TOAMNA SE NUMARA BOBOCII….UNIVERSITARI! 20 DE ANI DE ÎNVĂȚĂMÂNT UNIVERSITAR AGRICOL ÎN CĂLĂRAȘI

usam1

Miercuri, 03 octombrie a.c., în Sala Amfiteatru a Filialei Călăraşi a Facultăţii de Management, Inginerie Economică în Agricultură şi Dezvoltare Rurală, din cadrul Universităţii de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti, a vut loc festivitatea de deschidere a anului universitar 2018 – 2019 pentru studenţii şi cadrele didactice din cadrul acestei instituții de invatamant superior agricol.

Directorul facultății- prof.univ.dr. Daniela Crețu, a menționat în alocuțiunea sa că : „ Acum, în anul Centenarului, când sărbătorim 100 de ani de la desăvârșirea statului național român, împlinim 20 ani de învățământ universitar agricol călărășean; în anul 1998, s-au deschis porţile pentru invăţământul universitar agricol la Călăraşi, prin înfiinţarea Colegiului Universitar Agricol Călăraşi. În perioada 2001-2007, au absolvit 7 promoţii ale Colegiului Universitar Agricol Călăraşi, cu un număr total de 321 absolvenţi. Având în vedere necesarul de specilişti în acest domeniu pentru judeţele din sud – estul ţării, începând cu anul universitar 2005-2006, a avut loc transformarea Colegiului Universitar Agricol, în facultate, pe domeniul „Inginerie şi Management în Agricultură”, cu specializarea „Inginerie Economică în Agricultură”, până în acest moment, absolvind zece  promoţii de ingineri, cu un număr de 860 de absolventi. Absolvenţii angajaţi în unităţile de profil, s-au dovedit specilişti capabili în domeniile economic şi tehnic, respectiv: management, marketing, contabilitate -30%;  în sistemul bancar şi al asigurărilor – 10%, consultanţă agricolă – 4%, invăţământ – 12%, administatie publica – 15%, alte domenii -4%.  O parte din absolvenţi, cca 25%, au fost capabili să înfiinţeze şi să conducă unităţi cu specific în domeniul producţiei agricole şi alimentare. ”

În anul universitar curent, sunt înscrişi un număr de 310 studenţi, dintre care, 131 înmatriculaţi pe  locurile  finanţate de la buget şi 179 pe  locurile cu taxă, respectiv: anul I -100 studenţi; anul II -82  studenţi; anul III -66  studenţi; anul IV -62 studenţi.

Facultatea pune un accent deosebit pe instruirea temeinică a studenţilor în vederea acumulării de cunoştinţe solide, teoretice şi practice, în domeniul ştiinţelor tehnice şi economice aplicate în agricultură.

O atenţie deosebită se acordă însuşirii a două limbi moderne, din care engleza de afaceri este obligatorie. A doua limbă modernă este la alegere (franceză sau spaniolă). Practica studenţilor se desfăşoară  în cadrul unităţilor de profil dar și prin vizite de studiu în ţară şi în Europa. Astfel, studenţii au participat:  la Târgul Internaţional de energii alternative – Augsburg, Germania;   Târgul Internaţional de utilaje şi tehnologii agricole – Hanovra-Germania,,  în vizită de studiu, la uzinele Class, din Franţa,  la  Expoziția RENEXPO-HYDRO SI energii alternative, la Salzburg- Austria etc.

În ţară, s-au efectuat vizite de studiu în Maramureş, Oltenia, Moldova, Transilvania, Delta Dunării, Zona Apuseni/Arieș

De asemenea, unii studenţi beneficiază pe perioada studenţiei de stagii de practică în afara ţării. Astfel, în anul universitar 2017/2018, 26 de studenţi au beneficiat de stagii de practică în Marea Britanie, pentru o perioadă de 6 luni.

Activitatea didactică desfăurată în cadrul Filialei Călărași, se împletește cu activitatea de cercetare științifică, dovadă stau proiectele implementate în anii anteriori, în calitate de solicitant/beneficiar principal, dar și în calitate de partener.

În acest an universitar se implementează proiectul „Pași in carieră pentru mobilitatea forței de muncă în rândul tinerilor”, proiect transfrontalier, cu o valoare de 594.246 EURO, care are  un grup țintă format din 32 studenti RO și 20 studenti BG. De asemenea, a fost depus un proiect POCU  pe stagii de practică pentru studenti.  De asemenea, în cadrul Filialei Călărași se implementează un proiect POCU, Prostart –Stagii de practică pentru studenti, avand ca grup țintă studentii din anii II si III.

Începând cu  anul universitar 2014/2015, s-a organizat prima sesiune de comunicări științifice a cadrelor didactice și studenților din cadrul Filialei Călărași, iar lucrările susținute au fost publicate în volumul de lucrări științifice, pentru care s-a obtinut ISSN de la Biblioteca națională.

Iată deci că procesul instructiv –educativ, oferta  de pregătire  profesională nu este cu nimic mai prejos decât cea desfăşurată în cadrul facultăţii din Bucureşti, dovadă stând activitatea didactică și științifică destul de bogată care se desfășoară în cadrul Filialei Călărași, studenții având  în egală măsură  aceleaşi  drepturi  dar şi aceleaşi responsabilităţi ca toţi studenţii din cadrul Universităţii de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din Bucuresti.

La festivitate, prof.univ.dr. Dinu Toma Adrian – decanul facultății, a înmânat diplome și premii studenților care au excelat în activitatea profesională…și nu au fost puțini!

usam2usam3

1237 vizualizari in total 1 vizualizari azi


Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*