MOTIVAREA PROFESORILOR / ELEVILOR PENTRU REALIZAREA UNUI ACT DIDACTIC DE CALITATE ÎN ŞCOALA CIOCĂNEŞTI

                             Este aşa de greu când trebuie să…, şi aşa de uşor când ai o motivaţie!“ 

                                                                                                                      (Annie Gottlier)

Cred că motivaţia reprezintă o responsabilitate importantă a managerilor de orice fel şi o condiţie pentru a obţine performanţe. Managerul trebuie să deţină arta de a provoca motivaţia cadrelor didactice şi a elevilor. Există modalităţi practice care să ajute managerul educaţional în vederea optimizării fenomenului motivaţional. Competenţa managerului, ca şi gradul lui de implicare în activitatea didactică şi nu numai, entuziasmul, pasiunea cu care îşi face meseria influenţează profund dinamica motivaţională a elevilor săi. Lipsa de motivaţie a managerului este o problemă la fel de gravă ca şi incompetenţa sa.

Existenta si intrepatrunderea factorilor motivationali extrinseci si intrinseci in motivarea elevilor si a profesorilor conduc catre realiazarea unui act didactic de calitate.

De aceea, managerul scolar trebuie sa aiba si sa aplice o strategie in acest sens, strategie care sa vizeze motivarea celor doi “actori” principali: elevul si profesorul.

 

  1. MOTIVAREA ELEVILOR
  2. Educarea elevilor este legată intim de managementul stresului din timpul orelor de curs. Marile probleme legate de motivarea elevilor spre învăţătură sunt condiţionate de variabilele: plictiseala si monotonia informatiei, tensiune psihică negativă, irelevanţa sau neaplicabilitatea informaţiei primite, mediul impropriu de învăţare, inexistenţa unor direcţii alternative de creştere a competenţelor elevilor, inexistenţa învăţării prin experiment direct şi schimb reciproc de informaţii între elevi, inexistenţa unor programe alternative care să dea ruperi de simetrie şi să aducă alte puncte de vedere asupra unor subiecte, inexistenţa unor preocupări privind stilul de învăţare al elevilor şi modul în care stilul de predare al profesorilor poate influenţa performanţele elevilor şi dezvoltarea personalităţii acestora, inexistenta competitiilor organizate in cadrul institutiei pe diferite teme, inexistenta aprecierii si evidentierii performantei, inexistenta unor proiecte extracurriculare si extrascolare solide si atractive

 

POSIBILE SOLUTII ALE MANAGERULUI PRIVIND VARIABILELE MAI SUS MENTIONATE:
-incurajeaza profesorii in realizarea unor activitati atractive folosind logistica IT, strategii activ-participative, material didactic de actualitate in diferite spatii educationale sau outdoor;
-monitorizeaza prin asistente la ore;
-asigura finantare pentru perfectionarea profesorilor;
-asigura logistica necesara desfasurarii unor astfel de activitati;

-incurajeaza profesorii sa realizeze activitati de invatare prin descoperire;
-faciliteaza realizarea de activitati indoor si outdoor care sa evidentieze relevanta informatiei primite si sa o puna in aplicare;
-incurajeaza si aproba realizarea de excursii didactice;

-organizarea la nivel de institutie a unor lectorate cu parintii pe tema mediului propriu de invatare;
-amenajarea spatiilor educationale si utilarea acestora cu mobilier si logistica de actualitate, personalizandu-l pe fiecare in functie de specificul elevilor si tinand cont de doleantele acestora

-achizitionarea de softuri educationale ce presupun efectuarea de experimente on-line;
-dotarea cabinetelor cu minimul necesar realizarii unor experimente simple;
-incurajarea profesorilor in a realiza predarea prin intermediul experimentului si monitorizarea prin asistente la ore;
-incurajarea activitatilor tip outdoor pentru realizarea de experimente in natura;

-incurajarea profesorilor de a folosi metoda PROIECTUL in activitatea didactica;
-incurajarea realizarii de vizite si excursii didactice cu scop de observare/informare prin punerea la dispozitie a transportului scolar;

-realizarea de concursuri tematice durabile anual, in cadrul institutiei si interinstitutional;
-premierea performerilor, inclusiv material;
-incurajarea participarii la olimpiade si concursuri organizate de MEN sau cuprinse in CAEN si CAER;
-evidentierea performerilor prin afisarea la avizier: ELEVII ZILEI, ELEVII LUNII, ELEVII ANULUI
-evidentierea performerilor in presa locala sau prin intermediul on-line-ului (Facebook, site-ul scolii).

-dezvoltarea unor proiecte extracurriculare in cadrul institutiei, tinand cont si de doleantele elevilor;
-dezvoltarea unor proiecte interinstitutionale, prin parteneriate educationale;
-militarea in comunitatea locala pentru realizarea si bugetarea in parteneriat cu aceasta a unor proiecte de   insemnatate pentru comunitate;

EXEMPLE  LOCALE DE BUNA PRACTICA, IN IMAGINI:image043image003 (1)image021image041image025image027image023image015

  1. MOTIVAREA PROFESORILOR

Gama strategiilor, metodelor şi tehnicilor manageriale cu efecte motivaţionale majore este destul de cuprinzătoare.

este oportun ca în cadrul sistemului /instituţiei de învăţământ să se realizeze un proces autentic de motivare a cadrelor didactice in scopul realizarii unui act didactic de calitate.
Abordarea motivării trebuie să fie complexă, diferenţiată, graduală (să satisfacă progresiv
necesităţile persoanei, în corelare cu rezultatele obţinute), realizată particularizat la fiecare instituţie/individ/situaţie managerială, pe baza analizei aprofundate a variabilelor individuale şi organizaţionale şi a relaţiilor dintre ele. Se va ţine cont de specificul activităţii din cadrul sistemului de învăţământ şi caracterul intangibil al produsului tuturor activităţilor educaţionale din cadrul sistemului, ce solicită dezvoltarea şi menţinerea motivaţiei intrinseci pentru activitate.
În aceste condiţii motivarea devine autentică în raport cu persoana, dar şi cu sistemul/
instituţia de învăţământ.
Este recomandabil să existe şi să funcţioneze sistemul de motivare şi menţinere a unui mediu motivant de activitate; să se elaboreze strategia de stimulare a angajaţilor cu potenţial de dezvoltare, a performerilor; să se asigure un climat propice implicării conştiente a întregului corp profesoral în atingerea obiectivelor strategice;
Să existe şi să funcţioneze un contract colectiv şi individual de muncă, negociat şi asumat
de către toate părţile implicate; să existe politica de promovare a cadrelor didactice cu
performanţe în activitate; să se organizeze concursuri de promovare a profesorilor performeri; să funcţioneze strategia de valorificare a potenţialului individual şi stimulare a potenţialului inovativ; să se promoveze consecvent principiile managementului participativ; să se realizeze un management al comunicării organizaţionale; să se promoveze comunicarea managerială motivaţională;
să se anihileze factorii perturbatori ai procesului de comunicare; managementul
conflictelor va corespunde cerinţelor de ordin psiho-socio-organizaţional; să se monitorizeze atmosfera/climatul organizaţional şi starea de bine din instituţie; să se promoveze justiţia organizaţională, comportamentul civic organizaţional.

EXEMPLE  LOCALE DE BUNA PRACTICA, IN IMAGINI:

image029

 

DIRECTOR,

SCOALA GIMNAZIALA NR.1 COM. CIOCANESTI, JUD. CALARASI

PROF. MELENTE DAN

 

644 vizualizari in total 1 vizualizari azi


Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*