei de interviu se va afișa pe site-ul instituției care organizează concursul odată cu afișarea rezultatelor probei scrise.
Locaţia de desfăşurare a concursului: PRIMĂRIA COMUNEI GRĂDIȘTEA
Stare concurs: Programat
Observaţii suplimentare:
Perioada de depunere a dosarelor: 18.05.2023 – 06.06.2023

Persoana de contact: ŞTEFAN ANCA, CONSILIER
Telefon: 0242336017, Fax: 0242336164
E-mail: primaria@primariagradistea.ro
Data afişării: 18.05.2023, ora 10:00

Informaţii posturi scoase la concurs

Consilier
Descriere postLocalizare post
Clasa: I
Grad: debutant
Tip compartiment: COMPARTIMENT
Denumire compartiment: TAXE, IMPOZITE LOCALE SI EXECUTARE SILITA
PRIMĂRIA COMUNEI GRĂDIŞTEA
Localitate: GRĂDIŞTEA
Judeţ: CĂLĂRAŞI

Condiţii de participare


Pentru Consilier, Clasa I, Grad debutant, COMPARTIMENT TAXE, IMPOZITE LOCALE SI EXECUTARE SILITA

Studii:

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă
Vechimea minimă în specialitatea studiilor: 0 ani
Durată timp de muncă: 8h/zi – 40h/saptamâna

Bibliografie şi tematică

Bibliografie şi tematică pentru Consilier, Clasa I, Grad debutant, COMPARTIMENT TAXE, IMPOZITE LOCALE SI EXECUTARE SILITA


1. Constituţia României, republicată

cu tematica Drepturile şi libertăţile fundamentale ale cetăţenilor

2. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

cu tematica prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare

3. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

cu tematica egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în domeniul muncii, în ceea ce priveşte accesul la educaţie, sănătate, cultură şi informare, participare la luarea deciziilor

4. Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare

cu tematica statutul funcţionarilor publici, clasificarea funcţiilor publice, drepturile şi îndatoririle funcţionarilor publici, sancţiunile disciplinare ale funcţionarilor publici, modificarea, suspendarea şi încetarea raporturilor de serviciu

5. legea 227/2015 privind Codul fiscal

cu tematica Titlul IX : impozit, şi taxe locale; mod de calcul, plata impozitelor şi taxelor locale, termene de plată, declarare, dobândire, înstrăinare bunuri, acordare scutiri de la plata taxelor şi impozitelor, indexarea impozitelor şi taxelor locale, sancţiuni pentru nedepunerea declaraţiilor fiscale de către contribuabili

6. Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală

cu tematica Administrarea creanţelor fiscale; principii generale de conduită, stingerea creanţelor fiscale, prescripţia dreptului de a stabili creanţe fiscale, emitere şi comunicare acte administrative fiscale

7. legea 273/2006 privind finanţele publice locale

cu tematica proceduri privind elaborarea bugetelor, fondul de rezervă bugetară, aprobarea şi centralizarea bugetelor locale

8. legea 82/1991 – legea contabilităţii

cu tematica capitolele I – IV, Contabilitatea publică, organizarea şi conducerea contabilităţii, situ ţii financiare şi raportări contabile

9. legea 500/2002 privind finanţele publice

cu tematica principiile, cadrul general şi procedurile privind formarea, administrarea, angajarea şi utilizarea fondurilor publice, precum şi responsabilităţile instituţiilor publice implicate în procesul bugetar, finanţarea veniturilor proprii ale instituţiilor publice

Fii primul care comentează

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.


*