VOLUNTAR LA SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ CĂLĂRAȘI

      La sfârșitul lunii august 2016 a fost organizată în Spitalul Județean de Urgență Călărași, activitatea pe bază de voluntariat conform normelor legale în vigoare. Deși acest compartiment funcționează de puțin timp, iată că un număr de 11 cereri au fost deja înregistrate și sunt în curs de procesare. Un număr de 6 persoane dintre cele care și-au manifestat intenția în acest sens și-au început deja activitatea.

     Președintele Consiliului Judeșean Călărași, domnul Vasilie Iliuță susține activitatea de voluntariat din cadrul Spitalului Județean Călărași și îi îndeamnă pe cetățenii Călărașului să se implice: „Această inițiativă de voluntariat în Spital este o activitate a comunității pentru comunitate, prin care se incurajează mobilizarea cetățenilor prin invitarea acestora la acțiuni de voluntariat potrivite oricui, în special acelora care consideră schimbarea în mai bine ca fiind un act de curaj care le aparține. In țările Uniunii Europene voluntariatul este o activitate firească, iar Comisia Europeană face tot posibilul pentru a îmbunătăţi şi promova voluntariatul în rândul tinerilor, în special pentru a încuraja voluntariatul transfrontalier. Serviciul European de Voluntariat este cel mai cunoscut program pe care îl au la dispoziţie tinerii care doresc să participe la acţiuni de voluntariat în străinătate. Conform statisticilor, aproximativ 100 de milioane de europeni îşi dedică timpul şi experienţa lor, contribuind astfel la dezvoltarea comunităţilor în care trăiesc. Consider că și noi trebuie să ne ridicăm la același nivel pentru că avem o datorie morală față de societatea în care trăim să ne dăruim o parte din timpul și cunoștințele noastre pe care să le punem în slujba progresului societății în care trăim! Imi doresc să văd cât mai mulți oameni implicați în voluntariat. Numai împreună putem să schimbăm sistemul actual”!

Pe de altă parte, Directorul Medical al Spitalului Județean, domnul Conf. Univ. Dr. Laurentiu Belușică, inițiatorul proiectului, lansează un îndemn către toți cei care ar putea fi interesați de această activitate de voluntariat la spitalul județean „vă invităm și pe dumneavoastră să vă alăturați echipei de voluntari din cadrul spitalului pentru că întotdeauna este nevoie de dăruire și implicare astfel încât, impreună, să ridicăm Spitalul”!

Așadar, Spitalul Județean de Urgență Călărași recrutează VOLUNTARI pentru toate secțiile și compartimentele spitalului: medici, asistenți medicali, infirmiere, brabcardieri, etc. Astfel, spitalul recrutează periodic voluntari fie ei viitori medici, studenți sau pensionari plini de energie și optimism și care doresc să ajute!

Voluntariatul reprezintă o activitate cu impact social mare ce are rol educațional!

DOCUMENTELE OBLIGATORII NECESARE INCLUDERII ÎN PROGRAMUL DE VOLUNARIAT SUNT :

(1) Buletin (carte) de identitate, prin care se face dovada identității, cetățeniei și a domiciliului – copie xerox;

(2) Actele de stare civilă, după caz- copii xerox;

(3) Actele de studii, calificare (certificate, diplome, atestate) privind existența studiilor și calificării necesare pentru activitatea de voluntariat – copii xerox;

(4) Adeverința medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată numai de medicul de medicina muncii a organizației-gazdă, în original;

(5) O declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, nu a fost condamnat pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea activității de voluntariat, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Pentru asistenți medicali:

(6) Certificatul de membru, emis de O.A.M.G.M.A.M.R., vizat la zi – copie xerox;

(7) Asigurarea obligatorie de răspundere civilă profesională , in limita legală stabilită, valabilă – copie xerox.

Copiile după actele sus-menționate se prezintă insoțite de documentele originale sau în copii legalizate.

Persoanele interesate sunt rugate să depună o cerere în acest sens împreună cu documentele obligatorii de mai sus, la secretariatul Directorului Medical care conduce și coordonează munca de voluntariat sau să trimită în format electronic aceste documente, pe adresa de e-mail: spitaluljud.cl@gmail.com.

Voluntarii care vor avea o activitate susținută în cadrul spitalului, care vor promova sau vor aduce un plus de imagine acestei instituții, vor fi răsplătiți pentru munca depusă prin acordarea unei diplome cu titlul onorific Diploma de „Prieten al Spitalului Județean de Urgență Călărași”.

Vă mulțumim pentru interes și vă așteptăm ca Voluntari în Spitalul Județean de Urgență Călărași !

Fii primul care comentează

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.


*