SINTEZA PRINCIPALILOR INDICATORI SOCIO – ECONOMICI AI REGIUNII SUD MUNTENIA, ÎN LUNA IUNIE 2016

  Evoluţia principalilor indicatori socio-economici la nivelul Regiunii Sud Muntenia, în luna iunie 2016 s-a caracterizat prin:

creşterea numărului de sosiri şi a numărului de înnoptări în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică atât faţă de luna precedentă cât şi faţă de luna iunie 2015;

creşterea numărului salariaţilor la sfârşitul lunii iunie 2016 cu 1787 persoane faţă de luna precedentă şi respectiv cu 19602 persoane faţă de luna iunie 2015.

creşterea numărului şomerilor înregistraţi la sfârşitul lunii mai 2016 cu 530 persoane faţă de luna precedentă şi scăderea cu 8375 persoane comparativ cu luna mai 2015;

menţinerea la acelaşi nivel a ratei şomajului înregistrat la sfârşitul lunii mai 2016 faţă de luna anterioară şi scăderea cu 0,7 puncte procentuale faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent;

creşterea numărului născuţilor-vii, al deceselor generale, al căsătoriilor, şi al deceselor sub 1 an şi scăderea numărului divorţurilor faţă de luna precedentă. Comparativ cu luna iunie 2015 a crescut numărul deceselor generale, al căsătoriilor, al deceselor sub 1 an şi a scăzut numărul nascuţilor-vii şi al divorţurilor;

creşterea numărului de autorizaţii de construire eliberate pentru clădiri rezidenţiale cu 8 faţă de luna precedentă şi scăderea cu 130 faţă de luna iunie 2015;

  Producţia industrială realizată în luna iunie 2016, comparativ cu producţia realizată în luna iunie 2015 a crescut în judeţele: Ialomiţa (+19,6%),Teleorman (+0,1%) şi a scăzut în judeţele: Călăraşi (-17,7%), Argeş (-6,2%), Dâmboviţa (-5,0%), Giurgiu (-3,2%) şi Prahova (-0,5%).

fdghhhhhhhh  Cifra de afaceri totală a întreprinderilor cu activitate principală de industrie (provenită atât din activitatea principală, cât şi din activităţile secundare ale întreprinderilor cu profil industrial) realizată în luna iunie 2016 faţă de luna iunie 2015 a crescut în judeţele: Ialomiţa (+19,8%), Teleorman (+16,7%), Argeş (+4,8%) şi a scăzut în judeţele: Giurgiu (-4,9%), Călăraşi (-3,6%), Dâmboviţa (-3,0%), Giurgiu (-4,9%) şi Prahova (-1,5%).

mkkkkkkkk

  În luna iunie 2016, în Regiunea Sud Muntenia au fost eliberate 525 autorizaţii de construire pentru clǎdiri rezidenţiale (14,1% din totalul autorizaţiilor eliberate la nivel naţional), cu 1,5% mai multe decât luna anterioarǎ (517 autorizaţii). Din acestea, 24,6% au fost eliberate în judeţul Dâmboviţa, 22,5% în judeţul Argeş, 17,7% în judeţul Prahova, 11,8% în judeţul Giurgiu, 10,3% în judeţul Ialomiţa, 8,6% în judeţul Călăraşi şi 4,5% în judeţul Teleorman.

  În Regiunea Sud Muntenia, comerţul internaţional cu bunuri în luna aprilie 2016, potrivit datelor înregistrate în funcţie de sediul social al operatorilor economici care au realizat exporturi/importuri de bunuri, a înregistrat exporturi de 811488 mii euro (17,2% din total exporturi pe ţară) şi importuri de 725783 mii euro (13,1% din total importuri pe ţară), stabilindu-se un sold FOB/CIF de +85705 mii euro.

  În luna aprilie 2016, exporturile de mărfuri în Regiunea Sud Muntenia au scăzut cu 7,4% faţă de luna anterioară şi au crescut cu 21,2% faţă de aprilie 2015.

  Importurile de mărfuri au înregistrat în Regiunea Sud Muntenia o scădere de 3,7% faţă de luna precedentă şi o crestere de 20,6% faţă de luna aprilie 2015.

  În cadrul Regiunii Sud Muntenia, în luna aprilie 2016, judeţul Argeş deţinea 65,4% din valoarea exporturilor, fiind urmat de judeţele: Prahova cu 19,8%, Dâmboviţa cu 6,8%, Călaraşi cu 3,0%, Ialomiţa cu 2,2% , Teleorman cu 1,5% şi judeţul Giurgiu cu 1,3%.

Exportul de mărfuri în Regiunea Sud Muntenia, pe judeţe

aprilie 2016

Capturegggggg  Din valoarea importurilor la nivelul Regiunii Sud Muntenia în luna aprilie 2016, judeţul Argeş deţinea 52,7%, fiind urmat de judeţele: Prahova cu 33,1%, Dâmboviţa cu 6,1%, Călăraşi cu 2,4%, Ialomiţa cu 2,2% Teleorman cu 1,8% şi Giurgiu cu 1,7%.

jjjgg

  În luna iunie 2016, în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică ale Regiunii Sud Muntenia au fost înregistrate 81301 sosiri (7,9% din totalul sosirilor înregistrate   pe ţară), din care 54022 sosiri au fost înregistrate în hoteluri (7,1% din totalul sosirilor în hoteluri înregistrate pe ţară), acestea deţinând ponderea cea mai mare (66,4%) din total sosiri.

  În cadrul regiunii, 53,4% din sosiri s-au înregistrat în judeţul Prahova, 23,1% în judeţul Argeş, 11,4% în judeţul Dâmboviţa, 5,8% în judeţul Ialomiţa, 2,8% în judeţul Giurgiu, 2,2% în judeţul Călăraşi şi 1,3% în judeţul Teleorman.

  Numărul de sosiri din luna iunie 2016 a crescut cu 11,0% faţă de luna precedentă şi respectiv cu 10,3% faţă de luna corespunzătoare din anul 2015.

  Numărul de înnoptări în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică în luna iunie 2016, a fost 181470 înnoptări (7,5% din totalul înnoptărilor înregistrate pe ţară), din care 130115 înnoptări au fost înregistrate în hoteluri (6,8% din totalul înnoptărilor în hoteluri înregistrate pe ţară), acestea deţinând ponderea cea mai mare în total înnoptări (71,7%).

  În cadrul regiunii, 52,1% din înnoptări s-au înregistrat în judeţul Prahova, 17,3% în judeţul Argeş, 13,2% în judeţul Dâmboviţa, 12,4% în judeţul Ialomiţa, 2,5% în judeţul Giurgiu, 1,7% în judeţul Călăraşi şi 0,8% în judeţul Teleorman.

  Numărul de înnoptări din luna iunie 2016 a crescut cu 18,3% faţă de luna precedentă şi respectiv cu 5,7% faţă de luna iunie 2015.

  În cadrul Regiunii Sud Muntenia, în luna iunie 2016, cel mai mare indice de utilizare netă a capacităţii de cazare turistică în funcţiune (calculat ca raport între numărul de înnoptări şi capacitatea de cazare turistică în funcţiune) s-a înregistrat în judeţul Ialomiţa cu 39,4% urmat de judeţele: Prahova cu 26,6%, Giurgiu cu 23,4%, Dâmboviţa cu 26,0%, Argeş cu 20,1%, Călăraşi cu 13,8% şi Teleorman cu 5,6%.

  La nivel naţional, indicele de utilizare netă a capacităţii de cazare turistică în funcţiune a fost de 31,5% în luna iunie  2015.

bbbhhhhhhhhh

  Rata inflaţiei, determinată pe baza creşterii preţurilor de consum la populaţie, a fost în luna iunie 2016 de -0,17% faţă de luna precedentă, de -0,99% faţă de luna decembrie 2015, de -0,70% faţă de iunie 2015.

  Rata medie lunară a inflaţiei, în perioada 1.01-30.06.2016, a fost de -0,2%, la acelaşi nivel cu cea din perioada corespunzătoare a anului precedent.

aaaaaaaaaaaaaa

  În luna iunie 2016 faţă de luna anterioară, au scăzut preţurile mărfurilor alimentare cu -0,68% şi a crescut preţurile mărfurilor nealimentare cu 0,09% şi tarifele serviciilor cu 0,10%.

  Efectivul de salariaţi estimat la sfârşitul lunii iunie 2016 în Regiunea Sud Muntenia era de 578,7 mii persoane (11,6% din efectivul salariaţilor pe ţară). Din acest efectiv 320,7 mii persoane lucrau în servicii (55,4%), 234,7 mii persoane lucrau în industrie şi construcţii (40,6%) şi 23,3 mii persoane lucrau în agricultură, vânătoare, silvicultură şi pescuit (4,0%).

  În cadrul Regiunii Sud Muntenia, judeţul Prahova deţine 30,7% din efectivul de salariaţi de la sfârşitul lunii iunie 2016, urmând judeţele: Argeş cu 24,8, Dâmboviţa cu 13,4%, Teleorman cu 9,6%, Ialomiţa cu 7,8%, Călăraşi cu 7,7% şi Giurgiu cu 6,0%.

  Efectivul de salariaţi estimat la sfârşitul lunii iunie 2016 a crescut cu 1787 persoane (+0,3%) faţă de luna precedentă şi respectiv cu 19602 salariaţi (+3,5%) faţă de iunie 2015.

  În Regiunea Sud Muntenia cel mai mare câştig salarial mediu nominal brut realizat în luna iunie 2016 se înregistrează în judeţul Prahova (2647 lei/persoană), iar cel mai mic în judeţul Teleorman (2075 lei/persoană).

  În luna iunie 2016 câştigul salarial mediu nominal net cel mai mare s-a înregistrat în judeţul Prahova (1906 lei/persoană), iar cel mai mic în judeţul Teleorman (1494 lei/persoană).

ccc

  Câştigul salarial mediu brut cât şi câştigul salarial mediu net realizat în toate judeţele Regiunii Sud Muntenia a fost în luna iunie 2016 sub nivelul înregistrat la nivelul economiei naţionale.

  Câştigul salarial nominal mediu brut la nivelul economiei naţionale în luna iunie 2016 a fost de 2874 lei/persoană iar cel net de 2078 lei/persoană.

  Indicele câştigului salarial real, calculat ca raport între indicele câştigului salarial nominal net şi indicele general al preţurilor de consum al populatiei, a fost de 100,9% pentru luna iunie 2016 faţă de luna precedentă, de 158,3% faţă de octombrie 1990 şi de 115,1% faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent.

  Potrivit datelor furnizate de Agenţia Naţională de Ocupare a Forţei de Muncă, la sfârşitul lunii mai 2016, în Regiunea Sud Muntenia, numărul şomerilor înregistraţi era de 74354 persoane (18,1% din numărul total de şomeri pe ţară), din care 24,2% în judeţul Teleorman, 17,2% în judetul Dâmboviţa, 16,2% în judeţul Prahova, 16,0% în judeţul Argeş, 10,4% în judeţul Ialomiţa, 9,3% în judeţul Călăraşi şi 6,7% în judeţul Giurgiu.

  Din totalul şomerilor înregistraţi în Regiunea Sud Muntenia, la sfârşitul lunii mai 2016, femeile în număr de 30090 persoane, reprezentau 40,5% din total şomeri (17,8% din totalul şomerilor femei pe ţară). Cea mai mare pondere a femeilor în total şomeri la nivel de judeţ s-a înregistrat în judetul Giurgiu unde ponderea a fost de 44,6%, urmat apoi de judeţele: Călăraşi cu 41,8%, Dâmboviţa cu 41,7%, Prahova cu 41,2%, Argeş cu 41,0%, Ialomiţa cu 39,2% şi Teleorman cu 37,7%.

Rata şomajului în Regiunea Sud Muntenia (%)

ghhjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj  La sfârşitul lunii mai 2016, în cadrul judeţelor din Regiunea Sud Muntenia cea mai mare rată a şomajului înregistrat a fost în judeţul Teleorman (10,6% pe total, 12,8% pentru bărbaţi şi 8,3% pentru femei) iar cea mai mică rată a şomajului s-a înregistrat în Prahova (4,0% pe total, 4,1% pentru bărbaţi şi 3,8% pentru femei).

  Rata şomajului înregistrat la sfârşitul lunii mai 2016, în Regiunea Sud Muntenia şi judeţele componente, a înregistrat valori aproape peste nivelul ratei şomajului la nivel naţional, excepţie făcând judeţul Prahova.

  La nivel naţional, rata şomajului înregistrat la sfârşitul lunii mai 2016 era de 4,6%, rata şomajului pentru femei a fost de 4,1%, iar cea pentru bărbaţi a fost de 5,1%.

  Evoluţia principalelor fenomene demografice la nivelul Regiunii Sud Muntenia în luna iunie 2016, comparativ cu luna precedentă a fost caracterizată de o creştere a numărului nascuţilor-vii, al deceselor generale, al căsătoriilor, al deceselor sub 1 an şi de o scădere a numărului divorţurilor. Comparativ cu luna iunie 2015 a scăzut numărul născuţilor-vii, al divorţurilor şi a crescut numărul deceselor generale, al căsătoriilor şi al deceselor sub 1 an.

  Natalitatea. În luna iunie 2016 în Regiunea Sud Muntenia numărul născuţilor-vii a fost de 2130, reprezentând 14,0% din numărul total al născuţilor-vii înregistrat la nivel naţional, mai mare cu 226 faţă de luna precedentă şi mai mic cu 135 faţă de luna iunie 2015. Comparativ cu luna anterioară s-au înregistrat creşteri în aproape toate judeţele Regiunii Sud Muntenia, exceptie judeţul Giurgiu.

  Mortalitatea generală. În luna iunie 2016 numărul deceselor înregistrate la nivelul regiunii a fost de 3494 reprezentând 16,8% din numărul deceselor înregistrat la nivel naţional. Numărul deceselor a fost mai mare cu 1 faţă de luna precedentă şi respectiv cu 449 faţă de luna iunie 2015. Comparativ cu luna anterioară s-au înregistrat creşterii în judeţele Călăraşi, Ialomiţa, Prahova şi scăderi în celelalte judeţe ale Regiunii Sud Muntenia,

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii  Sporul natural. Ca urmare a faptului că la nivelul regiunii numărul născuţilor-vii a fost mai mic decât cel al deceselor, s-a înregistrat un spor natural negativ de -1364 persoane în luna iunie 2016 (-1589 persoane în luna mai 2016, -780 persoane în luna iunie 2015).

  În luna iunie 2016 s-a înregistrat un spor natural negativ în toate judeţele regiunii Regiunii Sud Muntenia.

  Nupţialitatea. La oficiile de stare civilă, în Regiunea Sud Muntenia, în luna iunie 2016 s-au înregistrat 1896 căsătorii (13,9% din numărul de căsătorii pe ţară). Numărul căsătoriilor a fost mai mare cu 307 faţǎ de luna mai 2016 şi respectiv cu 669 faţă de luna iunie 2015. S-au înregistrat scăderi a numărului căsătoriilor în luna iunie 2016 faţă de luna anterioară în judeţele Ialomiţa şi Teleorman şi creşteri în celelalte judeţe ale Regiunii Sud Muntenia.

  Divorţialitatea. În luna iunie 2016, la nivelul Regiunii Sud Muntenia s-au înregistrat 394 divorţuri (16,1% din numărul divorţurilor pe ţară), mai puţine cu 35 faţă de luna precedentă şi respectiv cu 13 faţă de luna iunie 2015.

jkkkkkkkkkkkk

  S-au înregistrat creşteri ale numărului de divorţuri în luna iunie 2016 faţă de luna precedentă în judeţele Călăraşi, Giurgiu, Ialomiţa şi scăderi în celelalte judeţe.

  Mortalitatea infantilă. În luna iunie 2016, numărul deceselor sub 1 an a fost de 24 (18,9 % din numărul deceselor sub 1 an pe ţară), mai multe cu 9 comparativ cu luna precedentă şi respectiv cu 7 faţă de luna iunie 2015.

  Comparativ cu luna anterioară, numărul deceselor sub un 1 an au crescut în judeţele Argeş, Călăraşi, Giurgiu, Prahova, au scăzut în judeţul Teleorman şi s-a menţinut la acelaşi nivel în judeţele Dâmboviţa şi Ialomiţa.

Fii primul care comentează

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.


*