AFIR primește din 16 august cereri pentru finanțarea proiectelor de investiții în procesarea și marketingul produselor agricole şi a celor din sectorul pomicol

tna_800x600_1229_afir

COMUNICAT DE PRESĂ

Deschiderea sesiuni pentru depunerea solicitărilor de finanțare a proiectelor de investiții pentru procesarea produselor agricole şi a celor din sectorul pomicol

Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR) primește, începând din 16 august 2016, cereri pentru finanțarea proiectelor de investiții în procesarea și marketingul produselor agricole şi a celor din sectorul pomicol, în vederea obținerii de produse neagricole, prin intermediul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (PNDR 2020).

Astfel, în perioada 16 august, ora 9:00 – 30 decembrie 2016, ora 16:00, solicitanții de fonduri europene nerambursabile au la dispoziție peste 45,67 milioane de euro pentru proiecte care se încadrează în aria de finanțare a Schemelor GBER și a Schemelor de minimis aferente submăsurilor 4.2 (privind procesarea produselor agricole) și 4.2a (privind procesarea produselor din sectorul pomicol).

Schemele de ajutor de minimis se adresează întreprinderilor, indiferent de forma de organizare, care au optat (la depunerea proiectului pe schema GBER) pentru finanțarea costurilor generale ale proiectului prin schema de minimis și beneficiază de sprijin financiar acordat prin schemele GBER, aferente submăsurilor 4.2 şi 4.2a, adică au încheiat un contract de finanţare cu AFIR.

Depunerea cererilor de finanțare aferente Schemei de minimis, se va realiza numai după contractarea proiectului aferent Schemei de ajutor de stat GBER.

Depunerea proiectelor se va realiza on-line prin intermediul modului on-line de pe portalul AFIR, în limita fondurilor disponibile, în perioadă în care este deschisă sesiunea de primire a cererilor de finanțare, indiferent de programul de lucru al Agenției.

Pentru întocmirea documentației necesare obținerii finanțării, solicitanții au la dispoziție Ghidul Solicitantului care poate fi consultat gratuit pe site-ul Agenției, www.afir.info, la secțiunea „Investiții PNDR”, în pagina dedicată respectivelor submăsuri. 

Schemă GBER aferentă submăsurii 4.2 – procesarea produselor agricole

Schema de ajutor de stat GBER şi Schemă de ajutor de minimis „Stimularea dezvoltării regionale prin realizarea de investiţii pentru procesarea și marketingul produselor agricole în vederea obţinerii de produse neagricole”, aferentă Submăsurii 4.2 „Sprijin pentru investiții în procesarea/ marketingul produselor agricole.

 • Măsura din care face parte și a domeniului de intervenție

 • Măsura 4 Investiţii în active fizice

 • Submăsurii 4.2 „Sprijin pentru investiții în procesarea/ marketingul produselor agricole.

 • DI 3A – investiţiile individuale şi / sau colective legate de extinderea capacității de producție / diversificare produs / diversificare activitate/schimbare fundamentala, care conduc la dezvoltarea unor capacităţi de procesare a produselor agricole în produse neagricole şi de comercializare a produselor neagricole, respectarea standardelor europene, incluzând tehnologii moderne, inovaţii şi idei noi, precum şi facilităţi pentru creşterea eficienţei şi productivităţii întreprinderilor şi a valorii adăugate a produselor agricole, investiţii privind facilităţi de colectare, depozitare şi ambalare, sisteme de management al calității, etichetare, promovare şi marketing în cadrul lanţurilor alimentare;

 • DI 6A investiţii care vor contribui la înființarea de noi unităţi de procesare a produselor agricole şi promovarea lanţurilor alimentare integrate, acțiuni ce vor avea ca efect direct crearea de locuri de muncă contribuind astfel la promovarea ocupării forţei de muncă.

 • Alocare pentru sesiunea 2016:

 • 37.500.000 euro Schema GBER 4.2

 • 4,170 milioane de euro Schema de minimis

 • Fondurile acordate pentru finanțarea unui proiect:

 • Intensitatea sprijinului:

 • 1.000.000 Euro/proiect pentru IMM în cazul proiectelor care nu presupun investiţii care conduc la un lanț alimentar integrat;

 • 1.500.000 Euro/proiect pentru alte întreprinderi pentru proiectele care nu presupun investiţii care conduc la un lanț alimentar integrat;

 • 2.500.000 Euro/proiect pentru investițiile care conduc la un lanț alimentar integrat (indiferent de tipul de solicitant), precum și pentru forme asociative, în cazul proiectelor care nu presupun investiţii care conduc la un lanț alimentar integrat.

 • Valoarea maximă a sprijinului: 50% din totalul cheltuielilor eligibile – maxim 2,5 milioane euro.

 • Beneficiari eligibili: persoane fizice autorizate, societăţi comerciale, cooperative agricole

 • Investiții eligibile:

 • Construcția, extinderea, modernizarea și dotarea clădirilor unităților de procesare;

 • Achiziționarea (inclusiv prin leasing) de utilaje noi, instalații, echipamente şi mijloace de transport specializate în scopul colectării materiei prime și/ sau comercializării produselor agro-alimentare în cadrul lanțurilor alimentare integrate;

 • Cheltuieli generate de îmbunătățirea controlului intern al calității și conformarea cu noile standarde impuse de legislația europeană pentru procesarea și comercializarea produselor agro-alimentare;

 • Criteriile de selecție:

 • Principiul creării lanțurilor alimentare integrate, respectiv integrarea sistemelor de colectare, procesare și comercializare – max. 25 puncte;

 • Principiul produsului cu înaltă valoare adăugată (ex. produsele ecologice, tradiționale certificate de MADR, produse care participă la scheme de calitate recunoscute la nivel european, etc) – max. 35 puncte;

 • Principiul asocierii în cadrul cooperativelor sau a grupurilor de producători Se vor puncta proiectele de investiții inițiale realizate de forme asociative – max. 15 puncte;

 • Principiul potențialului agricol care vizează zonele cu potențial determinate în baza studiului de specialitate – max. 25 puncte.

Dintre domeniile eligibile care pot face obiectul unei investiții finanțate prin această Schemă de ajutor de stat putem menționa fabricarea înghețatei, a produselor de panificație sau patiserie, a ciocolatei, condimentelor, suplimente alimentare, dar și a berii.

Schemă GBER aferentă submăsurii 4.2a – procesarea produselor din sectorul pomicol

Schema de ajutor de stat GBER şi Schemă de ajutor de minimis „Stimularea dezvoltării regionale prin realizarea de investiţii, inclusiv în sectorul pomicol, pentru procesarea și marketingul produselor agricole în vederea obţinerii de produse neagricole”, aferentă Submăsurii 4.2a „Investiții în procesarea/ marketingul produselor din sectorul pomicol.

 • Măsura din care face parte și a domeniului de intervenție

 • Măsura 4 Investiţii în active fizice

 • Submăsura 4.2a „Investiții în procesarea/ marketingul produselor din sectorul pomicol.”

 • DI 3A – investiţiile individuale şi / sau colective legate de extinderea capacității de producție / diversificare produs / diversificare activitate/schimbare fundamentala, care conduc la dezvoltarea unor capacităţi de procesare a produselor agricole în produse neagricole şi de comercializare a produselor neagricole, respectarea standardelor europene, incluzând tehnologii moderne, inovaţii şi idei noi, precum şi facilităţi pentru creşterea eficienţei şi productivităţii întreprinderilor şi a valorii adăugate a produselor agricole, investiţii privind facilităţi de colectare, depozitare şi ambalare, sisteme de management al calității, etichetare, promovare şi marketing în cadrul lanţurilor alimentare;

 • DI 6A – investiţii care vor contribui la înființarea de noi unităţi de procesare a produselor agricole şi promovarea lanţurilor alimentare integrate, acțiuni ce vor avea ca efect direct crearea de locuri de muncă contribuind astfel la promovarea ocupării forţei de muncă.

 • Alocare pentru sesiunea 2016:

 • 3 600.000 euro Schema GBER 4.2a

 • 400.000 de euro Schema de minimis

 • Fondurile acordate pentru finanțarea unui proiect:

 • Intensitatea sprijinului:

 • Întreprinderi micro şi mici (inclusiv forme asociative):

  • 600.000 euro pentru proiectele care nu presupun investiţii care conduc la un lanţ alimentar integrat;

  • 900.000 euro pentru investiţiile care conduc la un lant alimentar integrat;

 • Întreprinderi mijlocii (inclusiv forme asociative):

  • 800.000 euro pentru proiectele care nu presupun investiţii care conduc la un lanţ alimentar integrat;

  • 1.100.000 euro pentru investiţiile care conduc la un lanţ alimentar integrat*

 • Întreprinderi mari (inclusiv forme asociative):

  • euro pentru proiectele care nu presupun investiţii care conduc la un lanţ alimentar integrat;

  • 1.500.000 euro pentru investiţiile care conduc la un lant alimentar integrat*

 • Producerea de băuturi alcoolice:

  • Investițiile legate de producerea de băuturi alcoolice din produse agricole cuprinse în Anexa 1 la tratat vor fi sprijinite doar în cazurile microîntreprinderilor și formelor associative (grupuri de producători și cooperative), iar sprijinul va fi limitat astfel:

   • 200.000 de euro pentru microîntreprinderi;

   • 300.000 de euro ptr. formele asociative (grupuri de producători și cooperative).

 • Valoarea maximă a sprijinului: 50% din totalul cheltuielilor eligibile. Astfel, pentru un proiect se pot obţine până la 1,5 milioane euro, în funcţie de tipul întreprinderii şi investiţia propusă.

 • Beneficiari eligibili:

  • persoane fizice autorizate,

  • întreprinderi individuale și familiale,

  • societăţi comerciale,

  • cooperative agricole,

  • grupuri de producători

 • Investiții eligibile:

  • Construcţia, extindere, modernizarea şi dotarea clădirilor realizate în scopul colectării, condiţionării şi/sau procesării materiei prime provenite din sectorul pomicol menţionată;

  • Construcții destinate unei etape sau întregului flux tehnologic (colectare – depozitare (materie primă / produse) – sortare – condiționare – procesare – comercializare);

  • infrastructură internă şi utilităţi, precum şi branşamente şi racorduri necesare proiectelor, sisteme supraveghere video pentru activitatea propusă prin proiect etc;

  • unităţi mobile de procesare;

  • pentru respectarea condițiilor de igienă, sanitar-veterinare și a fluxului tehnologic, sunt eligibile spațiile destinate personalului de producție: laboratoare, vestiare tip filtru pentru muncitori, spațiu pentru pregătirea și servirea mesei etc.

 • Criteriile de selecție.

 • Principiul produselor cu valoare adaugată mare (produse ecologice, provenite din zone HNV, scheme de calitate, tradiţionale certificate de MADR) – max. 45 puncte

 • Principiul lanţurilor alimentare integrate (investiţiile care acoperă tot lanţul alimentar: colectare, depozitare, condiţionare, procesare şi comercializare); – max. 45 puncte

 • Principiul asocierii (investiţiile realizate de grupurile de producători şi cooperativele din sectorul pomicol). – max. 10 puncte

Dintre domeniile eligibile care pot face obiectul unei investiții finanțate prin această Schemă de ajutor de stat putem menționa fabricarea fructelor confiate, dar și a băuturilor alcoolice din fructe.

Fii primul care comentează

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.


*