George Chirita /,, T E A M A ȘI F R I C A de PRIMĂRIE vor aparține TRECUTULUI!!!,,

I.EDUCAȚIE

 • C o n s t r u i r e a unui corp nou pentru grădiniță cu program prelungit de la ora 07:00 până la ora 18:00, dotat cu: mobilier modern , instrumente educaționale noi, bucătărie cu sală de mese, dormitoare pentru copii, loc de joacă în interior și în exterior.

 • S c h i m b a r e a destinației localului vechi al școlii din centru pentru înființarea unui centru ,,After School” pentru copiii din ciclul primar- un ajutor pentru familiile care muncesc şi nu au unde să ducă copiii până la ora 18.00 când se termină programul de lucru.

 • A c t i v i t ă ţ i e x t r a ş c o l a r e educaţionale, cursuri gratuite de limbi străine.

 • B u r s e s o c i a l e pentru copiii care provin din familii cu venituri reduse şi b u r s e de m e r i t pentru copiii cu performanţe deosebite.

 • A c c e s a r e a unor proiecte care să asigure fonduri necesare recalificării profesionale pentru adulți în domeniul Agricol, Zootehnic și cel al Construcțiilor: instalatori electrici și sanitari, sudori, mecanici, etc.

II.SĂNĂTATE

 • Construirea unei clinici medicale cu d o t ă r i c o r e s p u n z ă t o a r e, a p a r a t u r ă m e d i c a l ă pentru efectuarea unor investigaţii minime, cabinete destinate medicilor de familie, săli de diagnosticare şi tratament pentru medicii specialişti, două saloane cu paturi pentru internarea de zi a pacienţilor.

 • A n g a j a r e a a patru asistenți medicali comunitari care să asigure în regim de permanenţă îngrijiri la domiciliu (tratamente injectabile, pansamente și alte forme de îngrijire medicală) pentru copiii, părinții noștri și pentru persoanele cu dizabilități .

 • A t r a g e r e a m e d i c i l o r care să efectueze periodic consultații de specialitate în cadrul clinicii comunale.

 • Realizarea unui parteneriat cu un laborator privat de analize medicale care să își desfășoare activitatea în cadrul clinicii comunale.

 • A c h i z i ț i o n a r e a prin fonduri europene a unei autosanitare(ambulanță) dotată și echipată corespunzător și a unei autospeciale pentru stingerea incendiilor.

III.INFRASTRUCTURĂ

 • Î n l o c u i r e a urgentă a tuturor c o n d u c t e l o r metalice vechi și a celor de azbociment pentru a evita infestarea apei cu particule de rugină și alte elemente periculoase sănătății umane .

 • E x t i n d e r e a rețelei de c a n a l i z a r e a comunei prin fonduri europene și guvernamentale care să includă branșamente la fiecare locuință.

 • I m p l e m e n t a r e a ”Planului național de investiții și relansare economic” al guvernului PNL privind extinderea rețelei de gaze folosind procedure modern de subtraversare a străzilor asfaltate.

 • D e m a r a r e a procedurilor legale pentru executarea lucrărilor de proiectare și apoi execuție a unui dig pe toată lungimea comunei care să protejeze locuințele de furia apelor brațului Borcea atunci când cotele sunt ridicate.

 • C o n s t r u i r e a iluminatului public inteligent ce permite atât extinderea celui existent, cât și a celui necesar în zonele: strada Borcea, sector Cimitir până la depozitul de materiale, economisind în același timp energie electrică.

 • Parteneriat pentru siguranța cetățenilor asigurat permanent prin dispeceratul Poliției Roseți.

 • Montarea de camere de luat vederi în toate locurile publice cu risc .

IV.MEDIU

 • R e a l i z a r e a unei rampe de colectare a gunoiului de grajd.

 • P l a n t a r e a a 1000 de arbori ornamentali, anual.

 • Î n f i i n ț a r e a unei perdele forestiere în jurul islazului din Balta Roseți și a celui de pe malul Borcei.

 • I n s t a l a r e a coșurilor de gunoi în preajma stațiilor de așteptare a transportului public, în locurile aglomerate și pe străzile principale.

V.ADMINISTRAȚIE

 • Î n t â l n i r i semestriale cu cetățenii comunei Roseți pentru a menține legătura cu nevoile acestora.

 • T r a n s p a r e n ț a d e ci z i o n a l ă prin reactivarea site-ului primăriei şi anunţarea ordinii de zi a şedinţelor Consiliului Local cu 5 zile înainte, precum şi publicarea hotărârilor luate.

 • Absorbția Fondurilor Europene, lucru vital și esențial.

 • Asigurarea s e r v i c i i l o r de c o n s u l t a n ț ă specializată pentru accesarea fondurilor europene (crescători de animale, tineri dornici să își înceapă o afacere).

 • A t r a g e r e a i n v e s t i t o r i l o r prin asigurarea unor facilități: teren în concesiune, aducerea utilităților în zona de investiție, scutiri de taxe și impozite locale pe o perioada determinată, flux de avizare, autorizații rapide.

 • Înființarea unui C l u b al p e n s i o n a r i l o r pentru petrecerea timpului liber într-un mod plăcut și organizat, unde părinții și bunicii noștri să se poată relaxa, să socializeze și sa aibă acces la diferite informații de interes local sau general.

 • Alocarea unor sume din proiecția bugetară anuală pentru funcționarea lăcășurilor de cult (b is e r i c i, c i m i t i r e).

 • Asigurarea transportului în comun pe ruta Călărași-Roseți și retur , prin creșterea frecvenței curselor pentru acoperirea necesarului de ore pe întreaga durată a zilei, astfel încât fiecare rosețean să ajungă la serviciu sau la treburile personale în timp util.

 • T E A M A ȘI F R I C A de PRIMĂRIE vor aparține TRECUTULUI!!!george 2

1410 vizualizari in total 2 vizualizari azi


Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*