TOAMNA SE NUMĂRĂ BOBOCII….UNIVERSITARI

usamv3

În data de  4 octombrie a.c.., în Sala Amfiteatru a Filialei Călăraşi a Facultăţii de Management, Inginerie Economică în Agricultură şi Dezvoltare Rurală, din cadrul Universităţii de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti, a vut loc festivitatea de deschidere a anului universitar 2017 – 2018 pentru studenţii şi cadrele didactice din cadrul acestei instituții de învățământ superior agricol.

La festivitate a participat stafful Facultații de Management din Bucuresti, respectiv, prof.univ.dr. Dinu Toma – decanul facultății, alături de cei trei prodecani și oficialitățile locale, respectiv, George Iacob– Prefectul județului Călărași, Vasile Iliuță– Președintele Consiliului Județean Călărași, Daniel Drăgulin– Primarul municipiului Călărași.usamv2

Directorul facultății- prof.univ.dr. Daniela Crețu, a menționat în alocuțiunea sa că „au trecut 19 ani de la momentul în care, în anul 1998, s-au deschis porţile pentru invăţământul universitar agricol la Călăraşi, prin înfiinţarea Colegiului Universitar Agricol Călăraşi. În perioada 2001-2007, au absolvit 7 promoţii ale Colegiului Universitar Agricol Călăraşi, cu un număr total de 321 absolvenţi. Având în vedere necesarul de specilişti în acest domeniu pentru judeţele din sud – estul ţării, începând cu anul universitar 2005-2006, a avut loc transformarea Colegiului Universitar Agricol, în facultate, pe domeniul „Inginerie şi Management în Agricultură”, cu specializarea „Inginerie Economică în Agricultură”, până în acest moment, absolvind nouă  promoţii de ingineri, cu un număr de 800 de absolventi. Absolvenţii angajaţi în unităţile de profil, s-au dovedit specilişti capabili în domeniile economic şi tehnic, respectiv: management, marketing, contabilitate -30%;  în sistemul bancar şi al asigurărilor – 10%, consultanţă agricolă – 4%, invăţământ – 12%, administatie publica – 15%, alte domenii -4%.  O parte din absolvenţi, cca 25%, au fost capabili să înfiinţeze şi să conducă unităţi cu specific în domeniul producţiei agricole şi alimentare. ”

În anul universitar curent, sunt înscrişi un număr de 305 studenţi, din care, 119 înmatriculaţi pe  locurile  finanţate de la buget şi 186 pe  locurile cu taxă, respectiv:anul I -103 studenţi, anul II -77  studenţi ,anul III -64  studenţi, anul IV -61 studenţi

       De remarcat faptul că studenţii  provin în procent de 60% din mediul rural al judeţului Călăraşi şi al judeţelor Ialomiţa, Constanţa, Giurgiu.

Facultatea pune un accent deosebit pe instruirea temeinică a studenţilor în vederea acumulării de cunoştinţe solide, teoretice şi practice, în domeniul ştiinţelor tehnice şi economice aplicate în agricultură.

O atenţie deosebită se acordă însuşirii a două limbi moderne, din care engleza de afaceri este obligatorie. A doua limbă modernă este la alegere (franceză sau spaniolă). Practica studenţilor se desfăşoară  în cadrul unităţilor de profil, prin vizite de studiu în ţară şi în Europa. Astfel, studenţii au participat:  la Târgul Internaţional de energii alternative – Augsburg, Germania;   Târgul Internaţional de utilaje şi tehnologii agricole – Hanovra-Germania,,  în vizită de studiu, la uzinele Class, din Franţa,  la  Expoziția RENEXPO-HYDRO SI energii alternative, la Salzburg- Austria etc.

În ţară, s-au efectuat vizite de studiu în Maramureş, Moldova, Transilvania, Delta Dunării, Zona Apuseni/Arieș

De asemenea, unii studenţi beneficiază pe perioada studenţiei de stagii de practică în afara ţării. Astfel, în anul universitar 2016/2017, 22 de studenţi au beneficiat de stagii de practică în Marea Britanie, pentru o perioadă de 6 luni.

Începând cu  anul universitar 2014/2015, s-a organizat prima sesiune de comunicări științifice a cadrelor didactice și studenților din cadrul Filialei Călărași, iar lucrările susținute au fost publicate în volumul de lucrări științifice, pentru care s-a obtinut ISSN de la Biblioteca națională.

Activitatea didactică desfăurată în cadrul Filialei Călărași, se împletește cu activitatea de cercetare științifică, dovadă stau proiectele implementate în anii anteriori, în calitate de solicitant/beneficiar principal, dar și în calitate de partener.

Ca beneficiar- proiectul POSDRU, Un pas in carieră!, pentru 220 studenti care au efectuat stagii de practică în țară și au participat la vizite de studiu în tară și în Europa.

Ca partener, proiectul INIȚIATIVĂ PENTRU COMUNITATEA MEA, implementat în parteneriat cu Instiutul pentru Democrație Participativă Euro Qvorum, cu un grup tintă de 60 studenti, care au participat la traninguri si ateliere de lucru pentru idei de proiecte și modalități de implementare a acestora la nivelul comunității locale.

Ca partener, proiectul DUNĂREA FOREVER, implementat de Primăria Municipiului Călărași, cu un grup țintă de 16 studenți.

Pentru absolvenți s-au organizat cursuri de manager proiect și cursuri de facilitator dezvoltare comunitate, care dau un plus de valoare acestora pe piața muncii.

În acest an universitar se implementează proiectul PAȘI IN CARIERĂ PENTRU MOBILITATEA FORȚEI DE MUNCĂ ÎN RÂNDUL TINERILOR, proiect transfrontalier, cu o valoare de 594.246 EURO, care are si un grup țintă format din 32 studenti RO și 20 studenti BG. De asemenea, a fost depus un proiect POCU  pe stagii de practică pentru studenti.

Iată deci, că procesul instructiv –educativ, oferta  de pregătire  profesională nu este cu nimic mai prejos decât cea desfăşurată în cadrul facultăţii mamă din Bucureşti, dovadă stând activitatea didactică și științifică destul de bogată care se desfășoară în cadrul Filialei Călărași, studenții având  în egală măsură  aceleaşi facilităţi dar şi aceleaşi responsabilităţi ca toţi studenţii din cadrul Universităţii de Științe agronomice și Medicină Veterinară din Bucuresti.usamv4

usamv1

2149 vizualizari in total 2 vizualizari azi


Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*