Masă rotundă cu scopul soluționării problemelor pescarilor de pe Dunăre

DSCN7248

 Comunicat de presă

  Comuna Dichiseni, în parteneriat cu Consiliul Judetean Călărași, în baza contractului de finanțare nr. 150/28.04.2014, aurealizat in perioada 28.04.2014 – 15.08.2016, proiectul cu titlul ‘ÎNFIINȚARE CLUB CU SPECIFIC PESCĂRESC„, finanțat în cadrul Programului Operațional de Pescuit 2007-2013, Axa 4, Strategia de Dezvoltare a teritoriului FLAG Dunărea Călărășeană – Măsura: 2.1.1 – Îmbunătătirea competitivității zonei de pescuit prin investiții, în vederea îmbunătățirii mediului de viată, acţiunea: acţiunea 3: Activităţi legate de reabilitarea clădirilor existente şi transformarea lor în centre culturale sau muzee legate de pescuit, folclor şi patrimoniu cultural, sau alte activităţi conexe sociale şi culturale. 

  Obiectivul general presupune reabilitarea, modernizarea și dezvoltarea infrastructurii socio-culturale (Căminul cultural din satul Coslogeni, comuna Dichiseni) prin realizarea unui cadru optim pentru diversificarea activităților în acest sens și îmbunățățirea serviciilor socio-culturale (Club cu specific pescăresc), în vederea creșterii competitivității economice la nivelul  teritoriului.

  Înființarea Clubului cu specific pescăresc prin reabilitarea, modernizarea și dotarea Căminului cultural din satul Coslogeni, comuna Dichiseni precum și prin diversificarea activităților desfășurate în această incintă, va conduce la îmbunătăţirea infrastructurii rurale și creșterea vizibilității sectorului de pescuit.

  Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

  • îmbunătăţirea infrastructurii socio – culturale locale: obiectivul ce a fost reabilitat și transformat în club cu specific pescăresc se află pe drumul național DN 3B, la aproximativ 15 km de reședința județului, existând condiţii pentru punerea lui în valoare ca zonă de agrement, respectiv de promovare a domeniului pescuitului, cu funcţiuni complexe;

  • punerea în valoare şi creşterea potenţialului economic şi social al localității: această investiţie poate constitui un element important de dezvoltare – în interdependenţă cu implementarea altor proiecte ale autorității locale din comuna Dichiseni dar și din localitățile vecine, precum și prin parteneriatul cu organizațiile pescărești din zonă, investiția poate susține dezvoltarea economică a zonei, participarea la activități tematice de protecția mediului, inclusiv poate contribui la dezvoltarea turismului în zonă;

  • dezvoltarea durabilă a mediului rural: această investiţie va constitui un element esenţial în dezvoltarea durabilă a comunei Dichiseni, prin folosirea materialelor naturale, creșterea eficienței energetice a clădirii.

  • dezvoltarea de spații multifuncționale – spaţii de educație și petrecere a timpului liber, obiectiv realizabil prin soluţia tehnică propusă, detaliată în cadrul Studiului de Fezabilitate;

  • crearea unui cadru optim pentru diversificarea, pregătirea și sustinerea de programe socio-culturale și pentru valorificarea tradițiilor populare în spiritul autenticității, cu accent pe domeniul pescuitului.

  Conform cererii de finanțare, promovarea obiectivului de investiții și specificului său va fi realizată în colaborare cu Consiliul Judetean Călărași.

  În acest sens, pe data de 05 august 2016, în sala Clubului cu specific pescăresc din satul Coslogeni, comuna Dichiseni, s-a desfășurat o masă rotundă la care au participat reprezentați ai asociațiilor de pescari din județul Călărași, reprezentați ai autorităților locale de pe Dunăre din județul Călărași, ai Agenției de Protecția Mediului Calarasi. Masa rotundă a avut ca scop inventarierea principalelor probleme cu care se confruntă pescarii ce activează în pescuitul comercial pe Dunăre, probleme ce pot fi rezolvate cu sprijinul autorităților județene sau prin intervețiile/propunerile legislative ale parlamentarilor călărășeni.

  În prezent, există 4 asociaţii profesionale în domeniul pescuitului, acvaculturii şi procesării peştelui, recunoscute de Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură. Acestea sunt:

  1. Org.Pesc.Coop.Agricolă Jirlău;

  2. Org.Pesc.Prod.Peşte Dunărea de Jos;

  3. Org.Prod. de Peşte Famistic ;

  4. Org.Prod.de Peşte Cormoranul.

  Pescuitul comercial se desfăşoară pe Dunăre, în baza unei licenţe şi a unui permis de pescuit. De asemenea, în zonă, există mai multe societăţi comerciale care au ca obiect principal de activitate piscicultura (cele mai multe în comunele Grădiştea, Ciocăneşti, Dorobanţu şi în oraşul Călăraşi).

  Printre problemele existente se numără situația diferită a celor patru asociații de pescari (pescuitul comercial) în ceea ce priveste patrimoniul, precum şi faptul că se reduce, de la an la an, numărul ambarcațiunilor la fiecare asociație în parte.

  O altă problemă gravă cu care aceştia se confruntă este creşterea numărului de pescari care pescuiesc ilegal. Autorităţile nu reuşesc să împiedice braconajul. De asemenea nici echipamentele nu se prezintă intr-o stare mai buna. Asociaţiile utilizează mijloace proprii de transport improvizat şi au echipamentelor vechi (moştenite, asamblate, făcute de mâna lor sau importate din Bulgaria).

  Infrastructura specifică – cheiuri, depozite şi puncte de primă vânzare-, lipseşte sau se află în stare de degardare. Având în vedere specificul pescuitului în zona (distanţa dintre localităţi şi zonele de pescuit ) este necesară amenajarea de spaţii de depozitare a capturilor pâna la punerea pe piaţă şi adăposturi adecvate pentru pescari.

  Alte probleme identificate se referă la: schimbări în preferinţele consumatorilor, competiţia cu produsele importate și lipsa de protecție a producătorilor autohtoni, degradarea mediului.

  Vârsta echipamentelor şi lipsa facilităţilor de pregătire, condiţionare şi procesare a peştelui îngreunează transportul capturilor de peşte către o piaţă nelocală. Este necesar ca bărcile să fie modernizate, pentru a creşte siguranţa navigaţiei şi pentru a îmbunătăţi condiţiile de conservare a produselor din peşte la bordul navei. Trebuie create sau modernizate facilităţi pentru siguranţa şi debarcarea capturilor din punctele de debarcare. De asemenea, sunt necesare facilităţi pentru creşterea calităţii produselor înainte de vânzarea acestora, canale de distribuţie mai bune, dar şi promovarea produselor provenite din pescuitul în apele interioare.

  De asemenea, reprezentanții pescarilor au acuzat lipsa de comunicare cu instituțiile și autoritățile responsabile în domeniul pescuitului, situație care s-a agravat începând cu anii 2008-2009.

  La cel de-al doilea eveniment de promovare, desfasurat pe data de 11 august 2016 – un forum al asociațiilor de pescari de pe Dunăre au fost invitati sa participe președinții acestor organizații, parlamentari din comisiile de specialitate din Parlament, președinții asociațiilor de comune de pe Dunăre, mass – media.

  La eveniment au participat, în calitate de invitați, senatorul Liviu Tomoioagă, expertul tehnic al FLAG Dunărea călărășeană, experți din partea CR POP Constanța.

  Au fost prezentate rezultatele primei activități și au fost făcute propuneri pentru amendarea unor legi care reglementează activitatea sectorului. De asemenea, reprezentantul Consiliului Judetean Călărași a facut o prezentare succintă a priorităților județului în domeniul turismului și a legăturii acestuia cu sectorul de pescuit.

  Un punct distinct pe ordinea de zi a fost cel referitor la relația cu custozii, participanții semnalând lipsa de colaborare și comunicare cu aceștia, aspecte care pot conduce la imposibilitatea depunerii unor proiecte.

  Joi, 12 august, în sala Clubului cu specific pescăresc din satul Coslogeni, comuna Dichiseni, se desfășoară primul bal al pescarilor din județul Călărași, eveniment la care și-au exprimat disponibilitatea să participe peste 50 de persoane.

Fii primul care comentează

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.


*