Primăria comunei Unirea angajează referent debutant

PRIMĂRIA COMUNEI UNIREA, județul CĂLĂRAŞI, publică anunțul privind organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante în baza Art. 618 alin. (3) din Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

Responsabilitatea privind legalitatea și corectitudinea informațiilor din conținutul anunțului de concurs publicat pe site-ul Agenției și încadrarea în temeiurile legale prevăzute de actele normative aparțin în exclusivitate autorității sau instituției publice organizatoare a concursului.

Informaţii concurs

Tip concurs: Recrutare pe funcţie publică de execuţie vacantă în afara Agenţiei
Data de sustinere a probei scrise: 16.06.2023, ora 10:00
Data și ora probei de interviu se va afișa pe site-ul instituției care organizează concursul odată cu afișarea rezultatelor probei scrise.
Locaţia de desfăşurare a concursului: Primaria comunei Unriea
Stare concurs: Programat
Observaţii suplimentare:
Perioada de depunere a dosarelor: 15.05.2023 – 06.06.2023

Persoana de contact: Radu Georgiana Mariana, Secretar
Telefon: 0729381721, Fax:
E-mail: maryradu222@gmail.com
Data afişării: 15.05.2023, ora 10:00

Informaţii posturi scoase la concurs

Referent
Descriere postLocalizare post
Clasa: III
Grad: debutant
Tip compartiment: COMPARTIMENT
Denumire compartiment: REGISTRU AGRICOL
PRIMĂRIA COMUNEI UNIREA
Localitate: UNIREA
Judeţ: CĂLĂRAŞI

Condiţii de participare


Pentru Referent, Clasa III, Grad debutant, COMPARTIMENT REGISTRU AGRICOL

Studii:

– studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat
Vechimea minimă în specialitatea studiilor: 0 ani
Durată timp de muncă: 8h/zi – 40h/saptamâna

Bibliografie şi tematică

Bibliografie şi tematică pentru Referent, Clasa III, Grad debutant, COMPARTIMENT REGISTRU AGRICOL


1. Constituţia României, republicată

cu tematica Constituţia României, republicată -Drepturile şi libertăţile fundamentale

2. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

cu tematica Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Capitolul I şi II

3. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

cu tematica Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Capitolul II şi III

4. Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare – Completări: Titlul II,III,IV şi V şi titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare

cu tematica Titlul II,III,IV şi V şi titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare

5. Ordonanţa Guvernului nr.28/2008 privind registrul agricol

cu tematica Ordonanţa Guvernului nr.28/2008 privind registrul agricol, Capitolul II,III şi IV

6. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public

cu tematica Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, Capitolul II, SECŢIUNEA I şi Secţiunea a 2-a şi Capitolul III

Fii primul care comentează

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.


*