Centrul Judeţean de Cultură şi Creaţie Călăraşi a scos 8 posturi la concurs

jobs_pic

Centrul Judeţean de Cultură şi Creaţie Călăraşi organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuţie, vacante de:

1.Contabil şef, grad II (S) – 1 post;
2. Consilier juridic IA (S), Compartimentul Juridic – 1 post;
3. Referent I A(M), Compartimentul Financiar Contabil, Buget – 1 post;
4. Consultant artistic IA  (S)  Compartiment Evenimente Culturale – 1 post;
5. Referent  artistic I (M), Compartimentul Artă Cinematografică – 1 post;
6. Muncitor calificat, (electrician), Compartiment Logistică, Tehnic, PSI – 1 post.
7. Referent de specialitate I (S) , Compartimentul Resurse Umane, Secretariat – Arhivă, SSM  – 1 post
8. Referent de specialitate debutant (S)  , Compartimentul Logistică ,Tehnic, PSI – 1 post

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

1.-Pentru postul de Contabil şef, grad II (S) – 1 post 

 • probă scrisă în data de 20.02.2019, ora 10:00
 • interviul în data de 25.02.2019, ora 09:00
 • Studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în specialitatea Științe economice;
 • Autorizație expert contabil
 • Minim 9 ani vechime în specialitatea studiilor;
 • Minim 10 ani vechime în muncă;
 • Are capacitate deplină de exercițiu ;
 • Cunoaşte limba romană, scris si vorbit;
 • Are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberată de medicul de familie;
 • Cunoștințe operare PC nivel bun / foarte bun – cursuri de pregătire.

2.-Pentru postul de  Consilier juridic IA (S), Compartimentul Juridic- 1 post

 • probă scrisă în data de 20.02.2019,  ora 10:00
 • interviul în data de 25.02.2019 ora 09:00
 • Studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în specialitatea Științe Juridice;
 • Minim 9 ani vechime în specialitatea studiilor;
 • Minim 10 ani vechime în muncă;
 • Are capacitate deplină de exercițiu ;
 • Cunoaşte limba romană, scris si vorbit;
 • Are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberată de medicul de familie;
 • Cunoștințe operare PC nivel bun / foarte bun –cursuri de pregătire;

3.- Referent I A(M), Compartimentul Financiar Contabil, Buget – 1 post

 • probă scrisă în data de 21.02.2019                    ora 12:00
 • interviul în data de 26.02.2019 ora 11:00
 • Diplomă de absolvire a studiilor medii;
 • Cursuri de calificare în domeniul financiar -contabilitate ;
 • Minim 9 ani vechime în muncă;
 • Are capacitate deplină de exercițiu ;
 • Cunoaşte limba română, scris si vorbit;
 • Are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberată de medicul de familia.

4.- Referent artistic  I (M), Compartimentul Artă Cinematografică – 1 post;

 • probă scrisă în data de 20.02.2019                     ora 12:00
 • interviul în data de 25.02.2019 ora 11:00
 • Studiilor medii cu diplomă de bacalaureat;
 • Minim 7 ani vechime în muncă;
 • Are capacitate deplină de exercițiu ;
 • Cunoaşte limba română, scris si vorbit;
 • Are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberată de medicul de familia;
 • Experienţă profesională în vânzări;
 • Cunoștințe operare PC nivel bun / foarte bun –cursuri de pregătire.

5.- Consultant artistic  IA (S), Compartimentul Evenimente Culturale – 1 post;

 • probă scrisă în data de 20.02.2019, ora 12:00
 • interviul în data de 25.02.2019, ora 11:00
 • Studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul fundamental ştiinţe umaniste şi arte, ramura de ştiinţă: Studii Culturale, Arte;
 • Minim 2 ani vechime în specialitatea studiilor;
 • Minim 7 ani vechime în muncă;
 • Are capacitate deplină de exercițiu ;
 • Cunoaste limba romană, scris si vorbit;
 • Are o stare de sănătate corespunzatoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberată de medicul de familie;
 • Cunoștințe operare PC nivel bun / foarte bun-cursuri de pregătire .
 1. Referent de specialitate  I (S) , Compartimentul Resurse Umane, Secretariat – Arhivă, SSM  – 1 post
 • probă scrisă în data de 21.02.2019,  ora 12:00
 • interviul în data de 26.02.2019, ora 11:00
 • Studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul fundamental ştiinţe sociale , ramura de ştiinţă: Studii Juridice, Administrative;
 • Minim 2 ani vechime în specialitatea studiilor;
 • Minim 7 ani vechime în muncă;
 • Are capacitate deplină de exercițiu ;
 • Cunoaste limba romană, scris si vorbit;
 • Are o stare de sănătate corespunzatoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberată de medicul de familie;
 • Cunoștințe operare PC nivel bun / foarte bun-cursuri de pregătire .
 1. Referent de specialitate debutant (S)  , Compartimentul Logistică ,Tehnic, PSI – 1 post
 • probă scrisă în data de 21.02.2019,  ora 12:00
 • interviul în data de 26.02.2019, ora 11:00
 • Studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă in domeniul științe economice, științe ingineresti;
 • Are capacitate deplină de exercitiu ;
 • Cunoaste limba română, scris si vorbit;
 • Are o stare de sănătate corespunzatoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberată de medicul de familie;
 • Cunoștințe operare PC nivel bun / foarte bun ;
 • Nu necesită vechime .

8.- Muncitor calificat (electrician), Compartiment Logistică, Tehnic, PSI  -1 post;

 • probă scrisă în data de 21.02.2019, ora 10:00
 • interviul în data de 26.02.2019, ora 09:00
 • Diplomă de absolvire a școlii profesionale sau studii medii;
 • Cursuri de calificare în meseria de electrician;
 • Să deţină sau să obţină în maxim 3 luni Autorizare conform Ordinul ANRE nr. 11 din 13 martie 2013 privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea electricienilor, verificatorilor de proiecte, responsabililor tehnici cu executia, precum si a expertilor tehnici de calitate si extrajudiciari in domeniul instalatiilor electrice cu modificările ulterioare aprobate prin Ordinul ANRE nr. 116/ 20.12.2016;
 • Minim 5 ani vechime în muncă;
 • Are capacitate deplină de exercițiu ;
 • Cunoaşte limba română, scris si vorbit;
 • Are o stare de sănătate corespunzatoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberată de medicul de familie;

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 07 februarie 2019, ora 16:00 – data limită pentru depunerea dosarelor;

I.Pentru posturile de:

1.- Contabil Şef , grad II (S),

 1. -Consilier Juridic IA (S),
 • probă scrisă în data de 20.02.2019, ora 10:00
 • afișare rezultate proba scrisă la data de: 20.02.2019, ora 16:30
 • depunere contestații până la data de 21.02.2019, ora 16:30
 • afisare rezultat contestații la data de: 22.02.2019 până la ora 14:00
 • interviul în data de: 25.02.2019, ora 9:00
 • afisare rezultat interviu la data de: 25.02.2019, ora 16:30
 • depunere contestații până la data de: 26.02.2019, ora 16:30
 • afişare rezultat contestații la data de: 27.02.2019 până la ora 16:30
 • afişare rezultate finale la data de: 28.02.2019 până la ora 16:30

3.- Referent artistic  I (M) Compartiment Artă Cinematografică;

 1. – Consultant artistic IA (S)  Compartiment Evenimente Culturale,
 • probă scrisă în data de:  20.02.2019, ora 12:00
 • afișare rezultate proba scrisă la data de: 20.02.2019, ora 16:30
 • depunere contestații până la data de:  21.02.2019, ora 16:30
 • afisare rezultat contestații la data de :22.02.2019 până la ora 14:00
 • interviul în data de: 25.02.2019, ora 11:00
 • afișare rezultat interviu la data de: 25.02.2019, ora 16:30
 • depunere contestații până la data de: 26.02.2019, ora 16:30
 • afişare rezultat contestații la data de: 27.02.2019 până la ora 16:30
 • afişare rezultate finale la data de: 28.02.2019 până la ora 16:30.

II.Pentru posturile de:

1.-Muncitor calificat, (electrician), Compartiment Logistică, Tehnic, PSI,

 1. – Referent de specialitate debutant (S)  , Compartimentul Logistică ,Tehnic, PSI – 1 post
 • probă scrisă în  data de: 21.02.2019, ora 10:00
 • afișare rezultate proba scrisă la data de: 21.02.2019, ora 16:30
 • depunere contestații până la data de:  22.02.2019, ora 14:00
 • afisare rezultat contestații la data de: 25.02.2019 până la ora 16:30
 • interviul în data de: 26.02.2019 ora 9:00
 • afișare rezultat interviu la data de: 26.02.2019 ora 16:30
 • depunere contestații la data de: 27.02.2019                      ora 16:30
 • afișare rezultat contestații la data de: 28.02.2019 până la: ora 16:30
 • afisare rezultate finale la data de: 03.2019 până la:                          ora 14:00

3.Referent IA (M) Compartiment Financiar Contabil-Buget,

4.- Referent de specialitate  I (S)  , Compartimentul Resurse Umane, Secretariat – Arhivă, SSM  – 1 post

 • probă scrisă în data de: 21.02.2019, ora 12:00
 • afișare rezultate proba scrisă la data de: 21.02.2019, ora 16:30
 • depunere contestații până la data de: 22.02.2019, ora 14:00
 • afișare rezultat contestații la data de: 25.02.2019 până la ora 16:30
 • interviul în data de: 26.02.2019, ora 11:00
 • afișare rezultat interviu la data de: 26.02.2019, ora 16:30
 • depunere contestații la data de: 27.02.2019, ora 16:30
 • afișare rezultat contestații la data de: 28.02.2019 până la ora 16:30
 • afișare rezultate finale la data de: 03.2019 până la ora 14:00.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială.   Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Centrului Judeţean de Cultură şi Creaţie din municipiul Călăraşi, Str. 1 Decembrie 1918 nr. 1, judeţul Călăraşi, telefon: 0242/314.925, interior 105.

961 vizualizari in total 2 vizualizari azi


Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*