ANUNȚ PRIVIND AFIȘAREA PUBLICĂ A DOCUMENTELOR TEHNICE ALE CADASTRULUI

   Unitatea Administrativ Teritorială SOHATU anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrate 3, 10, 55, 56, 61, 76, 89, 119, 133 din UAT SOHATU, începând cu data de 09.06.2021 pe o perioada de 60 de zile, la sediul sediul Primariei Sohatu, comuna Sohatu, sat Sohatu, Strada Barbu Ștefănescu Delavrancea nr. 54, Județul Călărași, conform art. 14 alin (1) gi (2) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicate, cu modificările și completările ulterioare.

 Data de început a afișării:03.06.2021. Data de sfârșit a afișării: 08.08.2021. Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse de către proprietari, posesori sau alți deținători, la Comisia de solutionare a cererilor de rectificare/contestații care își va desfășura activitatea timp de 60 zile începând cu data de 09.06.2021, în fiecare zi de miercuri între orele 9:00 – 15:00 la sediul Primariei Comunei Sohatu, și de luni – vineri între orele 10:00 – 15:00 la numerele de telefon 0242/517005;

 Informații privind Programul național de cadastru și carte funciară 2015-2023 se pot obține de pe site-ul ANCPI la adresa http://www.ancpi.ro/pnccf/.anunt-532x365

232 vizualizari in total 2 vizualizari azi

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*