Primăria Lehliu Gară – Anunț public

Acte necesare intocmirii dosarului pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei:    

 • cerere şi declaraţie pe proprie răspundere pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei – formulare tip (puse la dispoziţie de către Direcţia de Asistenţa Socială Targoviste);
  •    copie după actele de identitate pentru toţi membrii familiei care au acelaşi domiciliu sau reşedinţă la adresa la care se solicită ajutorul, sau locuiesc şi se gospodăresc împreună, sunt înscrise în carte de imobil şi sunt luate în calcul la stabilirea cheltuielilor de întreţinere a locuinţei;
  •    certificate de naştere pentru copiii minori sub 14 ani;
  •    adeverinţă de la asociaţia de proprietari/locatari pentru persoanele care nu au domiciliul sau resedinţa la adresa pentru care solicită ajutorul, din care să rezulte că sunt înscrise în carte de imobil şi sunt luate în calcul la stabilirea cheltuielilor de întreţinere a locuinţei;
  •    acte din care să rezulte calitatea titularului cererii faţa de locuinţa pentru care solicită ajutorul:

–          proprietar: copie contract de vânzare – cumpărare, extras de carte funciară;

–          chirias:contract de închiriere valabil la data depunerii;

–    împuternicit: împuternicire din partea proprietarului locuinţei sau a titularului contractului de închiriere;

 •  acte doveditoare privind veniturile nete lunare realizate de către membrii familiei în luna anterioară depunerii cererii :
  –    adeverinţă de salariu cu venitul net, inclusiv valoarea bonurilor de masă;
  –    cupoane de pensii;
  –    cupoane indemnizaţiipentru creşterea copilului până la vârsta de 2 sau 3 ani;
  –    cupoane indemnizaţii lunare pentru persoanele cu handicap, inclusiv bugetul complementar;
  –    cupoane alocaţii de stat pentru copii;
  –    alocaţii pentru minorii daţi în plasament familial sau încredinţaţi spre creştere şi educare;
  –    acte doveditoare ale veniturilor provenite din închirieri, dobânzi, dividende, părţi sociale, renta/subvenţie agricolă, etc.;
  –    declaraţie privind alte venituri realizate;
  •    pentru ajutorul de încălzire a locuinţei cu gaze naturale –  factură de plată, proces verbal de punere in functiune centrala/convector.
 • Certificat fiscal Taxe si Impozite.

 

Orice modificare intervenita in componenta familiei si a veniturilor acesteia se comunica primarului, in termen de 5 zile de la data modificarii, prin depunerea unei noi cereri si declaratii pe propria raspundere.

Familiile si persoanele singure care au in proprietate cel putin unul dintre bunurile cuprinse în  Anexa nr. 2 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.70/2011, nu beneficiază de ajutor pentru incalzirea locuintei.


Pentru verificarea veridicităţii datelor înscrise în declaraţiile pe propria răspundere se vor efectua anchete sociale pentru cel putin 60% dintre beneficiarii dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinţei. Dacă în urma anchetelor sociale se constată că titularul nu a declarat corect componenţa familiei, veniturile membrilor acesteia şi bunurile deţinute, sumele plătite necuvenit se vor recupera, în condiţiile legii.


Neîndeplinirea obligaţiei titularului de a menţiona corect componenţa familiei, veniturile membrilor acesteia, precum şi bunurile mobile şi imobile deţinute, aşa cum sunt acestea trecute în formularele tip, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 200 lei la 1000 lei.

Fii primul care comentează

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.


*