Primarul comunei Sohatu pune piciorul în prag

  Cătălin Iordache, primarul comunei Sohatu, aflat la primul mandat, a demonstrat prin fapte că a meritat din plin, încrederea consătenilor care l-au votat. Deşi, pentru unii locuitori , care nu înţelegeau mecanismul birocratic şi timpul parcurs de la depunerea unui proiect, până la implementarea acestuia, lucrurile au fost clare când au văzut că lucrurile au început să se mişte.  Au început lucrările de amenajare a șanțurilor si podețelor din cadrul proiectului „Asfaltare străzi și drumuri în comuna Sohatu, județul Călărași”, drumul de interes local situat la intrarea în satul Sohatu, dinspre pădurea Zalinca,  a fost reabilitat şi este accesibil  fermierilor pentru deplasarea cu utilajele agricole şi în perioada următoare vor intra în lucru proiectele pentru apă și canal precum și lucrările de reabilitare a clădirilor de interes public. Despre aceste lucrări vom vorbi într-un material viitor.sohh

  Ceea ce dorim să subliniem în acest material, este faptul că, la iniţiativa primarului Cătălin Iordache a fost adoptată Hotărârea Consiliului Local nr 14/30.06.2021 care stabileşte măsuri de îmbunătăţire a activităţii de gospodărire şi înfrumuseţare a comunei dar şi sancţiuni pentru cei certaţi cu legea şi cu bunul simţ : iord

   Obligații ale cetățenilor în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 14/30.06.2021 privind aprobarea Programului de măsuri de îmbunătățire a activității de gospodărire și înfrumusețare a comunei Sohatu, județul Călărași

 • CURĂȚAM și ÎNTREȚINEM curțile, grădinile, terenurile și împrejurimile acestora;

 • MENȚINEM CURĂȚENIA/ TUNDEM VEGETAȚIA pe porțiunea din dreptul gospodăriei;

 • CURĂȚAM și ÎNTREȚINEM șanțurile, rigolele și podețele aferente imobilului;

 • CURĂȚĂM mijloacele de transport la intrarea acestora pe drumurile publice.

 • ÎNCHEIEM contract prestări servicii cu operatorul de salubrizare.

Nerespectarea obligațiilor de către cetățeni constituie contravenție și se sancționează cu AMENDĂ între 400 și 2.500 lei.

ESTE INTERZIS A DETERIORA SAU DISTRUGE semnele, indicatoarele de orice fel, panouri, locuri de afișaj, becuri și instalații de iluminat public, lucrări și instalații de alimentare cu apă, zonele verzi, spațiilor și instalațiilor de joacă pentru copii, terenuri de sport sau alte bunuri din domeniul public sau privat al comunei Sohatu. Nerespectarea obligațiilor de către cetățeni constituie contravenție și se sancționează cu AMENDĂ între 500 și 2.500 lei.

Obligații ale cetățenilor în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 11/10.06.2020 privind aprobarea măsurilor necesare pentru interzicerea abandonării, aruncării sau gestionării necontrolate a deșeurilor pe raza comunei Sohatu, județul Călărași:

 • COLECTĂM DEȘEURILE SELECTIV în recipiente proprii sau în sacii distribuiți de deșeuri reciclabile, neamestecate cu deșeuri biodegradabile (iarbă, frunze, crengi);

 • NU ABANDONĂM SAU ARUNCĂM DEȘEURI MENAJERE, DEȘEURILE RECICLABILE (hârtie, carton, plastic, doze aluminiu, sticlă), GUNOIUL DE GRAJD, DEȘEURI DIN CONSTRUCȚII ȘI DESFIINȚĂRI, ECHIPAMENTE ELECTRICE ȘI ELECTRONICE, ACUMULATORI ȘI DEȘEURI VOLUMINOASE, INCLUSIV SALTELE ȘI MOBILĂ) pe străzi, trotuare, drumuri agricole, terenuri intravilane sau extravilane, malurile apelor, canale și alte locuri nepermise;

Nerespectarea obligațiilor de către cetățeni constituie contravenție și se sancționează cu AMENDĂ între 100 și 300 lei. Contravenientul suportă contravaloarea operațiunilor de ridicare a deșeurilor și de igienizare a locului în care s-a constatat contravenția.

Gestionarea deșeurilor rezultate în gospodăriile cetățenilor:

 • DEȘEURILE MENAJERE – colectarea de către operatorul autorizat se realizează în fiecare zi de marți, preluarea fiind pe sistemul din poartă în poartă;

DEȘEURILE RECICLABILE:

 • HĂRTIE, CARTON, PLASTIC, AMBALAJE METALICE – colectarea de către operator se realizează în fiecare zi de marți; preluarea este pe sistemul din poartă în poartă; pentru colectare sunt utilizați sacii galbeni predați de către operator sau saci transparenți ai cetățeanului /alte recipiente care să permită observarea tipului de deșeu;

 • GUNOIUL DE GRAJD / DEȘEURI BIODEGRADABILE (iarbă, frunze) pot fi depozitate la nivelul platformei comunale;

 • DEȘEURI DIN CONSTRUCȚII ȘI DESFIINȚĂRI – se colectează selectiv și se depozitează pe proprietatea persoanelor fizice sau în locurile stabilite de administrația publică locală și/sau operatorul de salubritate, după solicitarea scrisă;

 • DEȘEURI DIN ECHIPAMENTE ELECTRICE ȘI ELECTRONICE (DEEE)se colectează selectiv și se depozitează pe proprietatea persoanelor fizice sau în locurile stabilite de administrația publică locală;

 • DEȘEURI DE ACUMULATORI ȘI DEȘEURI VOLUMINOASE, INCLUSIV SALTELE ȘI MOBILĂ – se colectează selectiv și se depozitează pe proprietatea persoanelor fizice sau în locurile stabilite de administrația publică locală și/sau operatorul de salubritate, după solicitarea scrisă.

Ce este SACUL GALBEN?

SACUL GALBEN se folosește exclusiv pentru deșeurile reciclabile

SACUL GALBEN se distribuie gratuit (1 sac/ săptămână / locuință)

Pentru a fi ridicat scoateți SACUL GALBEN în ziua de colectare

Deșeurile destinate reciclării trebuie să fie presate, curate, fără lichide și să nu fie contaminate cu resturi organice

NU punem în sacul galben DEȘEURI VEGETALE (crengi, iarbă, plante uscate etc)

NU punem în sacul galben DEȘEURI DIN CONSTRUCȚII (moloz, faianță, pământ excavat etc)

1 comentariu

 1. Numai de bine, sa avem drumuri asfaltate, apa curenta si comuna se va repopula din nou. Poate vom avea si un doctor, asa cum a fost odata.
  Sa ne traiasca

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.


*