Activități educaționale și pachete de hrană pentru preșcolarii și elevii din Călărași

București, 25 mai 2021. Asociația Centrul pentru Educație și Drepturile Omului derulează proiectul Fii parte din comunitate! în localitățile rurale Curcani (jud. Călărași) și Românești (jud. Dâmbovița) prin intermediul căruia 200 de preșcolari și elevi din ciclul primar participă la sesiuni de sprijin educațional suplimentar adaptate nevoilor fiecărui beneficiar. Aceștia sunt beneficiarii componentei educaționale a proiectului, care stă la baza întregii intervenții din cadrul proiectului și se aliniază pe deplin valorilor și principiilor călăuzitoare ale organizației.

De-a lungul celor mai bine de 6 ani de proiecte educaționale derulate în Românești (județul Dâmbovița) și la nivelul mai multor comunități cu populație la risc de excluziune socială și cu populație majoritar romă din județul Călărași, am identificat măsuri de sprijin punctual, direcționat pe grupuri mici, care funcționează în reducerea absenteismului școlar și, pe termen lung, a abandonului școlar timpuriu. Una dintre cauzele absenteismului școlar, în special în mediul rural, este dată de lacunele educaționale pe care elevii le acumulează încă din primele clase. O dată cu trecerea timpului se adâncește prăpastia golurilor educaționale, iar elevii fără un suport real și constant din familie, fie absentează tot mai mult, fie chiar abandonează școala.

Începând din luna martie 2021, în cadrul proiectului Fii parte din comunitate! organizăm sesiuni săptămânale suplimentare ca parte a unui program educațional remedial după programul școlar, pentru 80 de elevi din ciclul primar și activități educaționale non-formale pentru 120 de preșcolari.”, a declarat Melania Coman, Manager Proiect în cadrul Asociației Centrul pentru Educație și Drepturile Omului.

Activitățile educaționale sunt organizate pentru copiii care provin din familii cu o situație materială dificilă și pentru elevii care au o situație educațională precară, majoritatea beneficiarilor acestui program fiind copii de etnie romă. Prin intermediul sesiunilor educaționale, elevii din ciclul primar recuperează temele de la materiile limba română și matematică, iar preșcolarii dobândesc abilități civice și competențe specifice domeniilor de activitate de la grădiniță, necesare la înscrierea în clasa pregătitoare.

Încurajăm participarea copiilor la grădiniță prin pachete de hrană și materiale igienico-sanitare pe care le acordăm lunar, în mod condiționat. Cele trei criterii principale pe care le luăm în considerare sunt participarea copilului la programul de grădiniță, prezența la activitățile educaționale organizate în cadrul proiectului și implicarea părintelui într-un program de dezvoltare a abilităților parentale și de petrecere a unui timp liber de calitate cu copilul. Pachetele acordate constau în alimente de bază necesare în orice gospodărie, precum și produse de curățenie și igienă”, a adăugat Melania Coman.

Activitățile de sprijin material includ și alte tipuri de pachete, care vor fi achiziționate și vor ajunge la copiii din învățământul primar și din cel preșcolar începând cu anul școlar 2021-2022, printre care: pachete de haine și încălțăminte, pachet de rechizite pentru copiii din învățământul primar și pachete de materiale de igienă aferente programului de educație privind sănătatea și igiena personală.

Un alt aspect pe care componenta educațională îl are în vedere este cel al includerii părinților – în special mamele – în programe de alfabetizare și / sau împuternicire, pentru a deveni ulterior sprijinul școlii / grădiniței în ceea ce privește prevenirea abandonului școlar al copiilor. Asigurându-le părinților informații concrete privind șansele ulterioare ale copiilor în cazul continuării studiilor, dar și posibilitatea de a se auto-educa și de a îi putea ajuta la citit, scris sau socotit, programul educațional asigură o fundație pentru dezvoltarea personală și profesională a acestora.

Proiectul Fii parte din comunitate! Servicii integrate adresate comunității locale de romi din Curcani și Românești beneficiază̆ de un grant în valoare de 772.740 € oferit de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE și Norvegiene în cadrul Programului Dezvoltare locală. Obiectivul proiectului îl reprezintă creșterea incluziunii și abilitarea a aproximativ 1000 de persoane de etnie romă, pe o perioadă de 36 de luni, prin servicii de educație, sănătate și locuire adecvate nevoilor acestora, printr-o asistență socială proactivă, prin abilitarea și împuternicirea tinerilor și femeilor și prin conștientizarea comunității privind non-discriminarea populației de etnie romă în două comunități de romi din jud. Călărași (localitatea Curcani) și jud. Dâmbovița (localitatea Românești).

376 vizualizari in total 2 vizualizari azi

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*