Primăria Comunei Tămădău angajează referent şi consilier

PRIMĂRIA COMUNEI TĂMĂDĂU MARE, județul CĂLĂRAŞI, publică anunțul privind organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea unor funcţii publice de execuţie vacante în baza art. IV din OUG 34/2023 – alin.(2) lit. a) și art. 618 alin. (3) din Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

Tip concurs: Recrutare pe funcţie publică de execuţie vacantă în afara Agenţiei
Data de sustinere a probei scrise: 10.10.2023, ora 10:00
Data și ora probei de interviu se va afișa pe site-ul instituției care organizează concursul odată cu afișarea rezultatelor probei scrise.
Locaţia de desfăşurare a concursului: PRIMARIA TAMADAU MARE
Stare concurs: Programat
Observaţii suplimentare:
Perioada de depunere a dosarelor: 06.09.2023 – 25.09.2023

Persoana de contact: POPA ANTONELA, SECRETAR GENERAL UAT
Telefon: 0242643444, Fax: 0242643470
E-mail: primariatamadau@yahoo.com
Data afişării: 06.09.2023, ora 10:00

Informaţii posturi scoase la concurs

Consilier
Descriere postLocalizare post
Clasa: I
Grad: superior
Tip compartiment: COMPARTIMENT
Denumire compartiment: FINANCIAR CONTABIL
PRIMĂRIA COMUNEI TĂMĂDĂU MARE
Localitate: TĂMĂDĂU MARE
Judeţ: CĂLĂRAŞI
Referent
Descriere postLocalizare post
Clasa: III
Grad: principal
Tip compartiment: COMPARTIMENT
Denumire compartiment: REGISTRU AGRICOL
PRIMĂRIA COMUNEI TĂMĂDĂU MARE
Localitate: TĂMĂDĂU MARE
Judeţ: CĂLĂRAŞI
Referent de specialitate
Descriere postLocalizare post
Clasa: II
Grad: debutant
Tip compartiment: COMPARTIMENT
Denumire compartiment: FINANCIAR CONTABIL
PRIMĂRIA COMUNEI TĂMĂDĂU MARE
Localitate: TĂMĂDĂU MARE
Judeţ: CĂLĂRAŞI

Condiţii de participare


Pentru Consilier, Clasa I, Grad superior, COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL

Studii:

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă
Vechimea minimă în specialitatea studiilor: 7 ani
Durată timp de muncă: 8h/zi – 40h/saptamâna

Pentru Referent, Clasa III, Grad principal, COMPARTIMENT REGISTRU AGRICOL

Studii:

– studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat
Vechimea minimă în specialitatea studiilor: 5 ani
Durată timp de muncă: 8h/zi – 40h/saptamâna

Pentru Referent de specialitate, Clasa II, Grad debutant, COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL

Studii:

– studii superioare de scurtă durată, absolvite cu diplomă, în perioada anterioară aplicării celor trei cicluri tip Bologna
Vechimea minimă în specialitatea studiilor: 0 ani
Durată timp de muncă: 8h/zi – 40h/saptamâna

Bibliografie şi tematică

Bibliografie şi tematică pentru Consilier, Clasa I, Grad superior, COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL


1. Constituţia României, republicată

cu tematica Cunoasterea Constitutiei Romaniei

2. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

cu tematica Cunostinte privind prevenirea si sanctionarea diverselor forme de discriminare

3. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

cu tematica Cunostinte privind egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati

4. Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare

cu tematica Cunoasterea prevederilor Codului administrativ

5. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

cu tematica Cunostinte privind Codul fiscal

6. Hotararea de Guvern nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

cu tematica Notiuni privind prevederile Codului Fiscal, a Normelor de aplicare al Codului fiscal si al Codului de procedura fiscala

7. Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificările şi completările ulterioare

cu tematica Notiuni privind prevederile Codului Fiscal, a Normelor de aplicare al Codului fiscal si al Codului de procedura fiscala

8. Ordonanta de Guvern nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, actualizata, cu modificările şi completările ulterioare

cu tematica Cunostinte privind regimul juridic al contraventiilor

9. Decret nr. 209/1976 pentru aprobarea Regulamentului operatiilor de casa ale unitatilor socialiste

cu tematica Cunoasterea Regulamentului operatiunilor de casa

10. Legea 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca, cu modificarile si completarile ulterioare

cu tematica Cunostinte privind securitatea si sanatatea in munca

11. Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii, republicata, cu modificările şi completările ulterioare

cu tematica Notiuni privind Codul Muncii

12. Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii

cu tematica Notiuni privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii

13. Legea nr. 82/1991 privind Legea Contabilitatii, republicata, modificata si completata de OG nr. 22/1996

cu tematica Cunostinte privind prevederile legii contabilitatii

14. Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locala, cu modificările şi completările ulterioare

cu tematica Cunostinte privind finantele publice locale

15. Ordinul nr. 1792/2002 privind aprobarea, angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale, modificat si completat

cu tematica Cunostinte privind aprobarea, angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiei publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale

Bibliografie şi tematică pentru Referent, Clasa III, Grad principal, COMPARTIMENT REGISTRU AGRICOL


1. Constituţia României, republicată

cu tematica Cunoasterea Constituţiei României

2. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

cu tematica Cunostinte privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare

3. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

cu tematica Cunostinte privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi

4. Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare

cu tematica Notiuni privind codul administrativ

5. Ordonanta Guvernului nr. 28/2008 privind registrul agricol, cu modificarile si completarile ulterioare

cu tematica Cunostinte privind completarea registrului agricol

6. HG nr. 985/2019 privind Registrul Agricol pentru perioada 2020 -2024

cu tematica Notiuni privind tinerea la zi a datelor din Registrul Agricol

7. Ordinul nr. 25/1382/37/1642/14297/746/2020, privind aprobarea Normelor tehnice de completarea registrului agricol cu modificarile si completarile ulterioare

cu tematica Cunostinte privind normele tehnice de completare a registrului agricol

8. Legea nr. 145/2016 privind stabilirea unor masuri de reglementare a pietei produselor din sectorul agricol, cu modificarile si completarile ulterioare

cu tematica Cunostinte privind masuri de reglementare a pietei produselor din sectorul agricol

9. OG nr. 33/2002 privind reglementarea eliberarii certificatelor si adeverintelor de catre autoritatile publice centrale si locale, cu modificarile si completarile ulterioare

cu tematica cunostinte prinvind eliberarea certificatelor si adeverintele

10. Legea nr.18/1991 privind fondul funciar, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

cu tematica Cunoasterea prevederilor legilor fondului funciar

11. Legea nr.17/2014 privind unele masuri de reglementare a vanzarii-cumpararii terenurilor agricole situate in extravilan

cu tematica Proceduri privind vanzarea-cumpararea terenurilor agricole

12. O.U.G. nr.34/2013 privind organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor permanente

cu tematica Cunoasterea legislatiei privind pajistile permanente

13. Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare

cu tematica Notiuni privind informatiile de interes public

14. Legea nr.319/2006 a securitatii si sanatatii in munca, cu modificarile si completarile ulterioare

cu tematica Cunostinte privind sanatatea si securitatea la locul de munca

Bibliografie şi tematică pentru Referent de specialitate, Clasa II, Grad debutant, COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL


1. Constituţia României, republicată

cu tematica Cunoasterea Constitutiei Romaniei

2. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

cu tematica Cunoasterea prevenirii şi sancţionarii tuturor formelor de discriminare

3. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

cu tematica Notiuni privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi

4. Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare

cu tematica Cunoasterea Codului administrativ

5. Legea nr.319/2006 a securitatii si sanatatii in munca, cu modificarile si completarile ulterioare

cu tematica Notiuni privind sanatatea si securitatea la locul de munca

6. Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal cu modificarile si completarile ulterioare

cu tematica Cunoasterea Codului fiscal

7. H.G.R. nr.1/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare

cu tematica Notiuni privind Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal

8. Legea nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare

cu tematica Cunoasterea prevederilor Codului de procedura fiscala

9. O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, actualizata, cu modificarile si completarile ulterioare

cu tematica Notiuni privind contraventiile

10. Decretul nr.209/1976 privind aprobarea Regulamentului operatiilor de casa ale unitatii socialiste

cu tematica Notiuni privind operatiile de casa

Fii primul care comentează

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.


*