ANUNȚ PUBLICARE DOCUMENTE TEHNICE

OFICIUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ CĂLĂRAȘI anunță publicarea
documentelor tehnice ale cadastrului pentru UAT VALEA ARGOVEI, sectoarele
cadastrale nr. 2, 5, 7, 8, 160, pe o perioada de 60 de zile calendaristice, conform art. 14
alin. (1) și (2) din Legea Cadastrului și a Publicității Imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu
modificările și completările ulterioare.
Data de început a afișării: 16.06.2021
Data de sfârșit a afișării: 14.08.2021
Adresa locului afișării publice: Primăria comunei VALEA ARGOVEI, județul Călărași.
Cererile de rectificare a documentelor tehnice vor putea fi depuse la: sediul Primăriei
Comunei VALEA ARGOVEI și pe site-ul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate
Imobiliară.
Informații privind Programul național de cadastru și carte funciară 2015-2023 pot fi
obținute pe site-ul ANCPI la adresa http://www.ancpi.ro/pnccf/

452 vizualizari in total 4 vizualizari azi

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*