Primăria Municipiului Călăraşi |Anunț|

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CALĂRASI

A N U N Ţ

Primăria Municipiului Călăraşi organizează concurs pentru recrutare în vederea ocupării funcțiilor publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad principal Compartimentul Eliberări Certificate Stare Civilă și consilier, clasa I, grad profesional asistent – Compartimentul Ghișeu Unic – Serviciul Public Comunitar Local pentru Evidența Persoanelor din cadrul Primăriei Municipiului Călărași
Condiții cumulative pentru a participa la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă de consilier, clasa I, grad profesional principal – Compartimentul Eliberări Certificate Stare Civilă la Serviciul Public Comunitar Local pentru Evidența Persoanelor din cadrul Primăriei Municipiului Călărași
sa îndeplinească condițiile art. 54 din legea nr.188/1999 privind statutul funcționarilor publici, republicată 2
studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă
vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani;

Condiții cumulative pentru a participa la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă de consilier, clasa I, grad profesional asistent – Compartimentul Ghișeu Unic la Serviciul Public Comunitar Local pentru Evidența Persoanelor din cadrul Primăriei Municipiului Călărași
sa îndeplinească condițiile art. 54 din legea nr.188/1999 privind statutul funcționarilor publici, republicată 2
studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă
vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 1 ani;
Concursul se organizeaza la sediul Primăriei Municipiului Călaraşi din strada București nr.140 A, în data de 17.05-2016, ora 11,00 – proba scrisa și 19.05.2016, ora 14,00 interviul.
Dosarele de înscriere la concurs se pot depune in termen de 20 zile de la data publicării prezentului anunţ in Monitorul Oficial al României, partea a III-a, la Biroul Resurse Umane Salarizare din cadrul Primăriei Municipiului Călaraşi
Dosarul de inscriere la concurs trebuie să conțină obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 alin. (1) din H.G. nr.611/2008.
Condiţiile de participare şi bibliografia stabilită se afişeaza la sediul Primăriei Municipiului Călăraşi.
Relaţii suplimentare se pot obţine la Biroul Resurse Umane Salarizare, telefon 0242311005 interior 111.
PRIMAR,
DANIEL ȘTEFAN DRĂGULIN

Fii primul care comentează

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.


*