Toți cetățenii au obligația să se racordeze la rețeaua de canalizare

dra

Comunicat de presă

   Asociația de dezvoltare intercomunitară ECOAQUA, are 37 de unități teritorial-administrative membre, după cum urmează: Judeţul Călăraşi, Municipiul Călăraşi, Municipiul Olteniţa, Municipiul Urziceni, Oraşul Lehliu – Gară, Oraşul Budeşti, Oraşul Fundulea Comuna Manasia, Comuna Reviga, Comuna Alexeni, Comuna Șoldanu, Comuna Chirnogi, Comuna Belciugatele, Comuna Chiselet, Comuna Crivăț, Comuna Dor Mărunt, Comuna Dorobanțu, Comuna Independența, Comuna Luica, Comuna Nicolae Bălcescu, Comuna Plătărești, Comuna Radovanu, Comuna Sărulești, Comuna Spanțov, Comuna Ulmu, Comuna Vasilați, Comuna Gârbovi, Comuna Frumușani, Comuna Grădiștea, Comuna Gurbănești, Comuna Lehliu, Comuna Mitreni, Comuna Nana, Comuna Tămădău Mare, Comuna Coșereni, Comuna Grindu, Comuna Ion Roată.

   Asociația are ca obiectiv elaborarea şi aprobarea strategiei de dezvoltare, a programelor de reabilitare, extindere şi modernizare a sistemelor de utilităţi publice existente, a programelor de înfiinţare a unor noi sisteme, precum şi a programelor de protecţie a mediului.

   Pentru prevenirea unor situații neplăcute prin care ar putea trece utilizatorii serviciului de alimentare cu apă și canalizare, informăm că în urma modificărilor apărute la Legea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006, a apărut obligația ca utilizatorii, acolo unde există rețea de canalizare, să se racordeze la aceasta.

   Redăm în continuare articolele din lege care vorbesc despre acest lucru:

   Art. 31.- (14) Utilizatorii, persoane fizice sau juridice, inclusiv cei care au sisteme proprii de alimentare cu apă, au obligaţia de a se racorda la sistemele publice de canalizare existente sau nou-înfiinţate, dacă aceştia nu deţin staţii de epurare avansată care respectă condiţiile de descărcare a apelor epurate în mediul natural.

   Art. 39. – (5) Constituie contravenţie nerespectarea de către utilizatori a prevederilor art. 31 alin. (14) şi se sancţionează cu amendă de la 2.000 lei la 4.000 lei.

   Art. 40. – (1) Dispoziţiile referitoare la contravenţii, prevăzute în prezenta lege, se completează cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia art. 28.

   (2) Constatarea contravenţiei şi aplicarea sancţiunii prevăzute la art. 39 alin. (5) se fac de către personalul împuternicit al Gărzii Naţionale de Mediu.

   (3)Constatarea contravenţiilor prevăzute de prezenta lege şi aplicarea sancţiunilor se fac de către persoane împuternicite de ministrul mediului, apelor şi pădurilor, de ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, de preşedintele A.N.R.S.C., de preşedinţii consiliilor judeţene, de primari sau de împuterniciţii acestora, conform competenţelor lor.

Fii primul care comentează

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.


*