Primăria Comunei Ciocãneşti angajează arhivar

Primăria Comunei Ciocãneşti, judeţul Călăraşi, anunţă organizarea concursului de recrutare în vederea ocupării a unui post contractual vacant:

Arhivar durată nedeterminata studii medii,diploma calificare arhivar vechime in munca de minim 10 ani – 1 post.
Concursul se organizează la sediul Primăriei Comunei Ciocanesti, str. Principală, nr. 291 în data de 08.02.2024 ora 10:00, proba scrisă şi în data de 12.02.2024, orele 10:00, interviul.
Condiţii specifice de participare la concurs pentru postul de arhivar
1. are cetățenia română și domiciliul în România;
2. cunoaște limba română, scris și vorbit;
3. are vârsta de minimum 18 ani împliniți;
4. are capacitate deplină de exercițiu;
5. are o stare de sănătate corespunzătoare funcției publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
6. îndeplinește condițiile de studiu prevăzute de lege pentru funcția publică contractuală;
7. îndeplinește condițiile specifice pentru ocuparea funcției publice contractuale;
8. nu a fost condamnată pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorității, de serviciu sau în legatură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției publice contractuale, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
Canditaţii vor depune dosarele de înscriere la concurs în termen de 10 zile lucrătoare, de la publicarea . Acestea vor contine documentele prevazute de HG 1336/2022, articolul 35.
Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia stabilită se vor afişa la sediul Primăriei Comunei Ciocăneşti.
Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0242/337305.

Fii primul care comentează

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.


*