Exclusiv / Raportul primarului / ,, Drumul spre modernizarea străzilor, care a demarat deja, nu poate fi oprit de nimeni ! „

????????????????????????????????????
????????????????????????????????????

 ”Le mulțumesc tuturor călărășenilor și pentru parteneriatul anului 2018. A fost încă un an greu pentru administrația publică locală, însă cu multe realizări, deși ele, momentan, pentru cei care locuiesc și muncesc în orașul de pe malul Borcei, nu înseamnă mare lucru. Pentru o administrație a unui oraș care de ani buni a intrat într-un proces de dezvoltare pe termen lung, o dezvoltare bazată pe documente strategice, înseamnă normalitatea. Și aici vreau să menționez procesul lung, anevoios câteodată, dar obligatoriu pentru orice proiect care urmează să fie pus in practică. Am pornit, împreună cu colegii mei, la un drum acum mai bine de 6 ani, care a însemnat punerea la punct a documentelor de proprietate, documente strategice care stau la baza accesării fondurilor europene, întocmirea documentațiilor tehnice, urmat, bineînțeles, de achiziția publică a lucrărilor.

   Știu ca majoritatea dintre călărășeni așteaptă de la administrația pe care o conduc, în principal, o infrastructură stradală mai bună. “Marea asfaltare” a început în acest an și va continua și anii care urmează. Drumul spre modernizarea străzilor, care a demarat deja, nu poate fi oprit de nimeni. Trebuie doar răbdare, anul 2019 urmând a fi un an al șantierelelor pe cele mai importante străzi din municipiul Călărași, și aici mă refer, în principal, la strada Grivița și Bd. Nicolae Titulescu. Anul 2019 va însemna și demararea lucrărilor de infrastructură subterană în cartierul Măgureni (aici s-a căutat cea mai buna soluție tehnică pentru specificul acestui cartier) și pe strada Locomotivei. Anul 2019 va mai însemna și semnarea unor contracte de finanțare europeană foarte importante, funcție de cât de operativ va fi procesul de evaluare al Organismelor Intermediare. Este vorba de modernizarea străzii București în totalitate, dar și modernizarea, atât de așteptată, a centrului vechi pietonal. Anul 2019 se va concretiza și în demararea sau continuarea firească și a altor proiecte, legate atât de infrastructură, cât și de clădiri destinate educației (Grădinița cu 8 grupe, o nouă Creșă), culturii (Restaurarea Postei Vechi și a fostului Cinematograf Victoria) sau comerțului (Piața Centrală, Hala de legume-fructe Big, Bazarul).

    Dar, până la urmă, faptele anului 2019 vor vorbi de la sine. Așadar, închei prin a vă mulțumi, încă o dată! Totodata, aduc mulțumiri și tututor colaboratorilor și instituțiilor partenere, dar și colegilor din Primăria Călărași. Vă urez multă sănătate și bucurii alături de cei dragi! Să aveți un An 2019 prosper și cu realizări! La mulți ani!”

Daniel Ștefan Drăgulin- Primarul Municipiului Călărași

 

   Investiții ale anului 2018 și cele mai importante achiziții publice în desfășurare

 Principalele investiții finalizate sau demarate pe parcursul anului 2018, pe categorii de lucrări, realizate din fonduri ale bugetului local sau atrase în cadrul PNDL:

 

Străzi

 • Reparații capitale/modernizare străzi în municipiul Călărași – LOT 1 (Mușețelului, Bd. Cuza-Vodă, Știrbei Vodă) – lucrări aflate în derulare, lungimea totală a străzilor 2,059 km, valoare totală-7.746.331 lei
 • Modernizare străzi în cartierul Mircea Vodă-LOT 1 (Grădiștei, Năvodari, Crângului, Mihai Viteazul, Dumbravei)-lucrări aflate în derulare, lungimea totală a străzilor 4,634 km, valoarea totală-7.745.093 lei
 • Întreținere strada Fundătura Cazărmii I
 • Modernizare strada Liliacului
 • Întreținere cu tratament bituminos realizată de Serviciul Public Pavaje Spații Verzi pe străzile: Silozului, Teilor, N. Iorga, M. Sadoveanu, Doina, Muncel, Cireșoaia, Păcii, Cireșilor, George Coșbuc, Unirii, Sulfinei, Mușețelului (cartier M. Vodă)
 • Amenajare peisagistică bd. Nicolae Titulescu, valoare totală 7.413.852,55 lei-contract de lucrări semnat, urmează demararea lucrărilor ce vizează partea carosabilă, parcări, trotuare, spații verzi, relocarea instalației de electricitate, mobilier stradal

Canalizare

 • Reparații racorduri canalizare bloc N30
 • Reparații canalizare strada Liliacului
 • Extindere rețea canalizare strada Prunului
 • Racorduri canalizare Cuza Vodă și adiacente (străzile Micșunelelor și Grădinari)
 • Canalizare strada Turturelelor
 • Canalizare Fundătura Cazărmii I
 • Canalizare Fundătura Cazărmii IV
 • Înființare canalizare Strada Cuza Vodă și adiacente
 • Execuție canalizare pluvială str. Năvodari (tronson Prel. Luceafărului-str. Victoriei)-contract de execuție lucrări semnat de curând, urmează demararea lucrărilor

Apă

 • Întreținere rețea apă str. Știrbei Vodă (tronson Lalelelor-Dunării)
 • Întreținere rețea apă str. Crângului-Prel. București-Zefirului
 • Întreținere rețea apă str. Dumbravei (Mihai Viteazul-Crângului)
 • Extindere rețea apă str. Fără Nume
 • Extindere rețea apă șos. Sloboziei Km. 4
 • Reabilitare rețea apă str. Năvodari, tronson Digului-Prel. Luceafărului

Parcări

 • Întreținere parcare blocuri F7-F8
 • Întreținere parcare blocuri F1-F2
 • Întreținere parcare bloc B32
 • Întreținere parcare bloc B33
 • Reparație parcare bd. Republicii-Stadion
 • Execuție parcare Sala Polivalentă
 • Întreținere parcări de către SPPSV-bloc N24, strada Progresul-Blocuri B25-B26, Blocuri B19-B20
 • Amenajare parcări și alei blocurile A1-A5

Parcuri

 • Lucrări de amenajare Parc Speranței
 • Lucrări de amenajare Parc Năvodari
 • Lucrări de amenajare Parc Cărămidari

Trotuare

 • Întreținere trotuare-lucrări complementare pe străzile Panduri și Macului (aflate în desfășurare)

 

Pe lângă lucrările finalizate și demarate în cursul anului 2018, Direcția Tehnică din cadrul Primăriei Municipiului Călărași are, în diferite stadii, următoarele proceduri de achiziție publică pentru lucrări importante, după cum urmează:

 • Reabilitare și modernizare strada Grivița
 • Canalizare menajeră și pluvială cartier Măgureni
 • Canalizare pluvială strada Locomotivei
 • Proiectare și execuție Piața Mare
 • Construire Grădiniță cu 8 grupe
 • Înființare creșă în municipiul Călărași (contract de proiectare semnat, urmează achiziția execuției)
 • Modernizare Bazar Big
 • Execuție Hală de Legume-fructe BIG
 • Proiectare și execuție rețea apă și canalizare pluvială strada Pescăruși(tronson Panduri-Gral Ctin Pantazi)
 • Delegarea Serviciului de Transport public local de călători în municipiul Călărași

 

 Proiecte cu finanțare europeană cu o valoare de 3,11 milioane de euro aflate în implementare! Cofinanțarea Primăriei – 2% din sumele eligibile

 

La acest moment, Primăria Municipiului Călărași implementează trei proiecte cu finanțare europeană, pe trei Programe, după cum urmează:

 

☑️Programul Operațional Regional 2014-2020 – Dezvoltarea patrimoniului cultural prin restaurarea monumentului istoric Poșta Veche din municipiul Călărași

 

Valoare totală a proiectului: 2,52 milioane inclusiv TVA

Semnarea contractului de finanțare: 29 iunie 2017

Estimarea finalizării lucrărilor din partea antreprenorului: noiembrie 2019

 

☑️Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 – Integritate prin proceduri, instruire și prevenire (IPIP)

 

Valoare totală: 65.000 de euro

Semnarea contractului de finanțare – 29 august 2018

Prin proiect se urmărește sprijinirea dezvoltării și implementării de mecanisme care să faciliteze punerea în aplicare a cadrului legal în domeniul eticii și integrităţii (ghiduri, proceduri operaționale, instruirea personalului prin participare la cursuri tematice), măsuri de sprijin pentru implementarea măsurilor anticorupție reglementate de legislația națională și monitorizate de către SNA

 

☑️Programul INTERREG V – A România-Bulgaria – Managementul comun al riscului pentru reacții eficiente ale autorităților locale în situații de urgență

 

Valoare totală: 530.000 de euro

Semnarea contractului de finanțare: 14 septembrie 2018

Proiectul, implementat în parteneriat cu Municipalitatea Belene din Bulgaria vizează achiziționarea de echipamente pentru situații de urgență: 1 nacelă, 1 volă, 3 bobcat, 1 vidanjă, 2 echipamente pentru deszăpezire

 Proiecte europene cu o valoare de circa 21 milioane de euro, depuse spre evaluare!

 

Totodată, Primăria Municipiului Călărași are, în acest moment, depuse spre evaluare la Organismele Intermediare, proiecte cu finanțare europeană ale căror valori se ridică la 21 milioane de euro, cofinanțarea bugetului local fiind de doar 2%.

 

Cele trei proiecte pe care Primăria Municipiului Călărași le are depuse spre evaluare sunt următoarele:

 

 1. Reabilitarea termică a Căminului pentru Persoane Vârstnice Sf. Antim Ivireanul Călărași (depus în cadrul SUERD, pe 6 iulie 2018, valoare-463.000 euro)
 2. Reducerea emisiilor de carbon în municipiului Călărași prin modernizarea infrastructurii căilor de rulare a transportului public local (modernizarea străzii București) (depus în cadrul POR 2014-2020, pe 7 septembrie 2018, valoare-9,350 milioane euro)
 3. Reducerea emisiilor de carbon în municipiul Călărași prin crearea unui spațiu urban pietonal multifunctional în zona centrală a municipiului Călărași (modernizarea pietonalului din Centrul vechi) (depus în cadrul POR 2014-2020, pe 2 octombrie 2018, valoare 7,733 milioane euro)
 4. Îmbunătățirea transportului public de călători în municipiul Călărași și creșterea performanțelor acestuia prin crearea unui sistem inteligent de management al traficului și monitorizare video, bazat pe instrumente innovative și eficiente (valoare 3,5 milioane euro)

Urmează în cel mai scurt timp depunerea proiectului ”Reducerea emisiilor de CO2 în zona urbană prin construirea unui terminal intermodal de transport în zona de vest (Siderca) a municipiului Călărași (valoare 800.000 euro)”

  Proiecte cu finanțare europeană aflate în precontractare, în valoare de 2 milioane de euro

    În cursul lunii ianuarie, urmează să semnăm contracte de finanțare europeană pentru trei proiecte depuse de Primăria Călărași pe POR 2014-2020, în valoare totală de aproximativ 2 milioane de euro. Este vorba despre:

 

 1. Modernizare și extindere Corp B Liceul Teoretic Mihai Eminescu din municipiul Călărași – aproximativ 380.000 euro
 2. Reabilitarea termică a școlii Gimnaziale Tudor Vladimirescu – aproximativ 945.000 euro
 3. Reabilitarea termică a Grădiniței cu program prelungit Țara Copilăriei – aproximativ 778.000 euro

,, Drumul spre modernizarea străzilor, care a demarat deja, nu poate fi oprit de nimeni ! „

1542 vizualizari in total 4 vizualizari azi


Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*