Pupă șeful cât mai tare, dacă vrei să pleci la mare!

statiunea-mamaia-plaja-18

   Se dă startul „ specializărilor” la mare pentru funcționarii publici!

  Formarea profesională a funcționarilor publici din România a fost transformată într-o adevărată industrie. De regulă cursurile de formare profesională se desfășoară în stațiuni turistice în care angajații statului merg împreună cu familia la „ perfecționare” .

  În mentalitatea multor funcționari publici cursurile organizate la Neptun, Brașov, Mamaia, Bușteni, Predeal sau alte stațiuni turistice nu reprezintă altceva decât un concediu pe bani publici. Încă de la începutul anului funcționarii publici încep să vâneze cele mai bune și atractive destinații turistice. Deoarece instruirea continuă a funcționarilor publici este obligatorie prin lege, s-a creat o industrie în care conform raportului ANFP pe anul 2015 se învârt în jur de cinci milioane de euro. BANI PUBLICI!

  După alegerea stațiunii de către funcționari, urmează de regulă un lung proces de lingușire a șefului pentru a-l determina că merită această vacanță. Întrucât nu există un criteriu clar de selecție, unii funcționari publici ajung „ să participe” la două, trei cursuri de perfecționare în decursul unui an calendaristic.

  Deoarece considerăm că este un subiect interesant pentru cititorii ziarului nostru, vom adresa cereri conform legii 544/2001, tuturor instituțiilor publice din  Călărași pentru a putea face o analiză a sumelor cheltuite de acestea pentru „ perfecționarea” funcționarilor publici. Răspunsurile primite vor fi publicate în edițiile viitoare.

1 comentariu

 1. Text extras din: Lege 188/1999(r2) – Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici
  SECŢIUNEA a 3-a
  Perfecţionarea profesională a funcţionarilor publici

  Art. 50. – Funcţionarii publici au dreptul şi obligaţia de a-şi îmbunătăţi în mod continuu abilităţile şi pregătirea profesională.
  Art. 51. – (1) Autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia să prevadă în bugetul anual propriu sumele necesare pentru acoperirea cheltuielilor de perfecţionare profesională a funcţionarilor publici organizată la iniţiativa ori în interesul autorităţii sau instituţiei publice.
  (2) Pe perioada în care funcţionarii publici urmează forme de perfecţionare profesională, beneficiază de drepturile salariale cuvenite, în situaţia în care acestea sunt:
  a) organizate la iniţiativa ori în interesul autorităţii sau instituţiei publice;
  b) urmate la iniţiativa funcţionarului public, cu acordul conducătorului autorităţii sau instituţiei publice.
  (3) Funcţionarii publici care urmează forme de perfecţionare profesională, a căror durată este mai mare de 90 de zile într-un an calendaristic, organizate în ţară sau în străinătate, finanţate din bugetul de stat sau bugetul local, sunt obligaţi să se angajeze în scris că vor lucra în administraţia publică între 2 şi 5 ani de la terminarea programelor, proporţional cu numărul zilelor de perfecţionare profesională, dacă pentru programul respectiv nu este prevăzută o altă perioadă.
  (4) Funcţionarii publici care au urmat forme de perfecţionare profesională, în condiţiile alin. (3), ale căror raporturi de serviciu încetează, potrivit dispoziţiilor art. 97 lit. b), d) şi e), ale art. 98 alin. (1) lit. f) şi g) sau ale art. 99 alin. (1) lit. d), înainte de împlinirea termenului prevăzut sunt obligaţi să restituie contravaloarea cheltuielilor efectuate pentru perfecţionare, precum şi, după caz, drepturile salariale primite pe perioada perfecţionării, calculate în condiţiile legii proporţional cu perioada rămasă până la împlinirea termenului.
  (5) Prevederile alin. (4) nu se aplică în cazul în care funcţionarul public nu mai deţine funcţia publică din motive neimputabile acestuia.
  (6) În cazul în care persoanele care au urmat o formă de perfecţionare, dar nu au absolvit-o din vina lor, sunt obligate să restituie instituţiei sau autorităţii publice contravaloarea cheltuielilor efectuate pentru perfecţionare, precum şi drepturile salariale primite în perioada perfecţionării, calculate în condiţiile legii, dacă acestea au fost suportate de autoritatea sau instituţia publică.
  Art. 52. – Nu constituie forme de perfecţionare profesională şi nu pot fi finanţate din bugetul de stat sau din bugetul local studiile universitare sau studiile de doctorat (art. 1 din Legea nr. 288/2004 reglementeaza organizarea studiilor universitare pe trei cicluri, respectiv studii universitare de licenţă, studii universitare de masterat şi studii universitare de doctorat).
  Art. 53. – Autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia să comunice anual Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, în condiţiile legii, planul de perfecţionare profesională a funcţionarilor publici, precum şi fondurile prevăzute în bugetul anual propriu pentru acoperirea cheltuielilor de perfecţionare profesională a funcţionarilor publici, organizate la iniţiativa ori în interesul autorităţii sau instituţiei publice.

  În acest sens sunt și dispozițiile art.192 Codul Muncii, care completează Legea nr.188/1999(art. 117 din L.188/1999 ,, Dispoziţiile prezentei legi se completează cu prevederile legislaţiei muncii, precum şi cu reglementările de drept comun civile, administrative sau penale, după caz, în măsura în care nu contravin legislaţiei specifice funcţiei publice”.) și care stabilesc obiectivele principale ale formării profesionale ale salariaților, care se circumscriu, în esență, la actualizarea cunoștințelor și deprinderilor specifice postului, perfecționarea pregătirii profesionale pentru ocupația de bază, adaptarea salariatului la cerințele postului, promovarea în muncă și dezvoltarea carierei profesionale.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.


*