Informare ! Ajutorul de deces este in cuantum de 6095 lei din ianuarie 2022

aj

    In cazul decesului asiguratului sau al pensionarului, beneficiaza de ajutor de deces o singura persoana cara face dovada ca a suportat cheltuielile ocazionate de deces si care poate fi, dupa caz, sotul supravietuitor, copilul, parintele, tutorele, curatorul sau, in lipsa acestora, oricare persoana care face aceasta dovada.

Cuantumul ajutorului de deces se stabileste anual prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat si nu poate fi mai mic decat valoarea castigului salarial mediu brut.

Ajutorul de deces se suporta din bugetul asigurarilor sociale de stat si se acordă la cerere pe baza certificatului de deces.

Ajutorul de deces se achită în termen de 3 zile lucrătoare de la solicitare de către:

  • Casa Județeană de Pensii Calarasi în cazul decesului pensionarului sau al asiguratului prevăzut la art. 6 alin. (1) pct. I, II şi IV şi alin. (2), respectiv al unui membru de familie al acestuia;
  • instituţia care gestionează bugetul asigurărilor pentru şomaj, în cazul decesului şomerului, respectiv al unui membru de familie al acestuia.

Pentru perioada 01.01.2022 – 31.12.2022 ,conform prevederilor Legii nr.318/2021 a bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2022, cuantumul ajutorului de deces este urmatorul:

–   6.095 lei  în cazul asiguratului sau pensionarului;

–   3.048 lei în cazul unui membru de familie al asiguratului sau al pensionarului.

 

Actele necesare pentru acordarea ajutorului de deces sunt:

  • cerere pentru acordarea ajutorului de deces – anexa nr. 11 (de la Xerox);
  • certificat de deces (original şi copie);
  • act de identitate al solicitantului (original şi copie);
  • acte de stare civilă ale solicitantului, din care să rezulte gradul de rudenie cu decedatul, sau, după caz, actul care atestă calitatea de tutore, curator, mandatar (original şi copie);
  • dovada că solicitantul a suportat cheltuielile ocazionate de deces (original şi copie);
  • act medical emis sau vizat de medicul expert al asigurărilor sociale, prin care se atestă boala care l-a făcut inapt şi data ivirii acesteia, în cazul copilului inapt în vârstă de peste 18 ani (original);
  • adeverinţă care să certifice că, la data decesului, membrul de familie cu vârsta cuprinsă între 18 şi 26 de ani urma o formă de învăţământ organizată potrivit legii (original);

în cazul salariaților decedați – extras de pe REVISAL eliberat de unitatea angajatoare.

373 vizualizari in total 2 vizualizari azi

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*