PRIMĂRIA COMUNEI DRAGALINA ANGAJEAZĂ CONSILIER PRINCIPAL

Responsabilitatea privind legalitatea și corectitudinea informațiilor din conținutul anunțului de concurs publicat pe site-ul Agenției și încadrarea în temeiurile legale prevăzute de actele normative aparțin în exclusivitate autorității sau instituției publice organizatoare a concursului.

Informaţii concurs

Tip concurs: Recrutare pe funcţie publică de execuţie vacantă în afara Agenţiei
Data de sustinere a probei scrise: 16.06.2023, ora 10:00
Data și ora probei de interviu se va afișa pe site-ul instituției care organizează concursul odată cu afișarea rezultatelor probei scrise.
Locaţia de desfăşurare a concursului: Primăria Comunei Dragalina
Stare concurs: Programat
Observaţii suplimentare:
Perioada de depunere a dosarelor: 16.05.2023 – 06.06.2023

Persoana de contact: Constantin Geta , Consilier
Telefon: 0242708073, Fax: 0242708074
E-mail: pdragalina@gmail.com
Data afişării: 16.05.2023, ora 10:00

Informaţii posturi scoase la concurs

Consilier
Descriere postLocalizare post
Clasa: I
Grad: principal
Tip compartiment: COMPARTIMENT
Denumire compartiment: MONITORIZAREA PROCEDURILOR ADMINISTRATIVE, GUVERNARE DESCHISA SI RELATIA CU SOCIETATEA CIVILA
PRIMĂRIA COMUNEI DRAGALINA
Localitate: DRAGALINA
Judeţ: CĂLĂRAŞI
Consilier
Descriere postLocalizare post
Clasa: I
Grad: principal
Tip compartiment: COMPARTIMENT
Denumire compartiment: REGISTRUL AGRICOL, CADASTRU SI URBANISM
PRIMĂRIA COMUNEI DRAGALINA
Localitate: DRAGALINA
Judeţ: CĂLĂRAŞI
Consilier achiziţii publice
Descriere postLocalizare post
Clasa: I
Grad: principal
Tip compartiment: COMPARTIMENT
Denumire compartiment: ACHIZITII PUBLICE
PRIMĂRIA COMUNEI DRAGALINA
Localitate: DRAGALINA
Judeţ: CĂLĂRAŞI

Condiţii de participare


Pentru Consilier, Clasa I, Grad principal, COMPARTIMENT MONITORIZAREA PROCEDURILOR ADMINISTRATIVE, GUVERNARE DESCHISA SI RELATIA CU SOCIETATEA CIVILA

Studii:

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă
Vechimea minimă în specialitatea studiilor: 5 ani
Durată timp de muncă: 8h/zi – 40h/saptamâna

Pentru Consilier, Clasa I, Grad principal, COMPARTIMENT REGISTRUL AGRICOL, CADASTRU SI URBANISM

Studii:

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă
Vechimea minimă în specialitatea studiilor: 5 ani
Durată timp de muncă: 8h/zi – 40h/saptamâna

Pentru Consilier achiziţii publice, Clasa I, Grad principal, COMPARTIMENT ACHIZITII PUBLICE

Studii:

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă
Vechimea minimă în specialitatea studiilor: 5 ani
Durată timp de muncă: 8h/zi – 40h/saptamâna

Bibliografie şi tematică

Bibliografie şi tematică pentru Consilier, Clasa I, Grad principal, COMPARTIMENT MONITORIZAREA PROCEDURILOR ADMINISTRATIVE, GUVERNARE DESCHISA SI RELATIA CU SOCIETATEA CIVILA


1. Constituţia României, republicată

cu tematica Constituţia României

2. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

cu tematica Reglementări privind respectarea demnităţii umane

3. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

cu tematica Reglementări privind protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, prevenirea şi combaterea incitării la ură şi discriminare

4. Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare

cu tematica Reglementări privind funcţia publică

5. Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

cu tematica Reglementări privind transparenţa decizională

6. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare

cu tematica Reglementări privind liberul acces la informaţiile de interes public

7. Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare

cu tematica Reglementări privind contenciosul administrativ

Bibliografie şi tematică pentru Consilier, Clasa I, Grad principal, COMPARTIMENT REGISTRUL AGRICOL, CADASTRU SI URBANISM


1. Constituţia României, republicată

cu tematica Constituţia României

2. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

cu tematica Reglementări privind respectarea demnităţii umane

3. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

cu tematica Reglementări privind protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, prevenirea şi combaterea incitării la ură şi discriminare

4. Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare

cu tematica Reglementări în domeniul funcţiei publice

5. Ordonanţa Guvernului nr. 28/2008 privind registrul agricol, cu modificările şi completările ulterioare

cu tematica Reglementări privind registrul agricol

6. Ordinul nr. 25/1382/37/1642/14297/20/2020 din 23 ianuarie 2020 pentru aprobarea Normelor tehnice privind modul de completare a registrului agricol pentru perioada 2020-2024

cu tematica Reglementări privind modul de completare a a registrului agricol pentru perioada 2020-2024

7. Legea nr. 7/1996 privind cadastrul şi publicitatea imobiliară, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

cu tematica Reglementări privind cadastrul şi publicitatea imobiliară

Bibliografie şi tematică pentru Consilier achiziţii publice, Clasa I, Grad principal, COMPARTIMENT ACHIZITII PUBLICE


1. Constituţia României, republicată

cu tematica Constituţia României

2. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

cu tematica Reglementări privind respectarea demnităţii umane

3. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

cu tematica Reglementari privind protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, prevenirea şi combaterea incitării la ură şi discriminare

4. Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare

cu tematica Reglementări în domeniul funcţiei publice

5. Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice

cu tematica Reglementări privind atribuirea contractelor de achiziţii publice şi a contractelor de concesiune

6. Legea nr. 284/2009 privind Codul civil, cu modificările şi completările ulterioare

cu tematica Reglementări privind contractele

Fii primul care comentează

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.


*