Aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 219/2016 privind economia socială

Aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 219/2016 privind economia socială

În data de 29 august 2016 a intrat în vigoare Hotărârea pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.219/2015 privind economia socială.

Structurată pe 6 capitole: ”Dispoziții generale”, ”Întreprindere socială”, ”Întreprinderea socială de inserție”, ”Organizare instituțională”, ”Sancțiuni” și ”Dispoziții finale”, prezenta lege are drept scop reglementarea domeniului economiei sociale, precum și atestarea întreprinderilor sociale și a întreprinderilor sociale de inserție.

Definiția oficială a economiei sociale, formulată prin lege, este următoarea: ”ansamblul activităților organizate independent de sectorul public, al căror scop este să servească interesul general, interesele unei colectivități și/sau interesele personale nepatrimoniale, prin creșterea gradului de ocupare a persoanelor aparținând grupului vulnerabil și/sau producerea și furnizarea de bunuri, prestarea de servicii și/sau execuția de lucrări.

Grupul vulnerabil este definit astfel: ”persoane sau familii care sunt în risc de a-și pierde capacitatea de satisfacere a nevoilor zilnice de trai, în conformitate cu prevederile art. 6 lit. p) din Legea asistentei sociale nr. 292/2011.” Apartenența la grupul vulnerabil se dovedește prin acte eliberate de autorități sau, după caz, alte categorii de persoane juridice cu competențe în domeniu. Modalitatea de certificare a apartenenței la grupul vulnerabil se reglementează prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

De asemenea, legea spune că întreprinderea socială este “orice persoana juridică de drept privat care desfașoară activități în domeniul economiei sociale, care deține un atestat de întreprindere socială și respectă principiile”.

Atestatul care confirmă statulul de întreprindere socială se eliberează de către Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă, respectiv a municipiului București, pe o perioada de 5 ani, cu posibilitatea prelungirii.

Întreprinderile sociale pot avea mai multe forme de organizare. Acestea pot fi societăți cooperative de gradul I, cooperative de credit, asociații și fundații, case de ajutor reciproc ale salariaților sau ale pensionarilor, societăți agricole sau orice alte categorii de persoane juridice care respectă principiile economiei sociale.

În cazul întreprinderii sociale de inserție cel puțin 30% din personalul angajat trebuie să aparțină grupului vulnerabil, iar scopul primordial este lupta împotriva excluziunii, discriminărilor și șomajului prin inserția socioprofesională a persoanelor defavorizate. Acestea au obligația de a asigura, pentru persoanele angajate, care fac parte din grupul vulnerabil, măsuri de acompaniament care să asigure inserția profesională și socială.

Statutul de întreprindere socială de inserţie se certifică prin acordarea mărcii sociale. Marca socială cuprinde certificatul care atestă statutul de întreprindere socială de inserţie, cu o valabilitate de 3 ani de la data emiterii, precum şi un element specific de identitate vizuală, care se aplică în mod obligatoriu asupra produselor realizate sau a lucrărilor executate ori a documentelor care demonstrează prestarea unui serviciu.

E bine de știut că, la nivelul Uniunii Europene economia socială reprezintă peste 4% din PIB, aproximativ 2 milioane de întreprinderi și organizații de economie socială, mai bine de 20 de milioane de angajați, peste 10% din rata de ocupare europeană, fiind o direcție strategică de incluziune, susținută prin politici publice.

Informații suplimentare se pot obține la sediul AJOFM Călărași, strada 13 Decembrie nr.12, Compartiment Relații cu angajatorii și economie socială, telefon: 0242/316.542; 0242/318.376, e-mail: ajofm@cl.anofm.ro sau accesând site-ul instituției www.calarasi.accesibilitateajofm.ro

 

Compartimentul  Comunicare, Secretariatul Consiliului Consultativ și EURES

Fii primul care comentează

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.


*