„Statutul Elevilor este mai mult decat un document”- Alexandra Tuță – vicepreședinte CNE /S-a aprobat într-un final Statutul Elevului!

14037428_1159282514131419_2041670864_o
Ziua de 10 august 2016 poate intra în istoria sistemului educațional din România, marcând începutul unui lung drum care va duce la normalizarea sistemului de învățământ. După 5 ani de la promulgarea Legii Educației Naționale și după aproximativ un an de negocieri între Consiliul Național al Elevilor, asociațiile reprezentative ale elevilor și Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice, s-a aprobat, într-un final, Statutul Elevului, codul ce cuprinde drepturile și îndatoririlor elevilor, conform legii, prin ordinul ministrului nr. 4742/10.08.2016.

Consiliul Național al Elevilor, Asociația Elevilor din Constanța și Asociația Elevilor din Bacău salută decizia de aprobare a Statutului Elevului și speră că respectarea acestuia nu va fi doar o mișcare de formă, ci un pas înainte spre consolidarea unui invățământ în beneficiul elevilor.

  „De multe ori se vorbește despre reformarea sistemului educațional din România, însă, din nefericire, conservatorismul școlii românești a reprezentat mereu un impediment în ceea ce privește schimbarea de fond a preuniversitarului. Consiliul Național al Elevilor pornește de la premisa că pentru a implementa reforma, trebuie reconsiderat parteneriatul elev-profesor, fapt dovedit prin aprobarea Statutului Elevului, document esențial, care își propune să readucă în vizorul educației ideea respectării legii, a demnității elevului și a dezvoltării capacității acestuia de a-și asuma un statut care îl reprezintă. Salut decizia Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice de a aproba acest document și mă bazez pe consolidarea relației CNE cu Sindicatele din Educatie si Asociatiile de Părinți, in ideea de a forma un front comun, care să schimbe, cu pași mici, dar siguri, educația. În același timp, voi continua să susțin implementarea statutului elevului în școli și mă aștept să existe deschidere din partea climatului educațional în ceea ce privește respectarea Statutului”, a declarat Vlad ȘTEFAN, Președintele Consiliului Național al Elevilor.

Statutul Elevului reprezintă documentul care accentuează faptul că învățământul preuniversitar este centrat pe elev, iar necesitatea unui astfel de document era imperioasă în dezvoltarea unui sistem educațional, care are ca scop formarea elevilor drept viitori cetățeni responsabili, cu un bun spirit al democrației și al implicării în luarea deciziilor ce-i privesc. Munca asiduă depusă de Consiliul Național al Elevilor, Asociația Elevilor din Constanța și Asociația Elevilor din Bacău a dat roade, prin forma robustă pe care Statutul Elevului o îmbracă și prin faptul că sistemul de învățământ a mai făcut un pas spre legalitate. Un actor-cheie în realizarea Statutului Elevului este Horia-Șerban Onița, fostul Președinte al Consiliului Național al Elevilor, în mandatul căruia s-au purtat majoritatea negocierilor pe baza formei finale a documentului.
  „În ciuda rezistenței la schimbare din preuniversitarul românesc şi a mentălității anacronice perpetuate încă în rândul multor actori ai sistemului de învățământ, după 5 ani de la termenul legal am demonstrat că elevii îşi pot apăra drepturile, că nu sunt doar un pion irelevant în formarea lor.  De anul următor, elevii vor beneficia de un document robust şi accesibil care să le prevadă drepturile şi obligațiile. Am adăugat drepturi şi obligații de bun-simț, necesare unei educații de secol XXI, centrată pe elev. Important acum e să ne asigurăm că drepturile elevilor vor fi respectate, un deziderat dificil de îndeplinit, din nefericire, în multe şcoli rămase în desuetudine”. – Horia-Șerban Onița

După numeroase ore de negocieri, multiple amendamente dezbătute și lupte constante în care elevii erau considerați irelevanți în formarea lor, obținerea unui cod care să menționeze drepturile, și mai ales, îndatoririle elevilor dovedește, încă o dată, că elevii sunt un actor social important și nu vor accepta nerespectarea drepturilor și vor lupta, indiferent de contextul social și politic, pentru acestea.
Printre diversele drepturi, mai mult sau mai puțin respectate în trecut, Statutul Elevului aduce o serie de puncte inovative, reiterând faptul că educația există pentru elevi:
-dreptul de a nu le fi confiscate obiectele
-dreptul la protest în şcoală
-manuale gratuite
-dreptul de a alege opționale de la alte clase
-dreptul de a nu fi sancționați pentru fapte din afara şcolii
-dreptul de a da feedback anonim profesorilor, semestrial
-dreptul de a nu le fi consemnate notele în catalog fără informare prealabilă înainte de încheierea situației
-dreptul de a primi rezultatele la teste/teze în maximum 3 săptămâni
-dreptul de a nu fi puşi absenți dacă sunt prezenți la oră, ca mijloc de coerciție
-dreptul de acces în şcoală fără limitări, precum uniforme sau altele asemenea
-dreptul de a alege şi a fi ales reprezentant al elevilor, fără limitări şi implicare a profesorilor/directorilor.
De asemenea, accesul liber şi gratuit la educaţie de calitate, libertatea de expresie, dreptul de a beneficia în mod echitabil de resursele materiale şi educaţionale furnizate de sistemul de învățământ, onestitatea intelectuală, sprijinirea gândirii critice, respectarea demnităţii tuturor membrilor comunităţii şcolare, respectiv deschiderea instituţională pentru schimbări constructive, sunt o serie de aspecte ce vor asigura un mediu favorabil de dezvoltare a elevilor.
Președintele Consiliului Național al Elevilor
Pentru ca sistemul educațional să cultive într-adevar aptitudini reale asupra principalilor beneficiari, trebuie să existe un parteneriat strâns între profesor și elev, fiind fundamentat de respectarea drepturilor și obligațiilor stipulate. Prin demersurile făcute de către reprezentanții elevilor, în ultimii ani, putem spune că ne îndreptăm cu pași mărunți către normalitate, reprezentată în primă fază de respectarea și punerea în aplicare a legii.

  ”Aprobarea Statutului Elevului reprezintă un punct de referință pentru sistemul educațional din România. Ziua de astăzi va rămâne în istorie ca cea în care, după cinci ani de încălcare a legii educației, drepturile şi îndatoririle elevilor din România au fost codificate. Punerea în aplicare a Statutului reprezintă un test pentru învățământul românesc şi în special pentru reprezentanții elevilor, dar, pe care suntem siguri că îl vom trece cu brio, asigurând respectarea drepturilor şi îndatoririlor elevilor”, a declarat Constantin-Alexandru MANDA, Președintele Asociației Elevilor din Constanța.

  ”Împreuna cu colegii mei am reușit să cuprindem în Statut exigențele unui sistem educațional al secolului XXI”, a completat Gabriel-Dragoș CAZAN, Președintele Asociației Elevilor din Bacău.

Misiunea Consiliului Național al Elevilor și a asociațiilor reprezentative ale elevilor nu se încheie aici. După publicarea Statutului în Monitorul Oficial al României, reprezentanții elevilor vor urmări cu deosebită atenție aplicarea și respectarea prevederilor Statutului în instituțiile din invățământul preuniversitar. Sperăm că acele mentalități și atitudini vetuste, care au încetinit procesul de evoluție și au dăunat grav învățământului românesc, vor fi convinse de relevanța acestui document și de importanța respectării legii. Orice abatere de la lege nu va fi tolerată de către reprezentanții elevilor, căci impasul în care am putea reintra ar fi fatal pentru viitorul nostru.
Propun schimbarea sau eliminarea frazei, îndatoririle nu sunt corelative drepturilor. Un drept al elevilor este obligația corelativă a statului să îl aplice, nu o obligație corelativă pentru elevi.

sursa: Secretariatul Departamentrului de Educație și Comunicare

  Despre Consiliul Naţional al Elevilor
Consiliul Naţional al Elevilor din România a fost înfiinţat în baza OMECT nr. 2782/2007. În prezent, Consiliul Elevilor funcţionează în baza Regulamentului de organizare şi funcţionare aprobat prin ordin de ministru nr.4247 din 26.06.2010.

Consiliile Elevilor sunt singurele structuri care apără interesele elevilor la nivel local şi naţional, promotori ai dezvoltării climatului şcolar, dar şi un cadru de dezvoltare, de educaţie civică autentică şi de formare a unor cetăţeni responsabili.
Consiliul Naţional al Elevilor este structura care reprezintă în prezent peste 3.200.000 de elevi din România, fiind un factor important al democratizării şcolii și încurajării relaţiei de parteneriat profesor-elev. Prin intermediul acestui cadru de organizare, elevii îşi pot alege reprezentanţii pe baza principiului legitimităţii, pot formula puncte de vedere specifice lor şi pot elabora propuneri pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii şcolare. 

„Statutul Elevilor este mai mult decat un document; el reprezinta o victorie incontestabila a Consiliului National al Elevilor, o victorie ce incununeaza mai bine de jumatate de an de dezbateri, negocieri si eforturi, toate acestea fiind menite sa lupte impotriva conservatorismului si mentalitatilor arhaice si sa demonstreze ca vocea elevilor din Romania este auzita si reprezentata la nivelul cel mai inalt. Statutul Elevilor constituie o dovada a implicarii, a seriozitatii si a reprezentativitatii si a luat nastere dintr-o necesitate absoluta a elevilor de a-si cunoaste drepturile, libertatile si obligatiile si toate acestea printr-o stipulare clara in cadrul unui document specific. Nu este admisibil ca intr-un sistem de invatamant preuniversitar din secolul XXI elevii sa fie desconsiderati, tratati strict ca pe o statistica ministeriala. Suntem prezenti, suntem puternici pentru ca suntem uniti si pentru ca stim sa identificam hibele, dar si eventualele solutii. Invatamantul romanesc ar trebui fundamentat pe baza relatiei tripartite elev-profesor-parinte si centrat pe cel dintai la nivel efectiv, nu doar declarativ. In acest sens, vom actiona in continuare si vom continua sa militam pentru adaptarea sistemului la prioritatile si necesitatilor principalilor sai beneficiari si actanti. Deocamdata, ne bucuram de acest succes si anuntam o campanie intensa de informare si promovare, pentru a nu exista neclaritati sau interpretari eronate. In fond, colaborarea si comunicarea constituie calea catre stabilitate si prolificitate si catre atingerea obiectivelor.” A declarat proaspătul vicepreședinte al CNE și președinte al CJE Călărași  Alexadra Tuță

Fii primul care comentează

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.


*