ANUNȚ PUBLICARE DOCUMENTE TEHNICE

OFICIUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ CĂLĂRAȘI anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru UAT DICHISENI, sectoarele cadastrale nr.2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, pe o perioada de 60 de zile calendaristice, conform art. 14 alin. (1) și (2) din Legea Cadastrului și a Publicității Imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Data de început a afișării: 10.06.2021

Data de sfârșit a afișării: 08.08.2021

Adresa locului afișării publice: Primăria comunei DICHISENI, județul Călărași.

Cererile de rectificare a documentelor tehnice vor putea fi depuse la: sediul Primăriei Comunei DICHISENI și pe site-ul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară.

Informații privind Programul național de cadastru și carte funciară 2015-2023 pot fi obținute pe site-ul ANCPI la adresa http://www.ancpi.ro/pnccf/

322 vizualizari in total 2 vizualizari azi

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*